Snøskredvarsel for Voss lørdag 15.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt høye temperaturer og noe regn opprettholder faren for naturlig utløste våte løssnøskred. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Skikjørere må være obs på skred de selv løser ut og kjøre ut av fallinjen på vei ned. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag. Noen steder kan det fortsatt ligge gamle vedvarende svake lag som nå blir svekket av mildværet. Begrens eksponeringstiden i og under bratt terreng. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Mye vann i snøen gjør at det kan gå enkelte glideskred. Disse kan bli store og de kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten nattefrost. Smeltingen går nå raskt og snødekket begynner å bli tynt i sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Elver og bekker er åpne og stedvis er det mye overvann. Snøgrensen ligger på 600-900 moh. Lavest i skyggesider.
I det gamle snødekket lå det vedvarende svake lag som nå antas ha blitt omdannet til smelteformer. Lagene vil fortsatt være løse og kan fortsatt utgjøre svake lag, bare med litt mindre spredningsevne og følsomhet enn tidligere.
Det er observert mange våte skred de siste dagene, både løssnøskred og glideskred ved Vikafjellet.
0-3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
4 °C til 14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst.
4 °C til 10 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

15.05.2021 kl. 11:03

1126 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN God Mulig blokka hadde fått 'satt' seg før eg fekk tatt testen.

LBT@87cmQ3 Middels stabilitet. Løste ut på 5 slaget.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 700 moh Våt løssnø Meget våt Vått snødekke med opphoping av vann ved ca 40,50 cm. Grovkorna snø øverst og litt mindre korn som drenerer dårlig ved 50cm. Ved ca 90 cm er det grovkorna (gammelt kantkronlag?) over smeltfrys skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

6 °C 5 m/s fra Ø ← 5% skyer Flott vær. Veldig varmt i le for vinden frå øst. På toppane er det akkurat varmt nok for fleece i lunsjen. Vindstille nede ved vegen over Vinafjellet, 4-5 ms oppe på Skjellingahaugen

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sola og varmen samt fravær av nattefrost gir fare for våte løssnøskred. Er så varmt at dette kan skje tidlig på dagen.

Snøprofil

9 cm 4F MFcl 2 mm W-V, 30 cm P MFcl W, 1 cm K MFcr W, 10 cm P MFsl V, 28 cm P MFpc W, 6 cm F MFcl 2 mm/3 mm W, 2 cm K MFcr W, 28 cm 1F-P MF/MFcr

ObsID: 272387

Voss / Ulvik / Voss

Snø

14.05.2021 kl. 19:19

1426 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  1426-vannet ovenfor Høgheller, som er et gunstig utløsningsområde for sørpeskred.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 272416

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org