Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 24.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes områder i fjellet med vedvarende svake lag. Vær også forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes stedvis kantkorn nede i snødekket som det kan være lett å løse ut skred på. I høyfjellet vil økende vind gi noen nye fokksnøflak i lehellinger mellom nord og øst. Dette gjelder områdene hvor det finnes snø tilgjengelig for transport. De ferske flakene kan være lette å løse ut, særlig hvis de har lagt seg på overflaterim dannet de siste nettene. Eldre fokksnø antas nå å ha blitt relativt stabil. Det kan gå noen våte løssnøskred i de lavestliggende delene av regionen.
Snøoverflaten er vindpåvirket og består av vindpakket hard eller myk snø. Det er mye fokksnø og skavler, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. Under tregrensa er det myk løssnø over skarelag.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket. Stedvis ligger dette under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig. Vær obs på at de siste netters kulde kan ha gjort at kantkornet har utviklet seg og blitt mer aktivt.
Mandag morgen er det rolige vindforhold og fra fem til ti minusgrader i regionen. Vinden er ventet å øke noe utover dagen. Det har vært oppholdsvær de siste dagene.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-7 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

24.03.2020 kl. 20:12

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Vil bli litt mere vind det neste døgnet, samt litt nedbør, men ikke nok til å øke skredfaren i noe særlig grad..

ObsID: 225435

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

23.03.2020 kl. 23:16

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: fortsatt lite vind og oppholdsvær..

ObsID: 225308

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

22.03.2020 kl. 20:38

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lite vind og oppholdsvær..

ObsID: 225109

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

21.03.2020 kl. 19:13

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær. . Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lite vind og oppholdsvær..

ObsID: 224954

Vest-Telemark / Valle

Snø

21.03.2020 kl. 14:20

1047 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Innerst med ryggen har raset gått - og over den ryggen og ned i Rennevaten

Skredhendelse

18. mar 14:20 (+01:00) Naturlig utløst Brattheng Ca 1 uke gammelt - rast over DNT sin stikka løype

ObsID: 224922

Vest-Telemark / Valle

Snø

21.03.2020 kl. 14:20

1047 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Skredhendelse

18. mar 14:20 (+01:00) Naturlig utløst Brattheng Ca 1 uke gammelt - rast over DNT sin stikka løype

ObsID: 224923

Vest-Telemark / Vinje

Snø

21.03.2020 kl. 12:21

1143 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser snødekket bildet er tatt nordover
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær og fjella mot sørvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Har vært minus 15 i natt

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fremdels svake bindinger i fokksnøen. Snø overflaten er preget av sterk vind tidligere. Fokksnøen forventes og stabilisere seg men kan bli mer fremtredende problem med kantkorn. Kantkornet ligger under solid skare så skal mye til for og trigge den Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV Forventes at det har utviklet seg kantkorn der snødekket er tynt.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ

Tester

CTM13@25cmQ2 Middels Brudet gjekk i fokksnøen

Skredaktivitet

21. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm D, 30 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 15 cm K RG 1 mm D, 5 cm 4F SH 2 mm D, 4 cm 4F SH 2 mm D, 35 cm P RG 2 mm D -2,7 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -3,2 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm

ObsID: 224906

Vest-Telemark / Valle

Snø

21.03.2020 kl. 12:16

1062 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli

Skredhendelse

21. mar 12:20 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Nær rygg Skred i nærheten av Dnt sin turløype inn til Stavskar

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 224919

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org