Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 17.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over mildværsgrensen kan det finnes myke nysnøflak, men gunstige temperaturer gjør nok at disse stabiliseres relativt raskt. Under mildværsgrensen er det fortsatt våte skred som utgjør skredproblemet. Mange steder har nok snødekket tilpasset seg varmen, men fortsatt kan det gå våte løssnøskred enkelte steder. Vær oppmerksom på glideskred og skavlbrudd. Generelt kan det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket som kan svekkes av smeltevann. Dette kan gi våte flakskred som enten løsner naturlig eller av en skikjører.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde de siste dagene. I solvendt terreng og under ca 1100 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær.
I det gamle snødekket og i skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag som gradvis kan bli aktive når den bærende overflaten blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Honnegrasnuten (1340moh) har hatt plussgrader gjennom hele døgnet siden tirsdag.
3-7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8-11 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

16.05.2021 kl. 10:56

1112 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1100moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1100moh

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Det er våt løssnø som preger området nå. Over ca 1600moh kan det ha kommet litt nysnø de siste dagene. I sørvendte sider er snøgrensa på ca 1000moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Våt ubunden snø kan løse ut i bratte sider og heng. Vær også obs på sørpeskred i slakere terreng. regnet som er meldt vil øke skredfaren noe. Varslet faregrad er riktig

Vær

1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Stille grått vær,litt regn på 1100moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm F MF W, 20 cm 4F MF V, 25 cm 1F MF V

ObsID: 272484

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org