Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt. Det er mulig å løse ut våte løssnøskred i bratte hellinger.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under mildværsgrensen er det fortsatt våte skred som utgjør skredproblemet. Mange steder har nok snødekket tilpasset seg varmen, men fortsatt kan en skikjører utløse våte løssnøskred enkelte steder i bratte hellinger, spesielt i solutsatt terreng. Utbredelsen av svake lag er nå svært usikker. De forekommer sannsynligvis bare enkelte steder høyt til fjells. Dette kan gi våte flakskred som enten løsner naturlig eller av en skikjører. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde for en del dager siden. I de alle høyeste områdene har det frosset på igjen. Snødekket antas stort sett å være smelteomvandlet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Litt nysnø kan mandag ha lagt seg i de aller høyeste områdene. I sørvendte hellinger under ca 1000 moh er det lite snø igjen, men det ligger fonner i leområder.
Det har ligget vedvarende svake lag av kantkorn rundt skarelag i det gamle snødekket. Varme høyt til fjells siste dagene har gitt smeltevann som siger ned i snødekket og kan svekke eventuelle svake lag. Selv om lufttemperaturen har gått noe ned det siste døgnet, kan fortsatt vann nede i snødekket påvirke svake lag. Utbredelsen av disse svake lagene er nå ganske usikker, og de antas å finnes kun i nordvendt terreng og høyt til fjells.
Det er kuldegrader over 1400-1600 moh mesteparten av døgnet, stedvis lavere om natten.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 14:11

1861 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Mot sørvest (altså er det terrenget vi ser nordøstvendt)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Mot nordvest.

Snødekke

ObsID: 273916

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 12:37

1604 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Islag midt i snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Ser nordover. Gausta skisenter til venstre i bildet.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Test2/2: Går på overgangen mellom de to nederste smelteformlagene (slik som test 1/2). Går først etter en god del kakking på blokken.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Snødekket er gjennomfuktet. Selvom det er lagdeling i snøen, så er alt som sagt fuktig og de vedv. svake lagene (av kantkorn) har blitt ødelagt. Her er det ingen tynne lag som bryter lett og glatt lenger, og snødekket virker i utgangspunket stabilt. Riktignok brøt blokktesten til slutt på et lag av smelteformer, men vi er litt usikre på om dette egentlig er et skredproblem siden det ikke kan knyttes til et konkret svakt lag med mulighet for bruddforplantning. Merk! Vi har bare vært i regionen denne dagen og har ikke oversikt over andre områder, feks lenger vest. Våte løssnøskred er avhengig av hvor mye våtere snøen blir. I natt hadde det vist vært nattefrost, mens sol og stigende tempr utover dagen myket opp overflaten i dag. Når nattefrosten uteblir og ved mer sol eller regn kan det gå flere naturlig utløste våte løsskred. Varslet faregrad er riktig Vi opplever at varselet stemmer bra og er godt formulert. Gaustatoppen har med å «stikke seg litt ut» i regionen og siden vi bare har vært her, vet vi ikke om forholdene lenger vest.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 900 moh Våt løssnø Våt

Vær

Regner øst for oss, men foreløpig kan antall ferske snøfjon telles på en hånd her selvom det kommer en og annen sky foran solen.

Tester

LBT@64cmQ2 Gikk ved et skikkelig kakk på blokken (ikke på alle småkakkene i forkant).

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en meter Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Hele snødekket er gjennomfuktet. Skredproblemets utbredelse avhenger av hvor mye solen tar og om det evt regner. Vi har ikke sett ferske skred, så omfanget av skredproblemet her virker ikke å være stort i dag (men det er første dag i området, og vi har ikke oversikt f.eks lenger vest i regionen).

Notater

Snøprofil

3 cm F MF W, 35 cm 1F MF W, 3 cm I IF, 23 cm 1F MF 1 mm/2 mm W Nedre del, 23 cm 4F MF 3 mm W 1 test knyttet til snøprofilen Profilet er gravd i nordvendt terreng, 1600 moh. Lite snø (bare rabber) i terrenget over oss.

ObsID: 273892

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 10:47

1011 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  En del skred som har gått tidligere (aner ikke når) Legg spesielt merke til flakskredene til venstre. Ellers delvis skyet :)

Vær

Ikke nedbør 7 °C 40% skyer

ObsID: 273865

Vest-Telemark / Vinje

Snø

19.05.2021 kl. 13:27

1108 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Stor forskjell på snødekket der det er tykt og tynt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann i snøen og dårlig binding der snødekket er tynt

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite snø igjen i denne fjellsiden, der det ligger mye, så virker den ganske stabil Noe kulde på nettene, men det tiner raskt på dagtid Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Våt Våt snø på overflaten. Snøen er råtten der dekket er tynt. Enkelte lommer med hardere snø der det ligger snøfonner

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra NV ↘ 5% skyer Kuldegrader på natten, høye dagtemperaturer når sola står på

Tester

LBT@12cmQ2

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Notater

Ingen naturlig utløste skred i Raulandsområdet

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Snøprofil

6 cm 4F MF 2 mm W, 3 cm P MFcr 3 mm W, 20 cm F MF 2 mm W, 5 cm 4F MF 3 mm W

ObsID: 273805

Vest-Telemark / Vinje

Snø

18.05.2021 kl. 12:36

934 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  950 moh bilde tatt mot nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  950moh bilde tatt mot vest

Snødekke

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 273690

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org