Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 20.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt og/eller mykt. Mulig med våtsnøskred i solhellinger.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind og oppholdsvær. Med en del tilleggsbelastning kan det være mulig å løse ut skred i de ferskeste fokksnø-/nysnøflakene i bratte lehellinger. Følg med på soloppvarming i bratte, solvendte hellinger utover dagen, det kan forekomme enkelte våte løssnøskred. Det fryser til igjen om kvelden. Kalde netter kan gi gunstige vilkår for vekst av kantkorn noe ned i snødekket, dette bør det følges med på.
Snøoverflaten i fjellet bærer preg av mye snø og vind denne uka. Det er mye fokksnø og skavler, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet nå. Under 1000 moh ble snøoverflaten og den øvre delen av snødekket søndag generelt fuktet etter varmegrader og regn.
Det er tidligere observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket, men det er få ferske observasjoner som sier noe om utviklingen av svake lag i snødekket.
Onsdag et personsutløst, mindre flakskred i bratt østvendt helling ved Hovden.
Siste døgn til torsdag morgen har det kommet 5-12 mm nedbør som snø lengst vest i regionen, noe mindre lenger østover.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

20.03.2020 kl. 19:43

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær. . Uforandret skredfare neste døgn: fortsatt lite vind og oppholdsvær.

ObsID: 224815

Vest-Telemark / Vinje

Snø

20.03.2020 kl. 14:01

1236 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Skavlbrudd i sørvendt helning
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Myk løssnø under tregrensa
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Sklir ut over skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Vindpakket over tregrensa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@23cmQ1 Dårlig Går i brudd ved frigjøring i sørvendt helling. 32 grader bratt. Ser ut som det kun er enkelte sider vi finner disse forholdene

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Vekslende vindpakket myk og hard over tregrensen. Nedenfor tregrense er det myk løssnø over skare

Notater

Det er sett spor etter snøscooter i bratte heng i sørlig og østlige helninger uten at de har løst ut noe. Observerte skred er flere dager gamle

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat I enkelte heng er det dårlig binding mellom fokksnø og skare. Sør og østlige heng mest utsatt Kulde på nettene kan gjøre kantkorn aktive der forholdene ligger til rette. Vindøkning de neste dagene Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: God sikt i alle retninger. Noen skred i sørvendte helninger, men de er flere dager gamle

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra N ↓ Sol fra skyfri himmel, kald vind i høyden, men sola kan ta i sørvendte leheng

Snøprofil

8 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 5 cm F FC/FCxr 1 mm D Nedre del, 3 cm K MFcr 1 mm D, 12 cm 4F FC/FCxr 1 mm D, 25 cm P MFcr 1 mm D-M, 15 cm K MFcr 1 mm M, 10 cm 4F DH 2 mm M -3,3 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 224799

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.03.2020 kl. 13:20

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vært litt mildvær, nedbør og vind.. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær men ligger mye snø i bratt heng..

ObsID: 224552

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.03.2020 kl. 12:53

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vært litt mildvær, vind og nedbør.. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke noen store faretegn, men ligger en god del snø i bratte heng..

ObsID: 224545

Vest-Telemark / Bykle

Snø

18.03.2020 kl. 17:01

1006 moh

Lasse (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredhendelse

18. mar 17:02 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1010 moh og sluttet på 992 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ. Mellom 900 moh og 800 moh

Vær

Snø -2 °C fra SV ↗ Mye vind og snø

ObsID: 224442

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

17.03.2020 kl. 09:48

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det er meldt ein del vind frå vest dei neste dagane.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 224225

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org