Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 12.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stor temperaturøkning i vente, spesielt i indre strøk. Økende temperaturer og perioder med sol gjør at vi venter naturlig utløste, våte løssnøskred. Fokksnø fra helgen vil i all hovedsak ha stabilisert seg, men i enkelte heng høyt til fjells der overflatekant/rim har blitt begravd under fokksnø vil det fortsatt være mulig å løse ut skred. Det har tidligere vært observert et svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, men det virker for øyeblikket lite aktivt. Unntaket er muligens områder høyt til fjells med tynt snødekke. Etter hvert som varmen trenger ned til de vedvarende svake lagene kan det løsne skred av seg selv. Skred på dette laget kan potensielt bli store.
Mildvær og nedbør som regn tirsdag fuktet opp snøoverflaten opp til ca 500 moh. Over dette har nedbøren tirsdag kommet som snø. I skyggefulle partier over ca 700-900 moh er det tørr snø under den fuktige overflaten. Lavere enn 900 moh er snødekket gjennomfuktet i solutsatte fjellsider og det er lite snø lavere enn 100 moh.
I enkelte heng finnes det sannsynligvis nedføyket overflatekant/rim etter helgens snøfall. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. I tillegg finnes det vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Mandag ble det observert noen våte løssnøskred i solvendte heng. Tirsdag ble det observert et lite flakskred i Stokkedalen.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-12 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snø

11.05.2021 kl. 15:05

209 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Rv93 Kløftan - ,

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 272029

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.05.2021 kl. 09:59

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, 2C. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn.

Skredaktivitet

11. mai 10:05 - 10. mai 10:05 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig som stoppet før vei

ObsID: 271984

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2021 kl. 18:00

22 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Noen små våte skred i NV-vendt fjellside over E6 i Langfjorden.

Skredaktivitet

10. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 100 moh Relativt lite skredaktivitet til å være så varmt (8 plussgrader nede ved fjorden) og mye sol på ettermiddagen. Små naturlig utløste våte løssnøskred og tynne våte flakskred. Middels store skred krever nok liten til stor tilleggsbelastning for å gå i dag mandag. Det kan virke som snødekket er mer på vei mot stabilisering enn det svekkes i sola. Alle himmelretninger blir nå utsatt for sol her nord. Svært vått nederst, men lite snø under 100 moh.

ObsID: 271944

Vest-Finnmark / Kløfta

Snø

10.05.2021 kl. 17:00

212 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

10. mai 17:00 Snø på EV45 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 272092

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.05.2021 kl. 11:49

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, 4C. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

Skredaktivitet

10. mai 11:51 - 9. mai 11:51 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, To mindre skred som stoppet mot vei

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 271864

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org