Snøskredvarsel for Voss lørdag 10.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygevær og vind fra sørvest danner ferske nysnøflak i leheng mot nordøst og øst. Hvis det klarner opp og solen får tak kan det gå naturlig utløste skred i solvendte heng. Det har blitt observert kantkorn rundt mildværsskare høyt i snødekket i noen regioner. I enkelte heng kan disse lagene være aktive og det vil da være mulighet for fjernutløsning og store naturlig utløste skred. Soloppvarming mellom bygene vil svekke snødekket og gi fare for naturlig utløste flakskred og våte løssnøskred.
Snøoverflaten er preget av de siste dagenes kraftige bygevær. I fjellet har kraftig vind gitt ujevn snøfordeling med mest snø i heng mot øst og sør. Vindutsatte plasser er avblåst ned til gammel, hard snøoverflate eller vegetasjon. Tidligere har mildt vær gjennomfuktet snødekket mange steder. Det er fortsatt lite snø for årstiden, kuler og rygger har tynt snødekke.
Det er observert kantkorndannelse rundt mildværsskare høyt i snødekket. I regioner lenger nord er det observert svært store naturlig utløste skred med lange bruddkanter som kan indikere at disse lagene er aktive. Utbredelsen til lagene er svært usikker. Kantkornlag dannet under kuldeperioden i januar og februar kan fremdeles være intakt i høyden, over ca 1200 moh. Det er lite terreng og få ferske observasjoner over denne høyden.
De siste dagene har det kommet 40-80 cm nysnø mange steder i regionen.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

10.04.2021 kl. 19:25

978 moh

Frefoss (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frefoss Kommentar:  Bilde av bruddkant fra skredhendelse i myrkdalen
ObsID: 266792

Voss / Voss

Snø

10.04.2021 kl. 13:54

974 moh

Arvseg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Arvseg

Skredhendelse

10. apr 13:20 Tørt flakskred 3 - Store Ukjent Skredet startet på 993 moh og sluttet på 906 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Ukjent. Søk pågår Snø Leteaksjon igangsatt Ski offpist

ObsID: 266748

Voss / Voss

Snø

10.04.2021 kl. 12:45

1061 moh

Eltervaag (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Eltervaag Kommentar:  Kantkorn over hard skare

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Tester

ECTPV@30cmQ1 Dårlig Bruddet gikk i Tynt lag (1cm)med kantkorn over hard og glatt skare

Snødekke

Ligger ca 30 cm løssnø opp til tegrensen. Derfra mer avblåst og tydelig fokksnø i søkk og lesider.

ObsID: 266717

Voss / Kvam

Snø

10.04.2021 kl. 12:40

686 moh

Andreas Sætrum (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas Sætrum Kommentar:  Vekslende vær mellom sol og snøskyer. Med 4m/s vind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas Sætrum Kommentar:  Veldig tynt rimlaget som ligger på 20cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas Sætrum Kommentar:  Haggellaget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas Sætrum
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad for i dag er riktig etter våre observasjoner Varslet faregrad er riktig

Tester

CTE23@26cmQ3 God Det måtte litt til før det haggellaget løsnet, men det kan bli skumlere i fremtiden.

CTE11@20cmQ2 Middels Løsnet relativt lett, men er teste tatt i lesiden.

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm, 0,2 cm F DH 0 mm, 5 cm 4F RG, 6 cm F Jeg vet ikke hvilket tegn det er, men det var 6cm med haggel kuler. 0 °C @ 125 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 266704

Voss / Voss

Snø

10.04.2021 kl. 12:00

861 moh

Eltervaag (Ukjent)

Tester

ECTN12@35cmQ3 God

LBT@35cmQ3 Gikk på sjiktovergang i fokksnøen

ObsID: 266711

Voss / Voss

Snø

10.04.2021 kl. 10:56

515 moh

BrittMari@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Mot nordaust
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  BrittMari@vossvgs Kommentar:  Mot sørvest

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca.60 cm nysnø, litt fuktig

Snødekke

Ikke snøfokk 60 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig laussnø

Vær

Snø 5 m/s fra V → Snøbyger, sol innimellom, 0-2 plussgrader, vindkast på 5 m/s

ObsID: 266675

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.04.2021 kl. 06:54

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 266638

Voss / Vaksdal

Snø

09.04.2021 kl. 12:38

801 moh

Anne@vlfk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Når nysnøen er fuktig må kondomdressen på.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Avblåst på rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Noe oppsprekking rundt skiene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Mot kjerringanosi
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Skredpunkt Storesvada ved Gullbrå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Skredpunkt Langeskredo ved Gullbrå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Skredpunkt ved Brakestad i Eksingedalen.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  LBT

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er relatert til sjiktovergangen i nysnøen. Snøen er fuktig, har relativt god binding, og stabiliseres raskt. Det er vanskelig å utløse et skred i denne høyden (800moh), men forventa skredstørrelse er 2. Har ikke vært over ca. 850 moh i dag, men regner med at snøen er tørrere høyere oppe og at nysnøen derfor har dårligere binding i høyden. Over tregrensa er det nokså avblåst på ryggformasjoner, og innblåst i leheng. Utbredelsen på skredproblemet er vurdert til noen bratte heng. Dette gir skredfare 2 i denne høyden. Det er meldt mer nedbør i kombinasjon med snø det neste døgnet. På søndag er det meldt sol. Dette kan gi naturlig utløste skred i bratte heng, og i områder hvor sola får godt tak. Varslet faregrad er riktig Varslet skredproblem med nedføyket lag med nysnø mener jeg kan økes til ca. 900 moh og oppover.

Tester

ECTN15@63cmQ3 Kompresjon i snøen under spade.

