Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 26.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø, spesielt ved direkte solinnstråling. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Ikke gitt

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme høyt til fjells vil gradvis fortsette smelteomvandling og homogenisering av snødekket. Generelt høy døgntemperatur og solinnstråling vil i denne prosessen svekke bindingene i snødekket og gi tidvis ustabilt snødekke. Skredfaren vil være størst i vestlig del av regionen, der det ligger mest snø. Unngå områder med glidesprekker. Det er store skavler i fjellet så vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng.
Regn og varme tidligere i helgen har gitt smelteomvandlet snødekke høyt til fjells. Hvor langt ned varmen har virket er ikke bekreftet ved observasjoner. Over ca 1500 moh kan det ligge lommer med fersk fokksnø. Under ca 1200 moh består det gamle snødekket av smelteformer og er generelt stabilt.
Natt til 25.05 var det -3 grader på det kaldeste ved Gaustatoppen, 1804 moh. Det er generelt mye snø i fjellet, og mange steder store skavler i østvendte fjellsider.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
1 °C til 14 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
1 °C til 11 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org