Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 18.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i terrengformasjoner som samler fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt og/eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med nedbør og vind fra vest. Over mildværsgrensen, omtrent 800 moh, vil nysnø og vind danne ferske fokksnøflak i østvendte lesider. Disse kan være ustabile mens været står på, men gunstige temperaturer gjør at stabiliseringen går forholdsvis raskt. Svakt fallende temperatur fører også til at snøen binder seg ok mot underlaget. Siden snødekket ble godt fuktet av mildvær forholdsvis høyt til fjells både på søndag og tirsdag, så ventes det å tåle mildvær og regn greit. Vær likevel obs på faren for våte skred under omlag 800 - 900 moh der snødekket er vannmettet. I områder med svafjell eller gressbakke som er utsatt for glideskred så kan dette forekomme.
Snøoverflaten i fjellet bærer preg av mye snø og vind søndag, og en ny og litt roligere runde tirsdag. Det er mye fokksnø og skavler og det ligger generelt mye snø i høyfjellet nå. Under mildværsgrensen som gikk opp til omtrent 900 - 1000 moh søndag er snødekket generelt godt fuktet etter mye vanntilførsel. Særlig vest i regionen har det kommet mye snø og blåst godt gjennom hele siste uken.
Det er tidligere observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket, men det er få ferske observasjoner som sier noe om utviklingen av svake lag i snødekket.
Det ble mandag ettermiddag observert et glideskred str. 2 i bratt østvendt terreng, ca. 500 moh, fra Gravsås ved Valle.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Bykle

Snø

18.03.2020 kl. 17:01

1006 moh

Lasse (Ukjent)

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ. Mellom 900 moh og 800 moh

Vær

Snø -2 °C fra SV ↗ Mye vind og snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredhendelse

18. mar 17:02 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1010 moh og sluttet på 992 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 224442

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

17.03.2020 kl. 09:48

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det er meldt ein del vind frå vest dei neste dagane.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 224225

Vest-Telemark / Valle

Snø

16.03.2020 kl. 16:41

462 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  titrydal88
ObsID: 223149

Vest-Telemark / Vinje

Snø

16.03.2020 kl. 13:53

1063 moh

Laurids (Ukjent)

Notater

LBT@5cm Q1, LBT@35 Q1 Dårlig binding i fokksnøen, og nedsnødd nysnø Vestlig helning, 22grader bratt

Tester

ECTX God

ObsID: 225221

Vest-Telemark / Bykle

Snø

16.03.2020 kl. 07:30

858 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  titrydal88

Snødekke

ObsID: 223058

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org