Snøskredvarsel for Voss fredag 30.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom ved fokksnøflak, det er sjanse for at enkelte av dem ligger på nylig utviklet svake kantkornlag. Sola kan løse ut løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen stabiliserer seg med meldt vær. Solvarmen kan gi små løssnøskred i bratte solsider. Her øker skredfaren utover dagen etter hvert som snøen mykner. Vekslingen mellom varme dager, kalde netter og litt nysnø gir ideelle forhold for danning av nye svake lag. Observasjoner tyder på at dette er i ferd med å skje. Drønn er tydelig faretegn. Eldre svake lag dypt i snødekket kan neppe bli påvirket av skiløper, men trenger trolig varmere vær for å bli aktive.
Snødekket varierer etter himmelretning og høyde. Det ligger fokksnø fra sist uke mange steder. Det gamle snødekket er stort sett smelteomvandlet i øst, sør og vest. I skyggesider over 1100 moh er det fortsatt kald vintersnø med mer intakt lagdeling. Det smelter sakte men sikkert og snøgrensa ligger på ca 400 moh.
Vær oppmerksom på at siste snøfall la seg på våt overflate. Dette gir forhold for framvekst av nye svake lag av kantkorn når nettene er kalde og klare. Observasjon fra sist fredag ved Vatnahalsen tyder på at dette kan ha skjedd. Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket også, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-11 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

30.04.2021 kl. 16:59

836 moh

Sara@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sara@naturguideHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

145 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 650 moh Skare Meget våt

Vær

Ikke nedbør 6 °C 4 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Tester

LBT Ingen utslag

Snøprofil

2 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm 1F MF 4 mm W, 25 cm P MF 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 15 cm K MFcr 0 mm M, 5 cm K MFcr 1 mm M, 23 cm 1F MF 3 mm V Var så hardt, så grov bare til 90 cm

ObsID: 270738

Voss / Voss

Snø

30.04.2021 kl. 10:29

843 moh

Anne@vlfk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Sørvendte sider
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Nordvendte sider

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig Store forskjeller på snømengden i fjellsidene som er orientert mot S og N. Nesten ingen snø i sørvendte fjellsider på Hamlagrø. Snødekket er skare, men øverste 2-3 cm har blitt solpåvirket i SØ-vendte sider nå på formiddagen. Fin skikjøring! I nordvendte sider rett nord for Vindeggi er snøen en gjenfryst pakke av smelteomvandlet snø som er umulig å påvirke. Observerte rimkrystaller (1,5 mm) på snøoverflaten i nordvendte sider.

Skredfarevurdering

1 Liten Snøpakken er relativt homogen på sørvendte (MF) sider i dag. Ingen utslag på tester (LBT og ECTX), og ingen faretegn observert. Snøen var for det meste fuktig, og det ble ikke observert tegn til rennende vann. I nordvendte sider var snøpakken hardpakket, og ikke mulig å påvirke. Basert på dagens observasjoner er skredproblemet knyttet solvarming - våte løssnøskred i noen bratte heng (str. 1) . Dette gir faregrad 1. Varslet faregrad er for høy Basert på dagens observasjoner er varslet faregrad for høy.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 500 moh Har ikke observert svake lag i dag. Ingen utslag på LBT, og ECTX.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 0 m/s 20% skyer Fint vær, og deilig temperatur i sola.

Tester

LBT Ingen utslag på LBT

ECTX God

Snøprofil

2 cm 1F MFsl 2 mm W, 21 cm K MFpc 1 mm M, 8 cm 1F MF 3 mm M, 18 cm P MF 2 mm M, 10 cm 1F MF 2 mm M, 23 cm P MF 2 mm M -0,4 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm

ObsID: 270702

Voss / Nautgrovi

Snø

30.04.2021 kl. 07:11

54 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

30. apr 07:11 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 9 sekunder.

