Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 29.03.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt. Vær varsom i bratte heng med myk og/eller våt snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kjølig vær uten nedbør ventes å holde snødekket stabilt. I de aller høyeste fjellområdene, der det evt. fortsatt finnes løs snø, kan vind danne mindre fokksnøflak i lehellinger mot øst til sør. Det kan være mulig å løse ut skred på kantkorn der snødekket er tynt og kantkorn intakte, men det skal sannsynligvis mye belastning til. Der sola tar tak i sørhellinger utover dagen kan det gå noen mindre, våte løssnøskred. Det bør følges med på om kulde om natten danner overflaterim eller setter i gang vekst av kantkorn noe ned i snødekket.
Snøen ble tidligere i uka fuktet opp til 1100-1400 moh, og det var mye vann i snøen i lavereliggende områder. Men det har tørket mye nå. Det er mye fokksnø og skavler i terrenget, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. I de høyeste fjellområdene er snøen fortsatt tørr. Der snøen var våt er det dannet skare, som delvis tiner i solhellingene om dagen.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket og ved bakken. Stedvis ligger disse under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig.
Torsdag formiddag ble det observert et vått, naturlig utløst str. 2 skred i sørvendt heng på 900 meters høyde i Tokke, som muligens startet glideskred.
Etter at det torsdag var varmegrader opp til 1300-1400 moh, har temperaturen sunket. Lørdag formiddag er det kuldegrader i lufta over ca. 800 moh, vinden har økt noe fra nordvest.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Klarvær.
Kaldere utover dagen. Perioder med nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org