Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 07.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom høyt til fjells i heng med fersk fokksnø. Det finnes også vedvarende svakt lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkast ved stor tilleggslast.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høyt til fjells kan det i enkelte sørøstvendte leheng ha blitt dannet fokksnøflak av lørdagens sterke vind. I høyfjellet kan det også vere mulig å løse ut skred på vedvarende svakt lag av kantkorn, men stort sett er overliggende snø hard og bærende og det skal mye til for å påvirke disse laga. I lavlandet der snødekket er smelteomvandlet er det stort sett stabile forhold. Lave temperaturer fører til gjenfrysing av våt snøoverflate og stabilisering.
Snøoverflata består stort sett av skare. Men i enkelte heng kan ferske fokksnøflak ha blitt dannet siste døgnet, særlig i høyden. Under 1000 moh er snødekket gjennomfuktet.
I høgfjellet over ca. 1200 moh finst det framleis vedvarande svakt lag med kantkorn i snødekket.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org