Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 24.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes områder i fjellet med vedvarende svake lag. Vær også forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes stedvis kantkorn nede i snødekket som det kan være lett å løse ut skred på. I høyfjellet vil økende vind gi noen nye fokksnøflak i lehellinger mellom nord og øst. Dette gjelder områdene hvor det finnes snø tilgjengelig for transport. De ferske flakene kan være lette å løse ut, særlig hvis de har lagt seg på overflaterim dannet de siste nettene. Eldre fokksnø antas nå å ha blitt relativt stabil. Det kan gå noen våte løssnøskred i de lavestliggende delene av regionen.
Snøoverflaten er vindpåvirket og består av vindpakket hard eller myk snø. Det er mye fokksnø og skavler, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. Under tregrensa er det myk løssnø over skarelag.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket. Stedvis ligger dette under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig. Vær obs på at de siste netters kulde kan ha gjort at kantkornet har utviklet seg og blitt mer aktivt.
Mandag morgen er det rolige vindforhold og fra fem til ti minusgrader i regionen. Vinden er ventet å øke noe utover dagen. Det har vært oppholdsvær de siste dagene.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-7 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

24.03.2020 kl. 20:12

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Vil bli litt mere vind det neste døgnet, samt litt nedbør, men ikke nok til å øke skredfaren i noe særlig grad..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225435

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

23.03.2020 kl. 23:16

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: fortsatt lite vind og oppholdsvær..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225308

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

22.03.2020 kl. 20:38

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lite vind og oppholdsvær..

ObsID: 225109

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org