Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 13.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Våte flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt høye temperaturer utover dagen, vil gi snøsmelting. Våte løssnøskred er fortsatt aktuelt der sol og varme gir våt og råtten snø. Disse vil være lett for skiløper å løse ut og kan også løsne naturlig. Vann som drenerer gjennom snødekket kan aktivere eldre vedvarende svake lag, eller føre til opphopning av vann over skarelag. Enkelte store våte flakskred kan derfor fortsatt forekomme. Faren for glideskred og skavelbrudd gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er påvirket av varme og stedvis regn til fjelltopphøyde de siste dagene. I skyggesider uten soloppvarming ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt våte. I solvendt terreng og under ca 1100 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær.
I det gamle snødekket og skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
0 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
0 °C til 14 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

13.05.2021 kl. 13:08

1763 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

13. mai 12:59

ObsID: 272219

Vest-Telemark / Vinje

Snø

11.05.2021 kl. 17:07

1337 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1350moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1350moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1800 moh

Vær

Ikke nedbør 6 °C 1 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Varmt stille vær,+ 5 grader på 1300moh kl1700

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Våt løssnø Meget våt snøoverflata er våt høyt til fjells. Der sola tar er det løs våt snø til bakken. I nordsider er det fastere snø nede i dekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er våt løssnø høyt til fjells i alle himmelretninger som kan føre til våte løssnøskred. Vær obs i bratte heng og renner. Regn,varme og sol de neste dagene vil øke skredfaren noe.

Faretegn

Mye vann i snøen

Snøprofil

5 cm F DF V, 10 cm 1F MF, 0,5 cm I IF, 20 cm 4F FCxr M-W, 25 cm P MF M -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm

ObsID: 272054

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org