Isulykker 2013-14

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med i tabellen for læring, men slike hendelser tas ikke med i statistikken vår, da faren for tap av liv var svært liten. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.   Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vann/sted
Høyde
kommune, fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.   Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse,
pdf, bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer under ulykkestabellen.
Svært god: Flere i følge med avstand, ispigger, isstaver og kasteline.
God: Alene, men med ispigger, isstaver og kasteline, og holdt seg nær land i rolig fart.
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 01.02.2021

Minst 16 gikk gjennom isen vinteren 2013-14
Dato
Døde
Gjennom isen
Vann/sted
Høyde
Kommune
Fylke
Aktivitet
Vanntype
Istype
Påvirket
Regobs
Presse
pdf
bilde
18.03.2014
0
1
sideløptilInna
200 moh
Verdal
Trøndelag
Snøskuter
Elv
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse1
presse2
Snøskuter gikk gjennom isen på et jorde (sideløp til Inna) da de skulle kjøre løype. Under flom har det nylig rent vann inn på jordet/sideløpet. Snøfall har så dekket det 2 m dype området med dårlig is og snø. Derfor var isen mye tynnere enn på annen is i området. Føreren var 60 år og var sammen med en snøskuter til. Han kom seg opp av vannet og sto på skuteren til han ble dratt inn. Føreren kom i hus før ambulansen kom, men ble tatt til sykehuset likevel pga nedkjøling.
14.02.2014
1
1
Gunnarsrudsjøen
149 moh
Åsnes
Innlandet
Isfisker
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Ispilker i 70-årene gikk gjennom isen og druknet. Han hadde kommet for nær innløpsosen hvor isen var dårlig.
13.02.2014
0
2
Fjellstøltjørni
1083 moh
Ål
Viken
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
En tråkkemaskin gikk gjennom isen på Fjellstøltjørni som er et lite fjellvann. Isen var 40 cm tykk andre steder på vannet, men kun 5 cm der den gikk gjennom. Det er mye snø på isen som tynger ned. Vann trenger da opp gjennom hull og svekker isen der. I høyfjellet er det ofte få sprekker slik at vannstrømmen blir konsentrert til få steder. Trolig var det et slikt slukhull/oshull skjult under snøen. En annen tråkkemaskin opplevde det samme i samme område, men uvisst hvilket vann. Løypene legges nå utenom de fleste vann. Maskina ble hengende på skjæret og ble reddet.
12.02.2014
0
1
Mjøsa
124 moh
Gjøvik
Innlandet
Isfisker
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Isfiskeren hadde utstyrt seg med flytedress og ispigger og boret seg utover Mjøsisen. 200 m fra land gikk istykkelsen brått fra 15 til 3 cm og han gikk gjennom før han fikk boret neste hull. Kom seg opp på egen hånd uten dramatikk. Isgrensen ligger omtrent i dette området for tiden.
Egensikring: God
08.02.2014
0
1
NordreKrokvann
203 moh
Rælingen
Viken
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
Kvinne gjennom isen på Nordre Krokvann. Hun kom seg opp selv og ringte bekjente, som igjen varslet luftambulansen som plukket henne opp. Hvor på vannet det skjedde er ukjent. Isen har vært dårlig siden 10. januar da isen var nesten smeltet bort og tørr snø dekket isen. Særlig dårlig er den ved innløp og langs land hvor isen smeltet helt bort før snøfallene.
07.02.2014
0
2
Mjøsa
124 moh
Gjøvik
Innlandet
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
presse3
presse4
En gruppe på 45 erfarne skøyteløpere fra Sverige, Tyskland og Nederland var på flere dagers skøytetur i Norge. De la ut på Mjøsisen fra Tangnesodden tvers overfor Gjøvik. Det var fin stålis her nær isgrensen. De delte seg i fem grupper og skøytet over på Gjøviksiden. Vindøkning og sterk temperaturøkning gjorde at isen løsnet. To av gruppene ble fanget når isen løsnet fra land og drev sørover. To havnet i vannet og to måtte dras over en råk før de samlet seg på et 10 cm tykt stort isflak. Under redningsoperasjonen drev flaket omtrent 2 km sørover. Alle kom seg vel i land med redningsbåt. Lærdomen må bli at en må ta hensyn til oppbrekking av is når det er sterk vind i retning av åpent vann. Temperaturøkning gjør det ikke bedre, og det skjer lettere ved en svak binding i strandsonen som det er på nedtappede vann (som Mjøsa). Isen brekker i strandsonen. Midtvinters er isflak i drift heldigvis kun en fare på store vann eller fjordis. Det er laget en grundig evaluering av ulykken hvor gruppedynamikk preget beslutningene. Den ligger som første link.
30.01.2014
0
1
Abbortjern
327 moh
Oslo
Skiløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skiløper på vei over Abbortjern så lys fra en løype i nordenden som sto i ro. Når han kom nærmere hørte han rop fra en skiløper som hadde gått gjennom isen. Isen brast når han prøvde å komme opp. Mannen hadde fulgt et skuterspor og gikk gjennom til tross for at det hadde bært skuteren. Redningsmannen klarte å ligge på isen og løsne skiene hans, og dratt han opp: Fikk også tak i skiene slik at de raskt kom seg ned igjen fra skogen. Det var bare 1,5 m dypt, men i innløpsområde med myrsig. Isen lenger sør i vannet er minst 10 cm langs det merkete sporet.
21.01.2014
0
1
Mylla
497 moh
Lunner
Innlandet
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Etter mye mildvær i romjula og starten av januar åpnet det seg noen meter langs land på mange innsjøer. Kulde og snøfall kom samtidig, så det dannet seg tynn dårlig is i råkene som ikke vokser på grunn av tørr lett snø på toppen. Skuteren som kjørte løyper gikk gjennom med bakparten helt inne ved land, men kom seg opp fordi den hadde nok fart. "Ulykken" skjedde i vestenden av Mylla.
18.01.2014
0
1
Øyungen
282 moh
Oslo
Skiløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
presse
Skiløper gjennom isen på Øyungen. Det står ikke hvor på vannet ulykken skjedde, men isen var stort sett tykk på hele vannet untatt ved innløpet fra Gåslungen og det smale partiet mot Kalven. Da det går skiløype mot Gåslungen (ikke preparert ennå) er det sannsynlig at det er i området hvor denne går når isen er trygg. Mye mildvær i desember/januar har gitt stor vannføring og dårlig is i strømningsområdene.
14.01.2014
0
1
Kalvsjøtjernet
362 moh
Lunner
Innlandet
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Etter mye mildvær i romjula og starten av januar åpnet det seg noen meter langs land på mange innsjøer. Kulde og snøfall kom samtidig, så det dannet seg tynn dårlig is i råkene som ikke vokser på grunn av tørr lett snø på toppen. Mannen skulle ta snarveien over isen, som han hadde gått på skøyter på tidligere på vinteren. Isen utpå vannet er tykk nok, men det kan være alvorlig nok å gå gjennom nær land. Han fikk tak i en busk og kom seg opp. Heldigvis var det kort til varmt hus.
14.01.2014
0
1
Kárášjohkvidda
310 moh
Karasjok
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse1
presse2
Reindriftsame på snøskuter gikk rett gjenom isen når han skulle kjøre utpå et vann. Det må ha vært et bekkeutløp der som han ikke så, for isen på vannene i området er tykk. Han kom seg opp gjennomvåt og uten skuter, og var i en farlig situasjon i 32 minus. Heldigvis var kollegaene oppmerksomme og fant han i god tid før han frøs i hjel. Ulykken skjedde på Karasjokvidda, og kunne nok ha skjedd i et hvilket som helst vann. Markeringen er satt på et tilfeldig vann.
11.01.2014
0
1
Rottungen
308 moh
Oslo
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
 
