Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 15.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer og mye vann i snøen skaper skredproblemene. Hvis solen kommer frem stiger skredfaren i solvendte heng. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Skikjørere må være obs på skred de selv løser ut og kjøre ut av fallinjen på vei ned. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig på gamle vedvarende svake lag eller der vann samles over skarelag. Begrens eksponeringstiden i og under bratt terreng. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Mye snøsmelting kan også løse ut glideskred. Disse kan bli store og de kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt etter varmt vær de siste dagene. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. I alle sørvendte heng og under 1100-1200 moh i nord er hele snøpakken smelteomdannet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på mellom 400-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger det noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
Det har gått en del våte løssnøskred de siste dagene.
Det ikke vært minusgrader på Roaldshornet (1050 moh) siden søndag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
0 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Volda

Snø

14.05.2021 kl. 16:32

825 moh

Kjell Ustad (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kjell Ustad Kommentar:  Sired over løypetrasé mot Dukhornet i Russadalen

Skredhendelse

14. mai 16:35 Skredet startet på 829 moh og sluttet på 829 moh

Vær

Ikke nedbør 16 °C

ObsID: 272319

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.05.2021 kl. 15:29

1010 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Opphoping av vatn over kvart av skarelaga. Eit skille med noko meir finkorna snø frå rasterplata og ned. Svært kompakt snødekke nedste 70 cm. Gjennomfukta. Med bakgrunn i denne profilen er eg ikkje bekymra for at kantkorn skal vakne til live igjen. Meir for opphoping av vatn over lag, men snødekket har fått ei god runde med smelting allereie.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Mesteparten ser ut til å ha gått. Men vil vere muligheit for dette så lenge de ter blaut snø.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Iallefall når regnet kjem søndag.

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 12 °C fra Ø ←

Skredfarevurdering

1 Liten Første tur i området på 14 daga. No kan me vel erklære våren for komen. Snødekket er gjennomfukta også i nordleg sektor over 1000. Ein del lagdeling igjen, særleg skarelag. Nedre del av snødekket er særleg kompakt. Ser ut som mykje av skredaktiviteten som er i samband med overgang frå vintersnø til vårsnø er ferdig. Hammarar og ryggar har smelta fram. Storfonner har i stor grad gått. Då står me i hovudsak igjen med våte laussnøskred, glideskred og enkelte våte flakskred midt i snødekket pga opphoping av vatn over lag. Alt i få heng. Faren vil variere i hovudsak med nedbørsmengder og temperatur. Varslet faregrad er for høy Eg trur ikkje på kantkorn som skal aktiviserast etter det eg har sett no. Men eg har berre vore på ein stad. Neste tur blir muligens søndag i regnet. Får sjå då.

Snødekke

Våt løssnø Våt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Annet faretegn (spesifiser) Område: På denne staden. Skildring: Datt ned ein bit av ein skavl meda eg stod her.

Snøprofil

25 cm 1F/P MF W, 2 cm I IF, 25 cm P MF W, 2 cm I IF W, 40 cm P MF/RG W, 2 cm I IF W, 40 cm P MF/RG M-W, 5 cm I IF M

ObsID: 272326

Sunnmøre / Fjord

Snø

13.05.2021 kl. 11:36

1102 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KjetilMorken

Skredaktivitet

13. mai. 18-24 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1100 moh Noen våte flakskred også. Sørvest og nordvest retning. Middels store.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lett vind. Vått snødekke. Overskyet. Mildt. God sikt. Rypa kakler.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt løssnø

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

ObsID: 272274

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org