Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 26.03.2020

2
Moderat
Publisert:

I høyden er vedvarende svake lag hovedproblemet. I lavereliggende terreng kan det gå våte løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes stedvis kantkorn nede i snødekket som det kan være lett å løse ut skred på. Etter onsdagens krafitge vind finnes det noen ferske fokksnøflak i nordlige og østlige heng i høyfjellet som kan være mulige å løse ut. Disse vil gradvis bli mer stabile utover dagen. Det gå noen våte løssnøskred i de lavereliggende delene av regionen, men faren er avtagende.
Snøen er fuktet opp til 1000-1200 moh, og det er mye vann i snøen i lavereliggende områder. Det er mye fokksnø og skavler i terrenget og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. Under tregrensa finnes myk, våt løssnø over skarelag.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket. Stedvis ligger disse under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig og mildværet kan gjøre at lagene forbigående er lettere å påvirke.
Natt til onsdag steg temperaturen til plussgrader opp til 1000 til 1200 m. Onsdag morgen er det to plussgrader og frisk bris på Haukeli. Det har vært oppholdsvær de siste dagene.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

26.03.2020 kl. 21:31

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225784

Vest-Telemark / Vinje

Snø

26.03.2020 kl. 12:33

1093 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snøen er jevnt fordelt i alle himmelretninger. Mildværet gjør snødekket fuktig opp til ca 1200moh.

Tester

LBT@70cmQ3 God Fikk brudd i kantkornlag nede ved bakken.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er god sikt i dag og ingen skred observert i Raulandsområdet. Stabile forhold opp til ca 1200moh. Over denne høyden kan det være ustabil fokksnø. Det kan og være områder med kantkorna under skarelag i høyden. Hvis det blir en del sol de neste dagene,så vil faren for våte løssnøskred øke. Dette gjelder Raulandsområdet opp til ca 1200moh. I høyden kan det være noe mer ustabilt pga fokksnø og enkelte steder med kantkorn under skarelag.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F RG W, 25 cm P RG M, 5 cm 4F FC 2 mm M, 2 cm K MF, 5 cm 1F FC 2 mm M, 28 cm P RG M, 10 cm 4F FC 3 mm M -0,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm

ObsID: 225707

Vest-Telemark / Tokke

Snø

26.03.2020 kl. 11:19

816 moh

audun@vtfk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  audun@vtfk

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Vei

Vær

Ikke nedbør 4 °C 100% skyer

Skredhendelse

26. mar 08:00 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 914 moh og sluttet på 816 moh Brattheng Ullsteinskredet 1 Vått løssnøskred gått i dag til morgenen. Kom ikke frem til vegen.

ObsID: 225680

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

25.03.2020 kl. 20:59

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og lite nedbør.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt nedbør helt vest i kontrakten og litt vind..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225599

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

24.03.2020 kl. 20:12

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Vil bli litt mere vind det neste døgnet, samt litt nedbør, men ikke nok til å øke skredfaren i noe særlig grad..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225435

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

23.03.2020 kl. 23:16

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: fortsatt lite vind og oppholdsvær..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225308

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org