Snøskredvarsel for Voss torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hvis solen kommer frem kan våte løssnøskred fortsatt løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag. Noen få steder kan det fortsatt ligge gamle vedvarende svake lag som nå blir svekket av mildværet. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Det kan også gå enkelte glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten særlig nattefrost. Snødekket begynner å bli tynt i sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Elver og bekker er åpne og stedvis er det mye overvann. Snøgrensen ligger på 600-100 moh. Lavest i skyggesider. Mandag kveld kom det litt nysnø i de høyestliggende områdene.
I det gamle snødekket finnes det vedvarende svake lag som nå antas ha blitt omvandlet til smelteformer. Lagene vil fortsatt være løse og kan fortsatt utgjøre svake lag, bare med litt mindre spredningsevne og følsomhet enn tidligere.
Det er observert mange våte skred de siste dagene, både løssnøskred og glideskred ved Vikafjellet.
Det er kuldegrader store deler av døgnet over 1400-1600 moh.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest, endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

18.05.2021 kl. 15:46

995 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Der snøen er våt i overflaten kan den skli på hardere snø under. Mest trolig gjelder str 1 skred og kanskje du også må hjelpe den i gang med feks skiene.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Våte flak / glideskred. Vanskelig å si når / om de går men tar det fortsatt med. Det er sprekker i terrenget, trolig så smelter det bare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tåke og lett yr, svært dårlig sikt over 1000moh. Så tur ved hyttene bare opp til ca 1000moh. Snødekke er vått i overflaten men mye bærende kun nærme tynt snødekke du synker mer nedi. Ingen forskjell med eller uten ski, ca 10-15 cm ned. Snødekke består av mye harde tykke lag og virker som har "breia" seg. Glideskred kan forekomme. Og våt løsnøskred der snøoverflaten er vått. Tåke lett yr og pluss 2 på 1000moh gjør nok at du må høyt til fjells før det evt fryser på. Stabiliserende trend , trolig går det svært få glideskred og hvis du tenker at det ikke kan gå. Er vi fort nede på fg 1.

Faretegn

Mye vann i snøen Snøoverflaten er våt.

Snøprofil

15 cm 4F MFcl 3 mm W, 5 cm P MF/MFcr, 20 cm 1F+ MF/MFcr W, 35 cm 1F+ MF W, 50 cm P+ MF/RG M-W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 1000moh nnv snødybde var 260cm ikke mange meter bortenfor var det helt bart.

ObsID: 273719

Voss / Vik

Snø

18.05.2021 kl. 14:07

976 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 17 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været ved Skjellingavatnet ikke mye til sikt i høyden, tåke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen sol siden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen skyggesiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Finbufjellet / nuten
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen, enkelte sigesprekker på svaet
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekker Yngnisdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen mye har smeltet sist uke, men det hadde løsnet noe is / snø klumper også. Mer kan komme
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vik sentrum
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Elvejuv på Vik siden bilde tatt fra i underkant av 900moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skjellingahaugen øst sør øst side, Statkraft har startet brøyting av en annlegsvei
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gammle veien utenfor tunnelen på Vik side. Sist uke hadde en skavel løsna her nå er den smeltet bort
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste bilde 11Mai under 18Mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst 11Mai under 18Mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst 11Mai under 18.Mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 17 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst 11Mai under 18Mai

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) En del sigesprekker har blitt større siden sist Tirsdag men ingen har løsna. Det er også sprekker ved elver og bekker, snøbruene ser svært svekket ut. Kan løsne når som helst

Vær

Yr 2 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Tåke og lett yr i lufta tåka ligger på rundt 1000moh. Kald trekk fra sørlig pluss 2 nå på underkant av 1000moh. Kaldere i dag en siste dager. God med stillongs.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Våt løssnø Våt Snøgrense varier etter himmelretning rundt 700 i nord og 1000moh i sør. Rygger og bratt sydvendt terreng er fri for snø også høyt til fjells. Det her vært stor snøsmelting siden jeg var her Tirsdag for en uke siden. Det er bare rabber som blir større og større. Mot syd er det minst snø, men i de andre himmelretninger kan du finne godt med snø. Spesielt der det tidligere i vinter har blåst inn. Det er stor forskjell på snødybden mao fra fritt for snø til flere meter. Elver åpner seg mer og mer også på 1000moh, store lange sprekker i kantene. Snøbruene kan løsne når som helst.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mye jord også i skredene

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Siden sist Tirsdag trolig har det løsna et å anna glideskred også, men dårlig sikt i dag. En del jord også i skredene

ObsID: 273714

Voss / Vik

Snø

18.05.2021 kl. 13:35

975 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Litt uti veibanen , smelter nok. Lett å svinge rundt.

Skredhendelse

18. mai 13:35 (+02:00) Glideskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 977 moh og sluttet på 977 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket Svaberg Snø som ligger på sva / brøytekant har løsna litt

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 273711

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org