Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 27.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt. Vær varsom i bratte heng med myk våt snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes stedvis kantkorn nede i snødekket, men stort sett er det vanskelig å løse ut skred på dette. Fokksnøflakene antas nå å ha blitt relativt stabile. Der sola tar tak i sørhelninger utover dagen kan det gå noen mindre våte løssnøskred.
Snøen er fuktet opp til 1000-1200 moh, og det er mye vann i snøen i lavereliggende områder. Det er mye fokksnø og skavler i terrenget, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. Under tregrensa finnes myk, våt løssnø over skarelag.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket og ved bakken. Stedvis ligger disse under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig og mildværet kan gjøre at lagene forbigående er lettere å påvirke.
Torsdag formiddag ble det observert et vått, naturlig utløst str. 2 skred i sørvendt heng på 900 meters høyde i Tokke.
Torsdag morgen var det rolige vindforhold i fjellet. Det har vært plussgrader opp til omtrent 1000-1300 moh siden natt til onsdag. Det har stort sett vært oppholdsvær de siste dagene.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Lsuvjuv

Snø

27.03.2020 kl. 14:46

697 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

27. mar 14:46 (+01:00) Snø på FV. 362 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 226338

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

26.03.2020 kl. 21:31

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225784

Vest-Telemark / Vinje

Snø

26.03.2020 kl. 12:33

1093 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snøen er jevnt fordelt i alle himmelretninger. Mildværet gjør snødekket fuktig opp til ca 1200moh.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

LBT@70cmQ3 God Fikk brudd i kantkornlag nede ved bakken.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Det er god sikt i dag og ingen skred observert i Raulandsområdet. Stabile forhold opp til ca 1200moh. Over denne høyden kan det være ustabil fokksnø. Det kan og være områder med kantkorna under skarelag i høyden. Hvis det blir en del sol de neste dagene,så vil faren for våte løssnøskred øke. Dette gjelder Raulandsområdet opp til ca 1200moh. I høyden kan det være noe mer ustabilt pga fokksnø og enkelte steder med kantkorn under skarelag.

Snøprofil

5 cm 4F RG W, 25 cm P RG M, 5 cm 4F FC 2 mm M, 2 cm K MF, 5 cm 1F FC 2 mm M, 28 cm P RG M, 10 cm 4F FC 3 mm M -0,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm

ObsID: 225707

Vest-Telemark / Tokke

Snø

26.03.2020 kl. 11:19

816 moh

audun@vtfk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  audun@vtfk

Vær

Ikke nedbør 4 °C 100% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

26. mar 08:00 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 914 moh og sluttet på 816 moh Brattheng Ullsteinskredet 1 Vått løssnøskred gått i dag til morgenen. Kom ikke frem til vegen.

ObsID: 225680

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

25.03.2020 kl. 20:59

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og lite nedbør.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt nedbør helt vest i kontrakten og litt vind..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225599

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

24.03.2020 kl. 20:12

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind og oppholdsvær.. Uforandret skredfare neste døgn: Vil bli litt mere vind det neste døgnet, samt litt nedbør, men ikke nok til å øke skredfaren i noe særlig grad..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225435

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org