Isulykker 2015-16

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med i tabellen for læring, men slike hendelser tas ikke med i statistikken vår, da faren for tap av liv var svært liten. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.   Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vann/sted
Høyde
kommune, fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.   Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse,
pdf, bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer under ulykkestabellen.
Svært god: Flere i følge med avstand, ispigger, isstaver og kasteline.
God: Alene, men med ispigger, isstaver og kasteline, og holdt seg nær land i rolig fart.
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 12.04.2021

Minst 36 gikk gjennom isen vinteren 2015-16
Dato
Døde
Gjennom isen
Vann/sted
Høyde
Kommune
Fylke
Aktivitet
Vanntype
Istype
Påvirket
Regobs
Presse
pdf
bilde
29.05.2016
0
2
Slunkajávrre
530 moh
Hamarøy
Nordland
Skiløper
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Et turvant ektepar gikk gjennom isen på Slunkajávrre. Været var nydelig og de var tynnkledde. De sjekket isen som var 50 cm. Men de overså et mørkt felt hvor isen var uten bæreevne. Mannen gikk først gjennom, og kona gikk gjennom 6 m unna på vei for å hjelpe. Under forsøket på å komme opp brast isen flere ganger. Heldigvis klarte begge å kjempe seg opp. Kona hadde automatbindinger, som er svært vanskelig å løsne i vann. Hun fikk av seg støvlene før hun dro seg opp. Heldigvis virket mobilen som lå i sekken, og et helikopter fikk de i varmen før det var for sent. Isen var i oppløsning, men hadde tydeligvis stor variasjon i bæreevnen. Den siste måneden hadde vært svært varm med mye snøsmelting. Lærdommen må være å unngå alle mørke felter på vårisen.
13.04.2016
0
1
Sønstevatn
318 moh
Notodden
Vestfold og Telemark
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse
Mann gikk gjennom isen. Kom seg etter hvert selv opp på isen hvor han lå i ro til han ble hentet med et redningshelikopter. Mannen ble nedkjølt. Vannet ligger ca 300 moh og isen er i oppløsning i de høydene, trolig også løsnet litt fra land. Vi vet ikke noe konkret om hvor på vannet ulykken skjedde, men det er sannsynlig at smelting nedenfra har svekket isen der han gikk. Trolig var store deler av vannet gangbart, men ikke hele. Det er også slik at isen mister bæreevnen utover dagen når isen er i nedbryting.
15.03.2016
0
1
Bunnefjorden
0 moh
Ås
Viken
Gående
Fjord
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse1
presse2
Mann gikk på fjordisen. Hadde med et akebrett. Kom seg opp selv, men det ble full utrykning. Det har vært opp mot 15 plussgrader om dagen de siste dagene, og knapt nok nattefrost, så fjordisen er i nedbryting når det varme tidevannet flyter frem og tilbake like under isen.
28.02.2016
0
1
Numedalslågen
22 moh
Larvik
Vestfold og Telemark
Gående
Elv
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
Mann gjennom elveisen på natta. Det oppgis å ha skjedd ved Revet som er helt i utløpet av Numedalslågen. Det skal bare ha vært isflak på stedet. Mannen lå lenge i vannet før han ble reddet opp.
27.02.2016
0
2
Kvænangsbotn
0 moh
Kvænangen
Troms og Finnmark
Snøskuter
Fjord
Midtvinters
Ingen regulering
presse1
presse2
Et ektepar på isfiske med snøskuter gikk gjennom isen i Kvænangsbukten mellom Tangnesholmen og Toppelhaugbukt i Kvænangsbotn. De skulle bare flytte seg 50 m, gjorde en sving og så brast isen. Isen var pill råtten i området og de brakk noe is før de kom seg opp på fast iskant. Det var andre i nærheten, og de var bare et par minutter i isvannet. Det var stor variasjon i istykkelsen.
23.02.2016
0
1
Holtekilen
0 moh
Bærum
Viken
Gående
Fjord
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
presse
Mann gikk gjennom fjordisen i Holtekilen svært nær bobleanlegget til Oksenøya Marina. Mannen svømte de 10 metrene til ytre deler av bryggeanlegget, men kom ikke opp. Heldigvis hørte noen ropene og hjalp han opp. Iskanter kan være trygge nesten helt til kanten, men særlig ved væromslag til mildere vær vil isen tæres nedenifra ved iskanten, og kan briste der den var tykk nok dagen før. Det samme gjelder ved innløps- og utløpsråker i innsjøer.
19.02.2016
0
1
Tjenna
22 moh
Tvedestrand
Agder
Gående
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Gutter lekte på isen, og en gikk gjennom nær land. Han ble våt til under armene, men kom seg opp selv. Ulykken skjedde inntil land i nordøstre hjørne. Dette er i et område hvor det sjeldent er stabile isforhold. Området rundt er byområde med legging av drenering i rør, noe som gjør det vanskelig å se områder med utslipp og svekket is. Dreneringsgrøfter slipper også ofte ut varmere vann enn åpne bekker.
