Snøskredvarsel for Voss fredag 24.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

I høyden har det ha lagt seg opp store fokksnøflak de siste dagene. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Synkende snøgrense med ny snø og vind vil igjen gi ferske, ustabile flakdannelser i leheng mot Ø og terreng som samler snø. I høyden vil noen heng etter hvert bygge opp betydelige snømengder og skred vil kunne bli store. Heng mot øst som har store henteområder for snø er mest utsatt. I utsatte heng kan det også løsne skred naturlig. Vær også oppmerksom på at skavler kan være store og ustabile flere steder.
Det gamle snødekket er preget av svært skiftende vær med mye vind og nedbør vekselvis som regn og snø. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Snødekket er isotermt opp til ca 900 moh og det er lite snø under 600 moh. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa.
Vekslende vær har gitt stedvis bærende skarelag opp til ca 1000 moh.
45 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
18 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

24.01.2020 kl. 22:20

499 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Snødekke

15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 209610

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

24.01.2020 kl. 18:42

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Grunna mykje vind er det fare for fokksnø som kan bli til flakskred. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Held fram med sterk vind og snø.

ObsID: 209603

Voss / Slettafjellet Voss Resort

Snø

24.01.2020 kl. 18:23

799 moh

Skipatrulje Voss Tor (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Kjem bra med snø og vind no frå s/sv. Løyser ut testheng med svært liten belastning.

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 209601

Voss / Voss

Snø

24.01.2020 kl. 14:02

310 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Vær

Sludd 2,5 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snør på 300 moh. Snøgrense/nysnø grense ca 700 moh. Bygevær

ObsID: 209585

Voss / Voss

Snø

24.01.2020 kl. 11:21

448 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Vær

Sludd 100% skyer Vindstille med drag fra vest. Kraftig regn da vi kjørte fra sentrum, snødde på 300:)

ObsID: 209539

Voss / Vik

Snø

23.01.2020 kl. 12:51

955 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Profil i Ygnisdalen, ca 900 moh i en NV vendt side. Profildybde 110 cm, ikke til bakken. Fuktig fokksnø (10-20 cm) over snøpakke med flere harde smelteomvandlede lag og fuktig fokksnø på vei mot smelteformer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Kjapt profil ved Skjelingavatnet SØ side ca 1000 moh. 4F fokksnø (10-20 cm) over P-K harde smelteomvandlede lag, vekselsvis med fokksnø (1F-4F). Snødekket er fuktig, og vått øvre cm.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot nord fra Ygnisdalen ca kl 10.30
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot sør 1000 moh, sør for Storhaugtunnelen
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ser ned mot Vik. Lite snø i lavlandet, under ca. 500-600 moh. Bildet er tatt i 10 tiden. Lite sikt utover dagen.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Ved 900 moh har lagt seg opp 10-20 cm fokksnø i flere områder (mulig fra nedbør tirsdag), nå våt i overflaten. Bærende skare under fokksnø. Avblåst til bakken utsatte steder. Ikke snøfokk i denne høyden pga våt overflate. Dårlig sikt, men mulig snøfokk over ca 1100 moh der det kan være mer løs snø tilgjengelig for transport.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på snøprofil og observasjoner i Ygnisdalen (900 moh) og ved Skjelingavatnet (1000 moh), Vikafjellet. Perioder med opphold på morgen/formiddag, økende nedbør utover dagen. Sludd ved 900 moh, laber til frisk bris fra sv. Fuktig fokksnø (10-20 cm) over bærende skare. Ikke snøfokk ved denne høyden. Fokksnøproblem i høyden, over ca. 1000 moh., lavere utover kvelden og i morgen dersom varselet om kaldere temp og snøvær stemmer. Får brudd i lag med løs snø under øvre skare (fra mandag?) ved LBT, stor tilleggsbelastning. Observert noen små våte løssnøskred under 900 moh. FG2 under obstur, men regner med økende til 3 utover etterm. med meldt vær.

Tester

LBT@14cmQ2 Brudd i lag med løs snø (4F) under et lag med smelteformer/skare. Mulig skare dannet under mildvær mandag. Krever stor tilleggsbelastning.

Vær

Sludd 1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer 5 grader ved fjorden i Vik, ca 1 grad på 900 moh i Ygnisdalen. Sludd, økende nedbør og redusert sikt utover dagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Observerte noen små våte løssnøskred på vei ned fra Vikafjellet, mellom ca. 700-900 moh.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Mildt høyt til fjells, men regner med at de kan være fokksnøproblem over mildværsgrensa (ca 900-1000 moh). Ved 900-1000 moh er det god binding mellom skare og fuktig fokksnø over, men mulig dette ikke er tilfelle høyere opp?

