Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 19.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under mildværsgrensen er det fortsatt våte skred som utgjør skredproblemet. Mange steder har nok snødekket tilpasset seg varmen, men fortsatt kan det gå våte løssnøskred enkelte steder, spesielt i solutsatt terreng. Generelt kan det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket som kan svekkes av smeltevann. Dette kan gi våte flakskred som enten løsner naturlig eller av en skikjører. Vær oppmerksom på glideskred og skavlbrudd. Over mildværsgrensen, høyt til fjells, kan det finnes spredte lommer med myke nysnøflak, men gunstige temperaturer gjør nok at disse har stabilisert seg relativt raskt.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde de siste dagene. I solvendt terreng og under ca 1200 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Litt nysnø kan mandag ha lagt seg i de aller høyeste områdene. I sørvendte hellinger under ca 1000 moh er det lite snø gjen.
Det ligger vedvarende svake lag av kantkorn rundt skarelag i det gamle snødekket. Varme høyt til fjells siste dagene har gitt smeltevann som siger ned i snødekket og kan svekke svake lag. Selv om lufttemperaturen har gått noe ned siste døgnet, kan fortsatt vann nede i snødekket påvirke svake lag. Utbredelsen av disse svake lagene er nå ganske usikker, og de antas å finnes kun høyt til fjells.
Temperaturen har gått litt ned siste døgnet, og det er kuldegrader over 1400-1500 moh, stedvis lavere om natten.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

19.05.2021 kl. 13:27

1108 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Stor forskjell på snødekket der det er tykt og tynt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@12cmQ2

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann i snøen og dårlig binding der snødekket er tynt

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite snø igjen i denne fjellsiden, der det ligger mye, så virker den ganske stabil Noe kulde på nettene, men det tiner raskt på dagtid Varslet faregrad er riktig

Notater

Ingen naturlig utløste skred i Raulandsområdet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra NV ↘ 5% skyer Kuldegrader på natten, høye dagtemperaturer når sola står på

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Våt Våt snø på overflaten. Snøen er råtten der dekket er tynt. Enkelte lommer med hardere snø der det ligger snøfonner

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Snøprofil

6 cm 4F MF 2 mm W, 3 cm P MFcr 3 mm W, 20 cm F MF 2 mm W, 5 cm 4F MF 3 mm W

ObsID: 273805

Vest-Telemark / Vinje

Snø

18.05.2021 kl. 12:36

934 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  950 moh bilde tatt mot nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  950moh bilde tatt mot vest

Snødekke

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 273690

Vest-Telemark / Vinje

Snø

16.05.2021 kl. 10:56

1112 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1100moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1100moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Stille grått vær,litt regn på 1100moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Våt ubunden snø kan løse ut i bratte sider og heng. Vær også obs på sørpeskred i slakere terreng. regnet som er meldt vil øke skredfaren noe. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Det er våt løssnø som preger området nå. Over ca 1600moh kan det ha kommet litt nysnø de siste dagene. I sørvendte sider er snøgrensa på ca 1000moh.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm F MF W, 20 cm 4F MF V, 25 cm 1F MF V

ObsID: 272484

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org