Snøskredvarsel for Voss lørdag 01.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Sola kan løse ut løssnøskred i bratte heng enkelte steder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solvarmen kan gi små løssnøskred i bratte solsider. Her øker skredfaren utover dagen etter hvert som snøen mykner. I skyggesider og der sola ikke tar er fokksnøen stort sett omdannet til overflatekantkorn eller rim og gir glitrende og godt skiføre. Eldre svake lag dypt i snødekket kan neppe bli påvirket av skiløper, men trenger trolig varmere vær for å bli aktive.
Snødekket varierer etter himmelretning og høyde. I nord og skyggesider ligger det stort sett overflatekantkorn og rim. Det er lite igjen av fokksnøen. I sør, øst og vest er det mye solskare etter varme dager og kalde netter. Det gamle snødekket er stort sett smelteomvandlet i øst, sør og vest. I skyggesider over 1100 moh er det fortsatt kald vintersnø med mer intakt lagdeling. Det smelter sakte men sikkert og snøgrensa ligger på ca 400 moh.
Det er overflatekantkorn og rim i skyggesider, men dette blir kun et problem dersom det kommer mer snø. Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket også, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-11 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-11 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

30.04.2021 kl. 16:59

836 moh

Sara@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sara@naturguideHVO20
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Ingen utslag

Snødekke

145 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 650 moh Skare Meget våt

Vær

Ikke nedbør 6 °C 4 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Snøprofil

2 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm 1F MF 4 mm W, 25 cm P MF 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 15 cm K MFcr 0 mm M, 5 cm K MFcr 1 mm M, 23 cm 1F MF 3 mm V Var så hardt, så grov bare til 90 cm

ObsID: 270738

Voss / Voss

Snø

30.04.2021 kl. 10:29

843 moh

Anne@vlfk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Sørvendte sider
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anne@vlfk Kommentar:  Nordvendte sider

Skredfarevurdering

1 Liten Snøpakken er relativt homogen på sørvendte (MF) sider i dag. Ingen utslag på tester (LBT og ECTX), og ingen faretegn observert. Snøen var for det meste fuktig, og det ble ikke observert tegn til rennende vann. I nordvendte sider var snøpakken hardpakket, og ikke mulig å påvirke. Basert på dagens observasjoner er skredproblemet knyttet solvarming - våte løssnøskred i noen bratte heng (str. 1) . Dette gir faregrad 1. Varslet faregrad er for høy Basert på dagens observasjoner er varslet faregrad for høy.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Ingen utslag på LBT

ECTX God

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig Store forskjeller på snømengden i fjellsidene som er orientert mot S og N. Nesten ingen snø i sørvendte fjellsider på Hamlagrø. Snødekket er skare, men øverste 2-3 cm har blitt solpåvirket i SØ-vendte sider nå på formiddagen. Fin skikjøring! I nordvendte sider rett nord for Vindeggi er snøen en gjenfryst pakke av smelteomvandlet snø som er umulig å påvirke. Observerte rimkrystaller (1,5 mm) på snøoverflaten i nordvendte sider.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 500 moh Har ikke observert svake lag i dag. Ingen utslag på LBT, og ECTX.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 0 m/s 20% skyer Fint vær, og deilig temperatur i sola.

Snøprofil

2 cm 1F MFsl 2 mm W, 21 cm K MFpc 1 mm M, 8 cm 1F MF 3 mm M, 18 cm P MF 2 mm M, 10 cm 1F MF 2 mm M, 23 cm P MF 2 mm M -0,4 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm

ObsID: 270702

Voss / Nautgrovi

Snø

30.04.2021 kl. 07:11

54 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

30. apr 07:11 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 9 sekunder.

ObsID: 270644

Voss / Voss

Snø

29.04.2021 kl. 15:30

1421 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  2 til 3 cm med store rimkrystaller dekker snøoverflaten. Fokksnøen som er er ca 8 døgn gammel er under oppbyggende omvandling til kant, og har de steder jeg har observert idag mistet mye spenst og egenskaper som tilsier skred større en størrelse 1.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Skare av gjenfryst smelteomvandlet fokksnø der solen får tak.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Store rimkrystaller dekker snøoverflaten i høyden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Eldre vått lite glideskred på Nesheimsfjellet
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Utsikt mot Lønahorgi fra Kvitanosi
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Glideskredområde ved Brakestad er avsmeltet
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Litt is i vegbanen kan fortsatt forekomme
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Glideskredet Storesvada på Gullbrå er sikret med støtteforbygninger. Avsmeltet for i år.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 11 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Utsikt mot Ekse. Merk den store forskjellen i snø fra den bratte sørvendte fjellsiden, til motsatt dalside. I nordsider er det full vinter.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøen fra ca 8 døgn tilbake er i stor grad omdannet til kant der den ikke ligger sør og vestvendt i bratt lende. Her er fokksnøen smelteomvandlet med skare på toppen. Selv på toppen av den smelteomvandlede fokksnøen er det dannet overflatekant, og det er observert beger som vokser nedover fra overflaten. I høyden, over ca 1000 m o.h., er det stor utbredelse av overflate kant og store rimkrystaller. Fokksnøen er så påvirket av oppbyggende omvandlig at den ikke lenger har flakegenskaper som tilsier at det skal gå større skred enn størrelse 1, i det området jeg var idag. Under fokksnøen er det en gjenfryst pakke av smelteomvandlet snø som det ikke er mulig å påvirke gjennom. Bratt sør og vestvendt terreng er opphav til rullende snøballer sent på dagen. Turen til Kvitanosi idag tilsier FG 1. Det er fortsatt mulig å gå på ski fra parkeringen inne på gården på Gullbrå, og det er fin skikjøring på overflatekant nordvendt i høyden. Fortsatt fare for løssnøskred der solen får tak. Ellers stabilt med det været som er nå. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Det gjenfryste laget mellom 15 og 36 cm er ikke mulig å påvirke gjennom.

Skredaktivitet

29. apr. 12-18 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SV. Over 700 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 800 moh Fokksnøen fra ca 8 døgn tilbake er for det meste omdannet til kant. Satstrugi er blitt myke. Flaket har mistet egenskapene som tilsier bruddforplantning over et større areal, og det er derfor ikke sannsynlig med skred større enn størrelse 1.

Vær

Ikke nedbør -1,7 °C 2 m/s fra NØ ↙ 30% skyer Lite vind og mye sol idag, men fortsatt flere minusgrader på ca 1300 m o.h., klokken 15.

Snøprofil

3 cm F SH 10 mm D, 11 cm 4F RGxf 1 mm D, 1 cm 4F FC/MF 2 mm D, 11 cm K IF D, 23 cm 1F/P RGxf 1 mm, 6 cm K MF 1 mm -3,8 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -5,2 °C @ 50 cm, -4,8 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270594

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org