Snøskredvarsel for Voss fredag 28.05.2021

1
Liten
Publisert:

Oppvarming av snødekket kan føre til naturlig utløyste, og skiløpar utløyste skred i bratte heng. Skredfaren er høgast på ettermiddagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflata er mjuk og laus kan ein løyse ut mindre våte laussnøskred. I enkelte områder kan det også løysne våte flakskred pga opphopning av vatn i snødekket. Ver merksam på sprekkar i snødekket. Viss desse går heilt til bakken i områder der snøen ligg på bratte svaberg er det eit teikn på at det kan løysne glideskred.
Snødekket er stort sett smelteomvandla, unntaket er enkelte nordvendte heng i høgfjellet der ein framleis kan finne lagdelt snø. Snøgrensa ligg på 800-1000 moh.
Oppholdsvær.
Bris fra nord.
1 °C til 12 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Bris fra nord.
1 °C til 15 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

27.05.2021 kl. 16:56

1123 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Øverste ca 10 cm er våte å løse, ligger på hardere snø. Lett å løse ut å bratt terreng. Trolig blir de ikke større en str 1.

Skredfarevurdering

1 Liten Et smelteomvandlet snødekke som er vått og løst på toppen, men så hardere. Overflaten snøen er lett å løse ut i bratt terreng. Glidesprekker finnes og skal ikke utelukkes at det kan gå glideskred der sprekken finnes. Vanskelig å si om det skjer, men sprekkene har utvidet seg siden den 18 mai. Høyt til fjells lengst øst i regionen der de høyeste topper er kan det være løsere lag / kant? i snødekke. Men her på Vikafjellet alt i alt ganske så stabile forhold nå. Skiføre er også ganske så fast/fint og ok glid i den våte snø, later til å være greit drenert. Selv godt utpå dagen. Glidesprekker / glideskred kan forekomme enten så løsner de eller så bare smelter det. Så trolig en gradvis avsmeltingen med et og anna glideskred. Ennå en god del snø og skiføre noen uker til på Vikafjellet vil jeg tro. Skiføre blir bare bedre og bedre utover nå, men snøoverflaten vil være løs og vått og lett å løse ut småe skred. Synes det ser greit ut skriver mye av det samme jeg som varselet, men jeg setter høyde grense for skredproblemet noe lavere. Tenker det gjelder alle steder der det finnes snø.

Vær

Ikke nedbør 7,5 °C 0 m/s 40% skyer Ble mindre og mindre skyer utover dagen. Lite vind nå også. Solen varmer bra og det er godt å varmt.

ObsID: 274530

Voss / Vik

Snø

27.05.2021 kl. 16:45

1128 moh

Siggen@obskorps (****)

Notater

Film fra Vikafjellet rundt 1130moh https://vimeo.com/555745438

ObsID: 274528

Voss / Vik

Snø

27.05.2021 kl. 16:31

1123 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F MFcl 3 mm W, 20 cm 1F+ MFcl 2 mm/3 mm W-V, 10 cm 1F+ MFcl 3 mm V, 70 cm 1F+/P+ MFcl 3 mm W, 0,2 cm I IF, 30 cm P+ MFcl 2 mm/3 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm 1120moh nø

ObsID: 274527

Voss / Vik

Snø

27.05.2021 kl. 15:05

976 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst 18 mai under i dag 27 mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Finnbufjellet øverst 18 mai under 27 mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen øverst 18 mai under 27 mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen øverst 18 mai under 27 mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst 18 mai under 27 mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøsmelting Kvassdalen , 19 april , 27 april , 11 mai og 18 mai.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noen glidesprekker på vik siden
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Glidesprekker / glideskred nø side, ved nabo Haugen til Skjellingahaugen
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Glidesprekk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 11 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Trolig noen dager gammel men var ikke der den 18 mai

Vær

Ikke nedbør 11 °C 5 m/s fra NV ↘ 80% skyer Lettskyet pent vær, nærmest sommerlig varmt. En liten trekk fra ca nv gjør at det føles noen kaldt i t-skjorte og sandaler.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 1000 moh Snøgrense varier med mot 800moh i nord men godt over 1000moh i sør. Feks fra parkering til Finnbufjellet er det mulig å gå på ski i nordsiden men helt bart i syd siden. Områder som i vinter hadde mindre snømengder er nå helt frie for snø. Disse flekker vokser uke for uke nå. Mye bratt syd vendt terreng er også fri for snø. Bekker og elver er åpnet også høyt til fjells, snøbruer som jeg kryssa den 18 mai er nå helt borte feks. Glidesprekker har utvidet seg etter sist tur den 18 mai

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Finnes glidesprekker på sva, disse har utvidet seg etter den 18 mai

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Har også gått noen sånne mellom 18 mai og 27 mai inneholder jord mange av de.

27. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1100 moh Et glideskred gått mellom 18 mai og 27 mai

ObsID: 274519

Voss / Nautgrovi

Snø

26.05.2021 kl. 22:58

54 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

26. mai 22:58 (+02:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 8 sekunder.

ObsID: 274446

Voss / Nautgrovi

Snø

26.05.2021 kl. 22:57

54 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

26. mai 22:57 (+02:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 8.5 sekunder.

ObsID: 274445

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org