Skøyteløperen gikk gjennom isen nær innløpet i nord på Rottungen. Isen var ellers tykk (10-20 cm) på resten av vannet, men stort tilsig etter mildvær hadde svekket isen mer enn han beregnet. Kom seg opp selv og hadde med fullt skift. Uten det ville turen hjem vært lang!
Egensikring: God
04.12.2013
0
1
SøndreKrokvann
214 moh
Rælingen
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
18879
Kan vel ikke kalles ulykke, men tas med fordi det er langs en skøyterute hvor noen drar i vei uten sikkerhetsutstyr til å få folk opp av et hull, og det er lang retur til varm bil. En skøyteløper gikk i kveld gjennom isen nær eller i det siste trange partiet mot utløpet nordvest i Søndre Krokvatnet. Det har vært varslet om dette området i tidligere isobservasjoner. Tilsvarende er det et område langs land lengst i øst ved overgangen mot Grinderen.
Egensikring: God
08.11.2013
0
1
Theisendammen
151 moh
Trondheim
Trøndelag
Gående
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
Ei jente på 3 år var på tur med barnehagen og gikk i et ubevoktet øyeblikk ut på isen på Theisendammen og gikk gjennom utenfor noen sivområder. Hun ropte om hjelp og de ansatte fikk henne opp før nødetatene kom til. Isen lå bare som en brem langs land.

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten