Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 25.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes områder med vedvarende svake lag i fjellet. Vær også forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes stedvis kantkorn nede i snødekket som det kan være lett å løse ut skred på. I høyfjellet vil vinden gi noen ferske fokksnøflak i lehellinger mellom nord og øst. Dette gjelder områdene hvor det finnes snø tilgjengelig for transport. De ferske flakene kan være lette å løse ut, særlig hvis de har lagt seg på overflaterim dannet sist helg. Eldre fokksnø antas å være relativt stabil. Høy temperatur gir økt sjanse for noen våte løssnøskred, hovedsaklig midt på dagen.
Snøoverflaten er vindpåvirket og består av vindpakket hard eller myk snø. Det er mye fokksnø og skavler i terrenget. Det ligger generelt mye snø i høyfjellet. Under tregrensa finnes myk løssnø over skarelag.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket. Stedvis ligger disse under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig. Det er usikkert om kulden siste helg kan ha satt fart på utviklingen av kantkorn.
Natt til tirsdag var det overskyet og fra 3 til 5 minusgrader i regionen. Det har vært oppholdsvær de siste dagene.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-7 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

25.03.2020 kl. 20:59

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og lite nedbør.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt nedbør helt vest i kontrakten og litt vind..

ObsID: 225599

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

24.03.2020 kl. 20:12

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Vil bli litt mere vind det neste døgnet, samt litt nedbør, men ikke nok til å øke skredfaren i noe særlig grad..

ObsID: 225435

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

23.03.2020 kl. 23:16

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: fortsatt lite vind og oppholdsvær..

ObsID: 225308

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

22.03.2020 kl. 20:38

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt lite vind og oppholdsvær..

ObsID: 225109

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org