16.02.2016
0
1
Håelva
622 moh
Røros
Trøndelag
Tråkkemaskin, beltevogn
Elv
Midtvinters
Ingen regulering
presse1
presse2
Bandvogn med henger gikk gjennom elveisen på Håelva ved Røros. Bandvogna ble brukt til å kjøre opp løyper for hest og slede under Rørosmartnan, men vogna gikk gjennom på åpningsdagen. Det går normalt skiløyper over isen på denne utposingen av elva. Det er vanlig at løypekjøringen avsluttes noe tidligere om våren på grunn av dårlig elveis, men overraskende at det skjer i februar. Isen var åpenbart for tynn i år. Føreren kom seg heldigvis ut før maskinen sank til bunns. Maskinen ble senere tatt opp igjen og tørket i tre dager. Etter service var den i drift igjen.
10.02.2016
0
1
Hallatjønna
177 moh
Trondheim
Trøndelag
Gående
Innsjø
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
presse
To gutter testet isen på Hallatjønna (andedammen), og gikk gjennom nær midten. Alle andre vann i området har tykk is, rundt 40 cm, men denne tjønna er så liten, bare 30x30m, at innløpssonen og utløpssonen smelter sammen. Det går derfor en strøm tvers gjennom tjønna fra sør til nord. Vanntilførselen kommer fra et lukket dreneringssystem for området sør for tjønna, og har derfor ofte litt varmere vann som kan smelte isen. En må alltid regne isen på denne tjønna som utrygg!
Sitat fra kilde:
Trondheim Røde Kors sjekket isen etter ulykken: Det er et åpent råk midt på dammen, mest sannsynlig etter at 13-åringen gikk gjennom. Det hadde lagt seg en hinne av is over, men ikke mer. Kanten på isen er ca 1 cm tykk rundt råket, og blir gradvis tykkere mot øst og vest-siden av vannet, opp til omtrent 15 cm før land. Helt i nord-enden er det et sluk, og det går en konstant svak strøm fra sør til nord som er med på å lage denne stripa med skummel is. Tjønna er 2,40 meter på det dypeste, målt med en søkestang. Det er kun ett lag med is, og den gir etter nok til at det kom overvann med en gang jeg begynte å gå på isen. Akkurat nå er det lett å se at isen er utrygg, men om strømmen fryser over igjen kan den se OK ut helt til det går galt...
10.02.2016
1
3
Vestjørn
31 moh
Kristiansand
Agder
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Tre gutter og to jenter gikk i storefri fra Ve skole opp til Vestjørn. Guttene dristet seg ut på isen som har blitt betydelig svekket etter de siste to ukers hyppige mildvær. Alle guttene gikk gjennom noen meter fra land. To av dem klarte å ta seg opp igjen, mens en 12-åring måtte hentes med dykkere og omkom. Fra bilder ser en tydelig tegn på is i oppløsning. Svak is langs land og grå farge på isen. Det ser ut til å ha vært rundt 5 cm dårlig sørpeis som har svært liten bæreevne.
10.02.2016
0
1
Mjøsa
123 moh
Ringsaker
Innlandet
Skøyteløper
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
presse3
70-årig skøyteløper dristet seg ut på Mjøsisen utenfor Jessnesstranda. Den er kraftig svekket etter mildværet og han gikk gjennom isen ca 100 m fra land. Ved hjelp av en hageslange klarte fire stykker som så det å få han på land igjen. Det hadde trolig gått galt uten hjelp.
03.02.2016
0
1
Nøklevannet
165 moh
Oslo
Gående
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
 
Mann gjennom isen litt utenfor Bremsrud i Nøklevannet. De var heldigvis to i følge og den andre fikk ringt etter hjelp. Hjelpen kom raskt og mannen ble dratt på land. Nøklevann er spesielt nedtappet i år, men årsaken er nok at innsjøen er dyp og isla seg først når det store snøfallet kom i starten av januar. Isen er derfor ikke tykk der snø har isolert. Kilde: Facebook - Rustadsaga
21.01.2016
0
1
Rømsjøen
137 moh
Rømskog
Viken
Bil
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Mann ville kjøre bil til hytta. Noe uklart hvor hytta var, men det opplyses at den gikk gjennom mellom Kirkerud og Bjørnøya. Mannen kom seg ut uten å bli våt, men bilen sank til bunns. Tørr snø på isen har hindret isvekst til tross for sterk kulde.
21.01.2016
0
1
Strengelvågfjorden
0 moh
Øksnes
Nordland
Bil
Fjord
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Bil gjennom sjøisen på Strengelvågfjorden. Isen var 20-25 cm, men varierer. Også i fjor gikk to biler gjennom isen. Førerne ble bøtlagt. Det er en populær fjord å kjøre på isen, men tidevannet gir variasjoner i istykkelsen. Husk at det kan være vanskelig å komme ut av en bil som går gjennom isen på relativt grunt vann da is kan blokkere dørene og vinduene. Også denne bilen ble heldigvis bare stående delvis under vann.
