Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye regn vil tilføre snødekket vann og det kan gå naturlig utløste løssnøskred. I de høyestliggende delene av regionen vil nedbøren komme som fuktig snø og her vil det kunne det kunne gå naturlig utløste skred av middels størrelse. I lavereliggende deler av regionen er det nå såpass lite snø igjen at skredene vil være små. Regnet gir fare for glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som svekkes av mildvær.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde. I sørvendte hellinger under ca 1000 moh er det lite snø igjen, men det ligger fonner i leområder. Det er noe lavere snøgrense i nordvendt terreng.
Observasjoner tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn nå er brutt ned de aller fleste steder.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra øst.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

24.05.2021 kl. 12:39

1488 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1400moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1500 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen skredaktivitet observert i området.Stort sett stabile forhold i fjellet,men vær obs på at det kan gå våte løssnøskred i bratte heng og sider. Det er kan også være fare for sørpeskred der elver og bekker kan bli oppdemt. samme forhold de nærmeste dagene. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 1100 moh Våt løssnø Meget våt En må over skoggrensa for å finne skiføre,unntak er renner og juv som har samlet mye snø gjennom vinteren. Snødekket i høyden består av våt løssnø oppå et islag som er i ferd med å smelte vekk. Under islaget er det nok et lag med våt løssnø som ligger på et hardere lag som går til bakken.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F MF V, 1 cm K IF, 10 cm 4F MF W, 100 cm P MF W

ObsID: 274266

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org