Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 21.05.2021

1
Liten
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt. Det er mulig å løse ut våte løssnøskred i bratte hellinger.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med løs våt snø der det også fins terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Natt til fredag ventes frost og forbigående påfrysing. Det er våte skred som utgjør skredproblemet. Mange steder har nok snødekket tilpasset seg varmen, men fortsatt kan en skikjører utløse våte løssnøskred enkelte steder i bratte hellinger, spesielt i solutsatt terreng. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde for en del dager siden. I de alle høyeste områdene har det frosset på igjen, og frost om natten i noe lavere høyder. Snødekket antas stort sett å være smelteomvandlet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. I sørvendte hellinger under ca 1000 moh er det lite snø igjen, men det ligger fonner i leområder. Noe lavere snøgrense i nordvendt tereng.
Observasjoner tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn nå er brutt ned de aller fleste steder og at det fortsatt finnes islag i snødekket. Varme høyt til fjells den siste tiden har gitt smeltevann som siger ned i snødekket og kan samles opp i overkant av islag. Selv om lufttemperaturen etter hvert har gått noe ned, kan fortsatt vann nede i snødekket påvirke medvirke til skred.
Litt påfrysing på snødekket natt til torsdag.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-3 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør sør i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 14:11

1861 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Mot sørvest (altså er det terrenget vi ser nordøstvendt)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Mot nordvest.

Snødekke

ObsID: 273916

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 12:37

1604 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Islag midt i snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Ser nordover. Gausta skisenter til venstre i bildet.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Test2/2: Går på overgangen mellom de to nederste smelteformlagene (slik som test 1/2). Går først etter en god del kakking på blokken.

Skredfarevurdering

Snødekket er gjennomfuktet. Selvom det er lagdeling i snøen, så er alt som sagt fuktig og de vedv. svake lagene (av kantkorn) har blitt ødelagt. Her er det ingen tynne lag som bryter lett og glatt lenger, og snødekket virker i utgangspunket stabilt. Riktignok brøt blokktesten til slutt på et lag av smelteformer, men vi er litt usikre på om dette egentlig er et skredproblem siden det ikke kan knyttes til et konkret svakt lag med mulighet for bruddforplantning. Merk! Vi har bare vært i regionen denne dagen og har ikke oversikt over andre områder, feks lenger vest. Våte løssnøskred er avhengig av hvor mye våtere snøen blir. I natt hadde det vist vært nattefrost, mens sol og stigende tempr utover dagen myket opp overflaten i dag. Når nattefrosten uteblir og ved mer sol eller regn kan det gå flere naturlig utløste våte løsskred. Varslet faregrad er riktig Vi opplever at varselet stemmer bra og er godt formulert. Gaustatoppen har med å «stikke seg litt ut» i regionen og siden vi bare har vært her, vet vi ikke om forholdene lenger vest.

Vær

Regner øst for oss, men foreløpig kan antall ferske snøfjon telles på en hånd her selvom det kommer en og annen sky foran solen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 900 moh Våt løssnø Våt

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en meter Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Hele snødekket er gjennomfuktet. Skredproblemets utbredelse avhenger av hvor mye solen tar og om det evt regner. Vi har ikke sett ferske skred, så omfanget av skredproblemet her virker ikke å være stort i dag (men det er første dag i området, og vi har ikke oversikt f.eks lenger vest i regionen).

Tester

LBT@64cmQ2 Gikk ved et skikkelig kakk på blokken (ikke på alle småkakkene i forkant).

Notater

Snøprofil

3 cm F MF W, 35 cm 1F MF W, 3 cm I IF, 23 cm 1F MF 1 mm/2 mm W Nedre del, 23 cm 4F MF 3 mm W 1 test knyttet til snøprofilen Profilet er gravd i nordvendt terreng, 1600 moh. Lite snø (bare rabber) i terrenget over oss.

ObsID: 273892

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 10:47

1011 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  En del skred som har gått tidligere (aner ikke når) Legg spesielt merke til flakskredene til venstre. Ellers delvis skyet :)

Vær

Ikke nedbør 7 °C 40% skyer

ObsID: 273865

Vest-Telemark / Vinje

Snø

19.05.2021 kl. 13:27

1108 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Stor forskjell på snødekket der det er tykt og tynt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite snø igjen i denne fjellsiden, der det ligger mye, så virker den ganske stabil Noe kulde på nettene, men det tiner raskt på dagtid Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra NV ↘ 5% skyer Kuldegrader på natten, høye dagtemperaturer når sola står på

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann i snøen og dårlig binding der snødekket er tynt

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Våt Våt snø på overflaten. Snøen er råtten der dekket er tynt. Enkelte lommer med hardere snø der det ligger snøfonner

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

LBT@12cmQ2

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Notater

Ingen naturlig utløste skred i Raulandsområdet

Snøprofil

6 cm 4F MF 2 mm W, 3 cm P MFcr 3 mm W, 20 cm F MF 2 mm W, 5 cm 4F MF 3 mm W

ObsID: 273805

Vest-Telemark / Vinje

Snø

18.05.2021 kl. 12:36

934 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  950 moh bilde tatt mot nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  950moh bilde tatt mot vest

Snødekke

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 273690

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org