Snøskredvarsel for Voss tirsdag 13.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finne vedvarende svake lag i snødekket som kan gi store skred enkelte steder. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Observasjoner tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag i snødekket som kan gi skred, særlig der sola får tak og utover dagen når temperaturen stiger. Forholdene vil nok mange steder oppleves som gode og stabile, men det er mulighet for enkelte store skred, og det er uforutsigbart hvor og når disse kan løsne. Kalde, klare netter vil bidra til at det vedvarende svake laget kan videreutvikle seg og bli mer ustabilt. Det vil trolig også gå en del små løssnøskred i den siste nysnøen.
Snøoverflaten er preget av de siste dagenes kraftige bygevær. I fjellet har kraftig vind gitt ujevn snøfordeling med mest snø i heng mot øst og sør. Vindutsatte plasser er avblåst ned til gammel, hard snøoverflate eller vegetasjon. I leheng er det myk snø. Det er fortsatt lite snø for årstiden, kuler og rygger har tynt snødekke. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåvirket.
Det er observert kantkorndannelse over mildværsskare høyt i snødekket. I regioner lenger nord er det observert svært store naturlig utløste skred med lange bruddkanter som kan indikere at disse lagene er aktive. Utbredelsen til lagene er svært usikker. Kantkornlag dannet under kuldeperioden i januar og februar kan fremdeles være intakt i høyden, over ca 1200 moh. Det er lite terreng og få ferske observasjoner over denne høyden.
Lørdag gikk det et stort skred nært heisanlegget i Myrkdalen. Skredet opplyses å være 150-200 meter bredt med opp til to meter høy bruddkant.
Mandag er det lettskyet pent vær.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

13.04.2021 kl. 12:29

976 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bar veibanen ingen føyking langs Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Oppstigning fra Vik veien går oppi siden der, ingen skred å se. Men ligger noe snø i siden så ved evt kraftig regn / mildvær kan det gå ting, men er vel ikke meldt det med det første
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 350moh på Vik siden fortsatt ligger nysnø på bøene her, de har blitt smelteformet nå og er harde på nettene og myknes nok noe utover dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vassbakene skavler er små
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen gått skred i siden der kanskje med solen som var Søndagen de ser jo ferske ut men har troig ikke gått i dag. Ingen har gått over eller uti veibanen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Finnbufjellet eldre bruddkanter er fortsatt synlig.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kjørt Vik til toppen av svingene i Kvassdalen. Ser trolig eldre våte løsnøskred Kvassdalen , Søndagens sol? Også synes fortsatt bruddkanter ved Finnbufjellet eller store skred som gikk Mandag / Tirsdag i påskeuken.

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra N ↓ 80% skyer Et lite kjølig drag i lufta fra norlig retning. Men også sol som varmer, overskyet med glimt av blå himmel. Solen kaster skygge. Null grense på rundt 700moh . Pluss 6 nede i Vik.

ObsID: 267288

Voss / Voss

Snø

13.04.2021 kl. 10:19

968 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bilde fra bruddkant mot utløp.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Spaden står på skarelaget fra 31.mars. Her er det pålagret 80 cm nysnø over skaren.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Vind fra nord har flyttet snø i åpent og vindutsatt terreng de siste dagene.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Sudden collapse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Gjenføyket Sprekk over bruddkant til venstre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Skarelaget /glideflaten er noe ru.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredet som gikk i myrkdalen lørdag har gått på vedvarende svakt lag av påbegynnede kantkorn, som ligger rett over skarelaget fra påsken. Flaket er all snøen som er pålagret så langt i april. I noen leheng er det 150-200 cm innblåst tørr snø over Påskeskaren. På konvekser er det avblåst til skare eller tynt lag av fokksnø. Her vil også kantkorn utvikle seg raskere/bedre. Svakt lag har stor utbredelse da mildværet i slutten av mars gikk til fjelltopphøyde. Med fortsatt kaldt østavær i vente vil skredproblemet fortsette å utvikle seg, spesielt der snødekket er tynt over skarelaget. Eventuell solinnstråling vil svekke flak, spesielt i skjerma SØ. Må ned på 'noen' for å få faregrad 2, alternativt 'svært vanskelig' på utløsbarhet. Faregrad 2 er nok mest riktig og samsvarer også med generelt inntrykk av situasjonen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Flaket er snø som er pålagret etter 31.mars.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred observert.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ulykke/hendelse

