Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 25.04.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær varsom i solvendte brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Låge nattetemperaturar fører til gjenfrysing og ei kald og stabil snøoverflate. Der sola varmar snøen kan det løysne enkelte våte skred.
Snøoverflata er for det meste smelteomvandla og hard etter mildvær med påfølgande gjenfrysing. Høgt til fjells i skuggesider kan det framleis vere turr og hard fokksnø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-11 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Av og til frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

25.04.2021 kl. 13:52

1512 moh

Ræggen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ræggen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Ræggen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Ræggen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ræggen Kommentar:  Begerkrystaller ble funnet i nærheten av berg.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ræggen

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk Skare Tørr 75 cm på dette stedet, men varierer veldig i fjellet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Lav skredfare, skal mye til å påvirke noe som helst i denne snøpakken. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@45cmQ3 Bruddet gikk med stor tilleggsbelastning, veldig ujevnt brudd.

Vær

-5 °C 2 m/s fra N ↓ Godt og varmt, men en liten kald trekk nordfra.

Snøprofil

6 cm K RG 1 mm, 5 cm 1F RG 2 mm, 7 cm P RG 1 mm, 12 cm I MF 2 mm, 1 cm I IF, 9 cm K MF 3 mm, 1 cm I IF, 7 cm 1F DH 4 mm Tykkelse på laget varierer fra 0.5 til 10cm, 10 cm K MF, 4 cm I IF Laget med begerkrystaller vil trolig være lokalt på dette punktet, og andre steder tilknyttet berg

ObsID: 270139

Vest-Telemark / Vinje

Snø

25.04.2021 kl. 11:41

1031 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV Kan løse ut i solvendte sider utpå ettermiddagen. Kun de mest utsatte stedene, da det fortsatt er ganske kaldt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Tørt og hard fra morgenen av. Snøen blir kram/våt o solen under tregrensa

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare nå Vil være stabilt så lenge det er kaldt og ikke kommer nedbør Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@50cmQ3 Hard skare, vanskelig å få i brudd

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra N ↓ Strålende sol. Kald vind

Notater

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P MF 1 mm D, 45 cm K MFcr 2 mm D, 10 cm P MF 2 mm D, 40 cm K MFcr 2 mm D

ObsID: 270137

Vest-Telemark / Vinje

Snø

25.04.2021 kl. 11:41

1031 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV Kan løse ut i solvendte sider utpå ettermiddagen. Kun de mest utsatte stedene, da det fortsatt er ganske kaldt

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Tørt og hard fra morgenen av. Snøen blir kram/våt o solen under tregrensa

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare nå Vil være stabilt så lenge det er kaldt og ikke kommer nedbør Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@50cmQ3 Hard skare, vanskelig å få i brudd

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra N ↓ Strålende sol. Kald vind

Notater

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P MF 1 mm D, 45 cm K MFcr 2 mm D, 10 cm P MF 2 mm D, 40 cm K MFcr 2 mm D

ObsID: 270138

Vest-Telemark / Tinn

Snø

24.04.2021 kl. 19:33

1244 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Notater

Posisjon er ikke nøyaktig. Observasjonen er gjort fra avstand

ObsID: 270054

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org