ObsID: 270644

Voss / Voss

Snø

29.04.2021 kl. 15:30

1421 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  2 til 3 cm med store rimkrystaller dekker snøoverflaten. Fokksnøen som er er ca 8 døgn gammel er under oppbyggende omvandling til kant, og har de steder jeg har observert idag mistet mye spenst og egenskaper som tilsier skred større en størrelse 1.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Skare av gjenfryst smelteomvandlet fokksnø der solen får tak.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Store rimkrystaller dekker snøoverflaten i høyden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Eldre vått lite glideskred på Nesheimsfjellet
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Utsikt mot Lønahorgi fra Kvitanosi
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Glideskredområde ved Brakestad er avsmeltet
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Litt is i vegbanen kan fortsatt forekomme
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Glideskredet Storesvada på Gullbrå er sikret med støtteforbygninger. Avsmeltet for i år.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 11 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Utsikt mot Ekse. Merk den store forskjellen i snø fra den bratte sørvendte fjellsiden, til motsatt dalside. I nordsider er det full vinter.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøen fra ca 8 døgn tilbake er i stor grad omdannet til kant der den ikke ligger sør og vestvendt i bratt lende. Her er fokksnøen smelteomvandlet med skare på toppen. Selv på toppen av den smelteomvandlede fokksnøen er det dannet overflatekant, og det er observert beger som vokser nedover fra overflaten. I høyden, over ca 1000 m o.h., er det stor utbredelse av overflate kant og store rimkrystaller. Fokksnøen er så påvirket av oppbyggende omvandlig at den ikke lenger har flakegenskaper som tilsier at det skal gå større skred enn størrelse 1, i det området jeg var idag. Under fokksnøen er det en gjenfryst pakke av smelteomvandlet snø som det ikke er mulig å påvirke gjennom. Bratt sør og vestvendt terreng er opphav til rullende snøballer sent på dagen. Turen til Kvitanosi idag tilsier FG 1. Det er fortsatt mulig å gå på ski fra parkeringen inne på gården på Gullbrå, og det er fin skikjøring på overflatekant nordvendt i høyden. Fortsatt fare for løssnøskred der solen får tak. Ellers stabilt med det været som er nå. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 800 moh Fokksnøen fra ca 8 døgn tilbake er for det meste omdannet til kant. Satstrugi er blitt myke. Flaket har mistet egenskapene som tilsier bruddforplantning over et større areal, og det er derfor ikke sannsynlig med skred større enn størrelse 1.

Skredaktivitet

29. apr. 12-18 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SV. Over 700 moh

Vær

Ikke nedbør -1,7 °C 2 m/s fra NØ ↙ 30% skyer Lite vind og mye sol idag, men fortsatt flere minusgrader på ca 1300 m o.h., klokken 15.

Tester

ECTX God Det gjenfryste laget mellom 15 og 36 cm er ikke mulig å påvirke gjennom.

Snøprofil

3 cm F SH 10 mm D, 11 cm 4F RGxf 1 mm D, 1 cm 4F FC/MF 2 mm D, 11 cm K IF D, 23 cm 1F/P RGxf 1 mm, 6 cm K MF 1 mm -3,8 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -5,2 °C @ 50 cm, -4,8 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270594

Voss / Vik

Snø

27.04.2021 kl. 16:37

1160 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær med en skarp og klar luft.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løser tørr snø slak nord dette, blitt til overflatekant nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke er skare dette fra nesten 1200moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solvendt Kvassdalen ikke all verdens snø igjen, mest trolig vil det smelte bort men kan også rase noe
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyggevendt i Kvassdalen har mer snø men lengre avstand til veien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen stor forskejll om terreng er vendt mot solen og er bratt
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen noe is henger fortsatt
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Finnbufjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vik siden fra ca 350moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bart her på Vik siden på 350moh og terreng rundt har snø ned til 500moh men mange steder må du enda høyere før snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 1050moh Vikafjellet snødybden har nok vært ganske så lik siste uken her. Fortatt tilnærmet tørt i skyggen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mye hard snøoverflate med mindre mengder løser / mykere snø. Himmelretning avgjør om den er fuktig / våtere eller tørr
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sånn i 13tiden i skyggen var fortsatt skaren bærende for meg også så lavt som dette på i underkant av 500moh. I en grøft langs veien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste bilde er fra i dag nederst fra Mandag 19.April. Ser ut som snøen bare smelter men ingen voldsom smelting ennå.

