Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 31.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarende svake lag med usikker utbredelse i høyfjellet. Vær varsom i bratte heng med myk våt snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes synkende temperatur og nedbøren vil gå over til snø i de høyereliggende delene av regionen. De ventes en gradvis stabilisering, men i de høyestliggende områdene der milværet ikke har trukket langt ned i snøpakka kan det fortsatt finnes svake lag av kantkorn. Disse kan det utløses store skred på. Utbredelsen av laget er nå usikker. I de lavereliggende delene vil det komme nedbør som regn og her vil man kunne løse ut små våte løssnøskred.
Snøoverflaten er nå fuktet opp til fjelltopphøyde. I lavereliggende deler av regionen har det vært mange plussgrader og snøpakka er gjennomfuktet. I vestlige deler av regionen har det kommet en del regn de siste dagene.
Før mildværet mandag-tirsdag fantes det et vedvarende svakt lag med kantkorn i snødekket i høyfjellet. Det er usikkert om mildværet nå har nøytralisert dette helt til fjelltopphøyde eller om det fortsatt kan være tilstede i de høyestliggende delene av regionen. Om det fortsatt er tilstede, skal det nå trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke det.
Lørdag utløste et turfølge et middels stort skred ved Gaustatoppen.
Fra mandag formiddag har det vært mildvær i regionen med plussgrader helt til fjelltopphøyde. Temperaturene er ventet å synke noe i løpet av tirsdag.
6 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-6 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

31.03.2021 kl. 14:04

1277 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sturla
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sturla
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sturla
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sturla
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 100% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Tester

Frigjorde en søyle og satt spaden bak for se om jeg fikk brudd, heter vel showel sheer test. Fikk er brudd over nederste islag ved har belastning blir vel da sth@40cmq3

Snødekke

Våt løssnø Våt

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 1000 moh Etterhvert som det blir kaldere på natten blir nok problemet størst på s/v vendte sidet

Snøprofil

25 cm 1F MF/MFcl 1 mm W, 2 cm I IF, 25 cm 4F MF 1 mm W, 7 cm I IF, 40 cm K MF 1 mm M -1 °C @ 1 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 264939

Vest-Telemark / Tokke

Snø

31.03.2021 kl. 13:04

564 moh

rue@nve (*****)

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 264909

Vest-Telemark / Vinje

Snø

30.03.2021 kl. 12:22

1295 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  svein@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4 °C 10 m/s fra NV ↘ 80% skyer Delvis skya,en del vind i høyden.

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet i dag er våte løssnøskred i bratte heng under ca 1200moh. Mildværet fortsetter et døgn til og skredfaren kan øke litt.

Tester

ECTX God

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Våt Vått/ fuktig snødekke høyt til fjells. Under ca 900moh er snøen løs og våt helt til bakken. Høyere opp er det fortsatt hardere snø under den våte.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 4F RG W, 2 cm F RG V, 1 cm I IF, 7 cm K MF, 70 cm P MF M

ObsID: 264754

Vest-Telemark / Valle

Snø

28.03.2021 kl. 18:43

1017 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -1 °C fra V → 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Den overliggende snøen er tung. Det er meldt regn/snøs/sludd og vind i fjellet og plussgrader. Dette vil føre til økt faregrad. Bindingen mellom gammelt skarelag og den nye fokksnøen kan bli et glidelag - da dette slipper ved mye belastning(tung snø) Varslet faregrad er riktig 3 er nok rett - det har gått flere skred de siste dagene pga mildvær og nedbør. Det er også en del skavler i lesidene.

Tester

ECTN12@5cmQ1 God Det øverste laget på 10cm med skarelag deler seg som sandwich - i flak på 3cm, 2cm ,2 cm og 3 cm.. men bruddet forplanter seg ikke annet enn hvor belasningen er. Det øverste snødekket 2-3cm er litt våtere enn det underliggende.

LBT@92cmQ3 Blokka slipper nede ved gammelt skarelag. Skal mye påvirkning for at den løsner

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F RG 1 mm M, 4 cm 4F RG 1 mm M, 2 cm K MFcr, 81 cm P RG 1 mm D, 2 cm MFcr, 35 cm P MF 2 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ned til gammelt skarelag

ObsID: 264478

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org