Snøprofil

1 cm F MF W, 10 cm 4F RG M, 3 cm P-K MFcr, 1 cm 4F RG M, 3 cm P-K MFcr, 2 cm F-4F RG M, 5 cm K MF, 10 cm 1F-P RG M, 10 cm P-K MF, 35 cm P RG M, 40 cm P-K MF -0,1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209427

Voss / Voss

Snø

23.01.2020 kl. 11:13

769 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Skarelaget bærer til fots ved 750
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  750 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  750 moh er det smelteformer av ulik kornstørrelse og hardhet. Snødekket er kompakt med unntak av løsere (1F) smelteformer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Våt Lite snø under 600 moh. Konvekser, kuler, rygger og høydedrag har lite snø. Snødekket er gjennomsmelta under 8-900 moh. Skare fra i går er fortsatt bærende til fots ved 750 moh.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Brått omslag til mildvær atter en gang. Har kun vært til Hangurstoppen, 800 moh. +0.5 til 1 grad og det er regn med innslag av sludd i kombinasjon med vestlig vind. Snødekket ventes å tåle mildværet bra. Over mildværsgrensa vil det dannes fersk fokksnø som angivelig vil ha dårlig binding mot den glatte skaren som lå i dagen i går. Mindre naturlige skred er mulig /sannsynlig. Faregrad vurderes til 2 nå, økende til 3 i ettermiddag /kveld. Synkende temperatur, økende nedbør som snø og vind vil iløpet av i dag og i morgen bygge betydelige fokksnømengder i lesider mot øst. Store oppsamlingsheng med store henteområder over 1000 moh kan trolig produsere skredstørrelse 3 og ( kanskje 4 dersom maks nedbørprognose slår til)

Tester

CTM12@35cmQ3 God Brudd i løsere og storkorna smelteformer.

Vær

Regn 1 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Omslag til mildvær i løpet av natta.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Finnes ikke sikt over 800 moh

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 700 moh Skredproblem under mildværsgrensa er våte skred, men snødekket er gjennomsmelta og vil tåle regnværet bra. Dvs vannet vil drenere raskt til bakken når det kommer gjennom skarelaget i toppen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Over mildværsgrensa vil det være fokksnø som er skredproblemet. Dersom nedbørprognose slår til vil skredstørrelse øke til 3 i løpet av dagen.

Snøprofil

3 cm 4F MF 1 mm W, 5 cm K MFcr W, 25 cm 1F MF 1 mm W, 10 cm 4F MF 2 mm W, 30 cm 1F MF 2 mm V -0,1 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 70 cm Profil fra 750 moh i relativt flatt og åpent lende.

ObsID: 209395

Voss / Voss

Snø

21.01.2020 kl. 09:15

841 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_FK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_FK
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Dreneringsriller heilt til topps ved Flodviki
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Rabbar/ryggar er smelta fram etter siste dagars mildvær.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Vekslande vær med litt sol av og til.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Svært mykje vatn i elver over hamlagrø. Observert fleire blå lagunar, dette kan vera fare for sørpeskred. Snødekket er knallhard(P) etter minusgrader i natt. Frå om lag 700moh. er snødekket berande under dette er det gjennomslagsskare. Det har regna høgt til fjells og vertfall opp til 950 moh som eg var til i dag. Det har truleg regna betydelg høgare enn dette. For å finne fokksnø som kan potensielt vera eit skredproblem må ein truleg til topps på dei høgaste nutane(1200) i området. Lagdelinga i snødekket ved Flodviki består av smelteformer i kombinasjon med islag. Dette utgjer generelt eit svært stabilt snødekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert Snødekket er gjennfrosset frå toppen og det er svært vanskelig å påverke underliggjande lag.

Skredfarevurdering

1 Liten For området kring Hamlagrø er snødekket gjennfrosset frå toppen og det er knall hardt. Stratigrafien består hovudsaklig av smelteformer i kombinasjon med islag. Dette utgjer ein stabil lagdeling utan spennnigar. FG 1 er mest treffane for situasjonen opptil om lag 1000 moh. Det er truleg med høgare skredfare i indre delar av regionen. I morgon er det meldt kaldt og stabilt vær, skredfaren vert vedvarande. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad stemmer nok for fokksnø som skredproblem men ein må betydleg høgare opp enn det som er skissert i varslet. Ein stad over 1000/1100 hadde vore meir riktig.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Grått vær men opphaldsvær. Sikta har kome og gått. -1,5 på 900 moh. Svært glatt på vegane over hamlagrø.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag og trass i fg 4 i går har eg ikkje observert ferske skred.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Over mildværet er det truleg fare for tørre flakskred i austleg sektor.

Snøprofil

7 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 35 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm 1F MF 3 mm/0 mm W, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MF 4 mm/0 mm W På 900 moh. består snødekket av veksling mellom smelteformer og islag.

ObsID: 209004

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org