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men ser fortsatt eldre flak som feks gikk i påske uken

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Vindpakket hard Tørr Snøgrensen varier med sol og skyggesider men under ca 500moh er det lite snø enda høyere i solen. Snøoverflaten er for det mest hard enten hard fokksnø eller skare hard. Men du finner også områder / lommer med mykere snø samt også lommer med løs snø. Snøen er svært ulikt etter himmelretninger i solsider varmer solen og gjør hvit snø fuktig mens den gjør skaren myk, men anser ikke solen som et skredproblem er så kaldt på nettene nå. I skyggen og slak terreng , er det tilnærmet tørt. Løs snø har litt rim på toppen og har også blitt overflatekant nå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mellom ca 1000 - ca 1200moh. Fått sjekket flere himmelretninger. Snødekke er generelt hardt og det skal mye til for å påvirket evt svake lag. Det kan finnes lommer med fokksnø på ny utviklet kant. Snøoverflaten er svært ulik når det gjelder himmelretninger mykere i solen og så å si tørt i skyggen. Solen utgjør ikke noe skredproblem men mulig lavt lavt nede. Dagens tur er det vanskelig å finne skredprbemer men høyt til fjells finnes trolig kantkorn fortsatt. Så stabile forhold rundt Vikafjellet sånn jeg ser det. Lite endringer men tempen skal stige utover uken da kan solen utgjøre et større skredprobem. Kanten lengre ned kreves nok mer varme evt regn til for å trigge. Det er meldt ingen nedbør og generelt kjølig nærmeste dager så lite endringer.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen åpenbare fartegn, men solsider i lavlandet kan få noe svekket bindinger - råtten snø seint på ettermiddagen.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s Temp er tatt fra værstasjonen på Vikafjellet og trukket fra litt, siden den er noe lavere. Glemte å måle tempen. Men det et skarp klar luft med mange minus på nettene og stiger på dagtid. Stor forskjell på sol og skyggesider. Lite vind gjør at det er ganske så deilig å solen, men man merket at luften er kjølig.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 1200 moh Tipper litt her men det er nok kantkorn i dekke høyt til fjells fortsatt. Men bærende overflate gjør at det er vanskelig å løse ut. Men det kan også finnes fokksnø lommer med nyere kantkorn utbredelsen er trolig svært liten , men skal ikke utelukkes helt.

ObsID: 270368

Voss / Vik

Snø

27.04.2021 kl. 15:27

1037 moh

Siggen@obskorps (****)

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm D-M, 7 cm 1F/4F+ RG/FCsf 1 mm D-M, 5 cm 4F- FCsf 1 mm D-M, 7 cm K MFcr, 25 cm 1F-/1F+ RG/MF D-M, 5 cm K MFcr, 65 cm P+ RG/MF M Litt forenklet 0 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm 1050moh nø

ObsID: 270363

Voss / Voss

Snø

27.04.2021 kl. 11:43

1214 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Løsna i lbt på toppen av heng mot NØ. Vindpakka mjuk oppå skarelag. Løsna i kantkorn over skare

Snødekke

Vindpakket myk Tørr På toppen av heng mot NØ. Vindpakka mjuk oppå skarelag

Faretegn

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Notater

20 meter ifrå forrige obs. Meir vindpakka snø.

Tester

LBT@20cmQ1 Kom etter fleire slag, men fortsatt middels til god stabilitet. Løsna 20 cm ned på 0,5-2 mm kant over skare.

ECTN God Ingen brudd

ObsID: 270336

Voss / Voss

Snø

27.04.2021 kl. 11:00

1217 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot øst frå Finnbunuten
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Stort sett hardt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  F mjuk rim på overflatekant mot nord- NØ

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Bra med snø over ca 1000 moh. Stort sett hard skare, men i nordlig sektor er det mulig å finne rim på F mjuk overflatekant og nokre heng med små fokksnøflak. Flaka ligg oppå eit tynt lag med kantkorn oppå skarelag. Vil anta at det blir våt snø i solsider idag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker hard og stabilt. I sider uten sol kan det være små partier med fokksnøflakk oppå kantkorn over skare. Men dette er få heng. Rundt toppen av Finnbunuten der eg var idag, var det stort sett knallahard skare eller løs overflatekant med nokon få fokksnøflakk i få heng. Sola varmer godt, men den vil ikkje påvirke snødekket nok pga nattefrost heilt ned i dalførene. Ser ut som det skal fortsette å vere skikkelig kaldt om nettene i fjella i område Voss fram til og med torsdag ivertfall. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -0,2 °C 0 m/s 30% skyer Flott vær, varmare enn dei siste dagane. Ikkje kald trekk frå nord. Veldig varmt i sola.

Tester

LBT God. Ikkje brudd

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm/6 mm D, 11 cm F RGxf/FC 1 mm/1 mm D, 17 cm 1F-P MF/FC 1 mm/2 mm D, 5 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D, 17 cm P-K MF 1 mm D, 28 cm 1F RG/MF 1 mm, I MFcr D 0 °C @ 0 cm, -5,7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 75 cm I heng mot NØ

ObsID: 270333

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org