Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det finnes fokksnø i høyden, og i bratt terreng der snødekket varmes opp ut over dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert kl. 08: Det er lett for en skiløper å løse ut skred i ustabile fokksnøflak. Tidligere i uken kom det nysnø på østlig til sørøstlig vind som dannet fokksnøflak i leheng mot nord og vest. Tykkelsen på flakene varierer, men er størst øst i regionen, hvor det kom mest snø. Her kan enkelte skred bli store. Fokksnøen kan noen få steder ligge på et svakt lag av overflaterim, her er det svært lett for en skiløper å løse ut skred. I disse områdene vi det ta lengre tid før fokksnøen stabilisere seg. Ellers forventes en gradvis stabilisering av fokksnøen pga. gunstige temperaturer. Der snøoverflaten varmes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne våte og tørre løssnøskred.
Snøoverflaten er smelteomvandlet i alle himmelretninger. Noen steder, hovedsakelig øst i regionen, har det kommet noen cm nysnø oppå skaren. Vind har flyttet nysnøen inn i leheng og dannet ferske fokksnøflak. I lavere høydenivå og i bratte solsider bløtes øvre del av snødekket opp utover dagen.
Torsdag gikk det et stort skred i en renne på nordsiden av Gaustatoppen.
I naboregionene var det enkelte steder observert overflaterim i nordsider og skyggesider før siste snøfall.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

07.05.2021 kl. 12:19

1114 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP20@22cmQ2 God Må bruke 20 slag, men skarelag nede i dekket kan svekkes når det blir varmere

Skredfarevurdering

2 Moderat Økende skredfare med mildere vær og nedbør Kulden som har vært på nettene vil avta mot uka, og snøen vil bli mer ustabil og overflaten blir mykere Varslet faregrad er for lav Det finnes enkelte leheng og renner med ustabil fokksnø i høyden. Skiløpere må ta høyde for varierende forhold

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Fuktig Skiftende mellom skare og enkelte lommer med fuktig fokksnø

Notater

Det har forekommet tørre flaksred i regionen. Det er der fokksnøen har lagt seg.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor temperatur forskjell fra nattefrost til solstråling på dag

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 900 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra N ↓ 50% skyer Skiftende skydekke. Stor temperatur forskjell på skygge og sol

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i denne Dalen. God sikt

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm M, 15 cm P MFcr 3 mm M, 5 cm K MFcr 2 mm M, 57 cm 4F MF 2 mm M, 6 cm P MFcr 2 mm M-W, 20 cm 4F MF 2 mm W 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 90 cm

ObsID: 271572

Vest-Telemark / Valle

Snø

07.05.2021 kl. 08:17

875 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN18@15cmQ3 God Det gir ikke veldig etter, det bare deler seg op

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold, men det har vært -4 i natt og det kom ikke mer enn 2-5cm snø. Skal være obs i lesider det det ligger mer enn 2-5 cm nøsnø. Det underliggende laget er hardt! Det er meldt varmere vær og ikke nattefrost. Det er nok faregrad 1 som er rett fra i morgen av. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Ubunden snø

Vær

Ikke nedbør -3,6 °C 2 m/s fra N ↓ 15% skyer

Skredaktivitet

7. mai. 18-24 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng Nysnøen som kom(2-5cm) de siste to dagene slipper i brattheng. Bare små små skred.

Snøprofil

3 cm F DF 1 mm, 1 cm P MFcr 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 6 cm K MFcr 2 mm D, 7 cm F RG/RGxf 2 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 10 cm K MF 2 mm D, 20 cm 4F MF 2 mm D, 60 cm K MF 1 mm/2 mm D -2,8 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,6 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271871

Vest-Telemark / Tinn

Snø

06.05.2021 kl. 15:05

1138 moh

wa@grenland-havn.no (Ukjent)

Skredhendelse

6. mai 12:08 Glideskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 1652 moh og sluttet på 1652 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Skred utløst i renne 6 Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 271458

Vest-Telemark / Gaustatoppen

Snø

06.05.2021 kl. 13:01

1795 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

6. mai 12:29 Tørt løssnøskred Naturlig utløst N-vendt 50 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

ObsID: 271429

Vest-Telemark / Tinn

Snø

06.05.2021 kl. 12:30

1842 moh

497101 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  497101

Skredhendelse

6. mai 12:30 Tørt flakskred 4 - Svært store Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1848 moh og sluttet på 1491 moh 15 cm høy og 15 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Renne 6 Stort skred i renne 6 hele veien ned til det flater ut

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ikke riktig med 1 i skredfare, i vindutsatte bratte områder er det 3 eller 4 Varslet faregrad er for lav

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 271477

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org