Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 06.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær varsom i solvendte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflaten mykes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne våte løssnøskred. I noen få heng, spesielt der det har kommet nysnø de siste dagene, kan skredene bli middels store. Enkelte steder er det fortsatt mulig for en skiløper å løse ut skred i leheng der det finnes ferske fokksnøflak. Skredene kan løsne både innad i nysnøen eller skli på skaren.
Snøoverflaten består av noen cm nysnø på hard skare. Stedvis finnes lommer med mer fokksnø, hovedsakelig i leheng mot vest. Under dette består snøoverflaten for det meste av smelteomvandlet og hard snø etter mildvær med påfølgende gjenfrysing.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

06.05.2021 kl. 15:05

1138 moh

wa@grenland-havn.no (Ukjent)

Skredhendelse

6. mai 12:08 Glideskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 1652 moh og sluttet på 1652 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Skred utløst i renne 6 Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 271458

Vest-Telemark / Gaustatoppen

Snø

06.05.2021 kl. 13:01

1795 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

6. mai 12:29 Tørt løssnøskred Naturlig utløst N-vendt 50 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

ObsID: 271429

Vest-Telemark / Tinn

Snø

06.05.2021 kl. 12:30

1842 moh

497101 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  497101

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ikke riktig med 1 i skredfare, i vindutsatte bratte områder er det 3 eller 4 Varslet faregrad er for lav

Vær

Ikke nedbør

Skredhendelse

6. mai 12:30 Tørt flakskred 4 - Svært store Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1848 moh og sluttet på 1491 moh 15 cm høy og 15 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Renne 6 Stort skred i renne 6 hele veien ned til det flater ut

ObsID: 271477

Vest-Telemark / Valle

Snø

03.05.2021 kl. 20:42

912 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Det øveste 10cm glir lett på de harde laget under. Lett og flytte på, men ikke et kritisk lag. Faregrad 1 er rett. Med været som er meldt med snø, vind og østavær er lesidene i vest(også der det ligger mest snø pr d.d) utsatt. Det fryser på i natt og er meldt -4 i natt - dette gjør at de øveste 10cm binder seg og blir et skarelag. Fint glidelag for fokksnøen som kommer neste dagene. Varslet faregrad er riktig Faregrad 2 fra i moren og til onsdag.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra NV ↘ 15% skyer Pent vær - lite vind og sol

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

Tester

ECTN2@3cmQ3 God Det øverste 2cm skarelage slipper. Det flaker seg opp og slipper det underliggende laget.

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm K MFcr D, 8 cm F MF 2 mm M, 20 cm P MF 2 mm M, 11 cm F MF 2 mm M, 5 cm I MFcr, 20 cm F MF 2 mm M, 1 cm IF, 38 cm P/K MF 2 mm D-M -0,3 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271150

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org