Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 21.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt og/eller mykt. Mulig med våtsnøskred i solhellinger.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind og klarvær. Flak av fokksnø og nysnø stabiliseres ytterligere. Men vær obs i bratte heng og der snødekket er tynt/mykt, det kan være mulig å utløse skred. Følg med på soloppvarming i bratte, solvendte hellinger utover dagen, der kan det forekomme enkelte våte løssnøskred fra utpå dagen. Overflaterim vil kunne dannes om natten, men er ikke noe skredproblem nå. Kalde netter kan gi gunstige vilkår for vekst av kantkorn noe ned i snødekket, dette bør det følges med på.
Snøoverflaten i fjellet bærer preg av mye snø og vind tidligere denne uka. Det er mye fokksnø og skavler, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet nå. Under 1000 moh ble snøoverflaten og den øvre delen av snødekket søndag generelt fuktet etter varmegrader og regn. Soloppvarming gir nå veksling mellom fuktig snø og tilfrysing i solhellinger.
Det er tidligere observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket, men det er få ferske observasjoner som sier noe om utviklingen av svake lag i snødekket.
Onsdag et personsutløst, mindre flakskred i bratt østvendt helling ved Hovden.
Siste døgn til fredag morgen har det kommet et par, tre cm nysnø lengst vest i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-13 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

21.03.2020 kl. 19:13

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær. . Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lite vind og oppholdsvær..

ObsID: 224954

Vest-Telemark / Valle

Snø

21.03.2020 kl. 14:20

1047 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Innerst med ryggen har raset gått - og over den ryggen og ned i Rennevaten

Skredhendelse

18. mar 14:20 (+01:00) Naturlig utløst Brattheng Ca 1 uke gammelt - rast over DNT sin stikka løype

ObsID: 224922

Vest-Telemark / Valle

Snø

21.03.2020 kl. 14:20

1047 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Skredhendelse

18. mar 14:20 (+01:00) Naturlig utløst Brattheng Ca 1 uke gammelt - rast over DNT sin stikka løype

ObsID: 224923

Vest-Telemark / Vinje

Snø

21.03.2020 kl. 12:21

1143 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser snødekket bildet er tatt nordover
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær og fjella mot sørvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM13@25cmQ2 Middels Brudet gjekk i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fremdels svake bindinger i fokksnøen. Snø overflaten er preget av sterk vind tidligere. Fokksnøen forventes og stabilisere seg men kan bli mer fremtredende problem med kantkorn. Kantkornet ligger under solid skare så skal mye til for og trigge den Varslet faregrad er riktig

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -3 °C Har vært minus 15 i natt

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV Forventes at det har utviklet seg kantkorn der snødekket er tynt.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

21. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm D, 30 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 15 cm K RG 1 mm D, 5 cm 4F SH 2 mm D, 4 cm 4F SH 2 mm D, 35 cm P RG 2 mm D -2,7 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -3,2 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm

ObsID: 224906

Vest-Telemark / Valle

Snø

21.03.2020 kl. 12:16

1062 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

21. mar 12:20 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Nær rygg Skred i nærheten av Dnt sin turløype inn til Stavskar

ObsID: 224919

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

20.03.2020 kl. 19:43

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær. . Uforandret skredfare neste døgn: fortsatt lite vind og oppholdsvær.

ObsID: 224815

Vest-Telemark / Vinje

Snø

20.03.2020 kl. 14:01

1236 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Skavlbrudd i sørvendt helning
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Myk løssnø under tregrensa
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Sklir ut over skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Vindpakket over tregrensa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Det er sett spor etter snøscooter i bratte heng i sørlig og østlige helninger uten at de har løst ut noe. Observerte skred er flere dager gamle

Tester

ECTPV@23cmQ1 Dårlig Går i brudd ved frigjøring i sørvendt helling. 32 grader bratt. Ser ut som det kun er enkelte sider vi finner disse forholdene

Skredfarevurdering

2 Moderat I enkelte heng er det dårlig binding mellom fokksnø og skare. Sør og østlige heng mest utsatt Kulde på nettene kan gjøre kantkorn aktive der forholdene ligger til rette. Vindøkning de neste dagene Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Vekslende vindpakket myk og hard over tregrensen. Nedenfor tregrense er det myk løssnø over skare

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra N ↓ Sol fra skyfri himmel, kald vind i høyden, men sola kan ta i sørvendte leheng

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1000 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: God sikt i alle retninger. Noen skred i sørvendte helninger, men de er flere dager gamle

Snøprofil

8 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 5 cm F FC/FCxr 1 mm D Nedre del, 3 cm K MFcr 1 mm D, 12 cm 4F FC/FCxr 1 mm D, 25 cm P MFcr 1 mm D-M, 15 cm K MFcr 1 mm M, 10 cm 4F DH 2 mm M -3,3 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 224799

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.03.2020 kl. 13:20

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vært litt mildvær, nedbør og vind.. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær men ligger mye snø i bratt heng..

ObsID: 224552

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.03.2020 kl. 12:53

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vært litt mildvær, vind og nedbør.. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke noen store faretegn, men ligger en god del snø i bratte heng..

ObsID: 224545

Vest-Telemark / Bykle

Snø

18.03.2020 kl. 17:01

1006 moh

Lasse (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C fra SV ↗ Mye vind og snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ. Mellom 900 moh og 800 moh

Skredhendelse

18. mar 17:02 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1010 moh og sluttet på 992 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 224442

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org