LBT@63cm Brudd i sjiktovergang (df) I nysnøen ved stor belastning. Bruddet var noe jevnt og glatt (q2)

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 200 moh Fuktig Varierende snødybde. Under tregrensen og i leområder ca. 40-60 cm nysnø, mens mindre på rygger og andre loområder. Lett snøfokk enkelte steder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Skredproblemet er relatert til sjiktoverganger i nysnøen

Vær

Snø -1,8 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Varierende vær i løpet av dagen. Stort sett nedbør i form av snø. Noen solgløtt. Sludd opp til ca. 200 moh.

Snøprofil

13 cm F DF 2 mm M, 50 cm 4F DF 1 mm M, 25 cm 1F RG/DF 1 mm M, 35 cm K MF 2 mm M, 35 cm 1F MF/FC 2 mm M, 2 cm 4F FC 2 mm M -0,2 °C @ 0 cm, -1,1 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,1 °C @ 140 cm

ObsID: 266563

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:54

785 moh

Marken (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På denne staden

Tester

ECTX God

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Snøprofil

75 cm K MFcr D, 10 cm F PP D

ObsID: 266302

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:53

787 moh

Liven (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God

Snødekke

160 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 450 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Snø -2 °C fra NØ ↙ 80% skyer

Snøprofil

145 cm K MF D, 15 cm F PP

ObsID: 266311

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:37

894 moh

tiani@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  tiani@vossvgs
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  tiani@vossvgs Kommentar:  Brudd innad i fokksnøen under gravingen.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  tiani@vossvgs
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  tiani@vossvgs
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Fekk ingen utsalg på ECT, men fekk brudd innad i fokksnøen då me gravde.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Heilt oversky og litt tåkete, snø i lufta.

Snøprofil

20 cm 1F PP D, 50 cm K MF D -2 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Nesten 1 m snø

ObsID: 266310

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:35

753 moh

Ann Regine (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN26@15cmQ2 God

Snødekke

90 cm totalt 10 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk

Vær

Snø -2 °C 4 m/s 100% skyer

Snøprofil

40 cm 1F RG D, 50 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266300

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:32

785 moh

Håvard Rekve Østlie (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTX God

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Snøgrense på 450 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snøprofil

ObsID: 266283

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:32

789 moh

Eilif (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eilif
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Tester

ECTN26@20cmQ2 God

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snøprofil

40 cm 4F RG, 50 cm P MF

ObsID: 266286

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:30

785 moh

Terkel03 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Terkel03
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Terkel03
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Tester

ECTN29@35cmQ1 God Siste slag var tok eg litt meir i så det var mykje som skulle til.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Tett snøvær med tørr lett snø

Snøprofil

35 cm P RG D, 65 cm I MF D

ObsID: 266294

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:30

787 moh

Åsine (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Tester

ECTN29@35cmQ1 God

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snøprofil

ObsID: 266282

Voss / Voss

Snø

08.04.2021 kl. 12:29

792 moh

Erle Trondsen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erle Trondsen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn

Tester

ECTX God

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Snøprofil

75 cm K MF D, 10 cm F PP 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266299

Voss / Voss

Snø

07.04.2021 kl. 13:29

845 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Knusing av skare ned i nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Kantkornlag innad i smeltepakken. Ikke påvirkbart ved 850 m.o.h
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Overflatekant mot 1mm gridd.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Nysnø som svakt lag under nordaværs-skavl.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Oppsprekking av skavl dannet under nordaværet.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Fint skiføre i sørøstvendt terreng nede i forsenkninger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig vind og snø Fra nord og vest, har de siste dager dannet fokksnøansamlinger. Denne snøen binder seg godt til eldre snø, men pga kalde temperaturer er den nederst fokksnøen allerede på vei til å omvandles til kantkorn. Det danner seg nye mindre fokksnøansamliger i dag med vind fra NØ i høyden. Snøoverflaten består av innelåst fokksnø, avblåst til skare, og overflatekant i tilknytning til sol/vind/mildværsskare. Opp til 900 m o.h., hadde fokksnø fra tidligere stabilisert seg bra, men det legges også ut ny fokksnø i mindre lommer. Denne kan legge seg på skare og overflatekant. Det er meldt mye ny snø fra sør i morgen. Den nye snøen kan legge seg på glatt skare og overflatekant, kanskje spesielt i høyden og dette kan være enda mer aktuelt siden det er nordlig sektor som får mest pålagring i morgen. Varslet faregrad er riktig Jeg er enig i at vi skal opp på en FG3 i morgen. Spørs om ikke den bør holdes i to dager.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det dannes litt fokksnø med vind fra NØ i høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 1000 moh Fokksnø fra idag

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God Knusing i nysnø. Det finnes kantlag i den gamle smeltepakken, men disse er ikke påvirkbare.

Snøprofil

0,1 cm F FC 1 mm D, 4,9 cm P MFcr 1 mm D, 15 cm F PP 2 mm D, 13 cm 1F RGxf 1 mm D, 80 cm K MF 1 mm D -3,8 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil i tilknytning til en skavl

ObsID: 266087

Voss / Voss

Snø

07.04.2021 kl. 12:23

588 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Sørøstvendt fjellside opp til Lotto er 900 m o.h. Her har det vært god pålagring.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer De siste dagers nye snøfall med kraftig vind fra NV har lagt inn mye snø i leheng. Ved ca 600 m o.h., er det kommet ca 10 cm snø jevnt, men denne er fordelt med ca 50 cm innblåst sørøstvendt, og avblåst på oppstikkende partier. Antar mer snø innblåst i høyden.

ObsID: 266067

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org