Snø Leteaksjon igangsatt Ski offpist

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr På toppene har det vært vind de siste dagene, som har flyttet snø og dannet myk eller hard fokksnø i overflaten. I skråninger mot sør og vest er det brytende solskare.

Tester

ECTP18@80cmQ1 Middels Brudd i 1mm FC over Påskeskaren.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra N ↓ 50% skyer Oppklarende skydekke siste to timer. Perioder med noe snøføyke i snøprofilet.

Skredhendelse

10. apr 13:30 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 972 moh og sluttet på 816 moh Kantkornet snø over skarelag 100 cm høy og 120 m bred bruddkant Brattheng Denne går med jevne mellomrom, men gjerne ikke så stor som nå. Snøprofil 2 m over bruddkant viser at skredet løsnet på små kantkorn over Påskeskaren (31.mars). ECTP18@80 Q1/Q2 1mm FCsf

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 10 cm F DF 2 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 24 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F FCsf/RGxf 1 mm/2 mm D Oppbyggende kant, 10 cm K MFcr D, 150 cm 1F MF 3 mm W Varierende hardhet, men isotermt til bunns. -3,2 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm Snødybde 240 cm. Profil 2 m over bruddkant i skredet som gikk lørdag ettermiddag.

ObsID: 267279

Voss / Voss

Snø

11.04.2021 kl. 19:44

876 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  Sikkert frå fredag
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

ObsID: 266994

Voss / Nautgrovi

Snø

11.04.2021 kl. 14:56

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

11. apr 14:56 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 33.367 sekunder. Hendelsen aktiverte rødt trafikklys på veien.

ObsID: 266946

Voss / Voss

Snø

11.04.2021 kl. 13:28

901 moh

Ferdinand (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ferdinand
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ferdinand

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Fuktig

Tester

CTH5@115cmQ1 Middels

CTM4@35cmQ3 Middels

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

7 cm F DF 2 mm M, 28 cm F DF 2 mm D, 40 cm P RG 1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm M, 10 cm P RG 1 mm D, 45 cm P MF 1 mm D 0 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -7 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm, -6 °C @ 80 cm, -5 °C @ 90 cm, -5 °C @ 100 cm, -4 °C @ 110 cm, -4 °C @ 120 cm, -4 °C @ 130 cm, -4 °C @ 140 cm, -3,5 °C @ 150 cm, -3,5 °C @ 160 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 266953

Voss / Voss

Snø

11.04.2021 kl. 12:28

753 moh

Åsne Time- Naturguide student (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Åsne Time- Naturguide student

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fekk ikkje utslag på nokre av testene, og fann ikkje det svake laget. Det kan framleis vere svakt lag med kantkorn i nord-østlig sektor, andre steder i same høgde eller høgare i terrenget. Utover dagen fare for at "bindinga" i snøen svikter i bratte heng der kor sola får tak. Enig i snøskredvarslinga. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Myrkdalen

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Klarvær og sterk solinnstråling

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: De siste dagene

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTX God

LBT Ikke brudd

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra NØ ↙

Snøprofil

0,5 cm F PP 5 mm, 1,5 cm F DF 1 mm, 5 cm F RG 2 mm, 15 cm 4F RG 2 mm, 18 cm 1F RG 2 mm, 5 cm 4F RG 2 mm, 5 cm P MFcr 3 mm, 10 cm K MFcr 4 mm, 3 cm 1F MFcr 3 mm, 15 cm P MFcr 4 mm, 15 cm 1F MF 1 mm, 5 cm F MF 3 mm, 15 cm P MFcr 4 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266992

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.04.2021 kl. 06:25

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 266827

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org