20.01.2016
0
1
Glomma
25 moh
Sarpsborg
Viken
Skiløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Skiløper gikk gjennom isen på Glenshølen like nord for Morteskjær. Det var andre ute på isen, noe som ikke er noen garanti for sikker is. Snø har hindret isvekst til tross for sterk kulde, og istykkelsen kan variere med tynnere is der det er mest snø.
18.01.2016
0
1
dam,Stavern
47 moh
Larvik
Vestfold og Telemark
Traktor
Innsjø
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Traktoren skulle brøyte vei ned til isen slik at en kunne bruke håndholdte snøfresere. Snøen dekket både mark og is, så sjåføren registrerte ikke at han var kommet ut på isen før han gikk gjennom. Isen ble målt til litt over 20 cm to dager før, men det ble ikke skilt mellom stålis og sørpeis (frosset gjennomvåt snø). Fra bildene ser det ut til å være endel sørpeis som har dårligere bæreevne. Traktoren gikk gjennom, og det var heller ikke meningen å kjøre ut på isen. Heldigvis var det grunt på stedet, så sjåføren kunne gå tørrskodd av traktoren.
18.01.2016
0
1
Gjessjøen
176 moh
Åsnes
Innlandet
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Tråkkemaskin skulle pakke snøen på Gjessjøen for å spille inn filmen "Burning 2". Midt ute på sjøen gikk maskinen gjennom. Dørene ble umulige å åpne, men heldigvis sank maskinen så langsomt at føreren kom seg ut gjennom vinduet. Hvis ikke kunne dette gått helt galt. Han måtte løpe gjennomvåt 400 m til vei hvor han fikk hjelp til å komme seg hjem. Det er et stort risikomoment at det ikke er takluke på slike maskiner. Utstyr til å knuse frontruta bør medbringes. Istykkelsen oppgis til rundt 30-35 cm stålis med 20 cm lett snø. Overvann noen steder. Maskinen skal ha veid rundt 4 tonn og burde derfor være innenfor det isen skulle tåle. Det ble observert sprekker i isen der den gikk gjennom. Kjøring langs en gjennomgående sprekk kan være årsaken. Dette er umulig å se når isen er dekket med snø, og innebærer alltid en risiko.
16.01.2016
0
1
Ørteråne
1066 moh
Hol
Viken
Skiløper
Elv
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
 
Skiløper (på korte alpinski) gikk gjennom isen og ble våt til livet. Fikk også mindre frostskader. På hendelsesstedet var det om lag 50 cm tørr snø oppå noe issørpe. Ikke noe islag å snakke om. Ulykkesstedet er helt i utløpet av en kulp i elva. Elva er regulert og har trolig liten vannføring. Likevel kan man oppleve at snøen har blåst over elva før det ble et ordentlig isdekke. Snøen kan da isolere og holde elva så godt som åpen. Hendelsen er rapprtert inn til regObs.no av Egil.
13.01.2016
1
2
Øyeren
102 moh
Enebakk
Viken
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
presse3
To snøskutere var ute på isen på Øyeren da de kom på et område med for tynn is hvor begge skuterne gikk gjennom. Begge havnet i vannet, den ene uskadet. Han måtte gi opp å få kameraten opp av vannet og tilkalte hjelp. Den andre føreren var livstruende skadet og omkom senere på sykehuset. Dette er i ytterkant av området hvor vi regner med strømpåvirkning fra Glomma. Det vil si at istykkelsen kan variere endel. Isen var heller ikke særlig tykk før snøfallet kom etter nyttår, og den isolerer så godt at isen nesten ikke vokser for tiden til tross for sterk kulde.
12.01.2016
0
2
Opsangervatnet
8 moh
Kvinnherad
Vestland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
To personer gikk gjennom isen ved Skulevika på Opsangervatnet. Heldigvis gikk det bra. Det var snø på isen som isolerte og gjorde det vanskelig å vurdere isen.
11.01.2016
0
1
Ulvenvatnet
46 moh
Os
Vestland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
En jente gikk gjennom isen i sivområdene ved brua på Ulvenvatnet. Det var ikke djupt, så faren dro henne opp. Vær klar over at isen i sivområder ofte er dårlig, både på grunn av varme fra bunnen, men også fordi sivet skygger slik at det blir mindre utstråling fra vannflaten.
08.01.2016
0
1
Bjørnevatn
545 moh
Evje og Hornnes
Agder
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Karene sjekket isen ved land og den var 12 cm. Da kjørte de utpå med to skutere. Den første gikk gjennom allerede etter 12 m. Fra bildene ser det ut til å være sørpeis på knappe 5 cm. Sørpeis er lys i farge og svakere enn stålis. Det hadde vært rundt -6 grader i flere dager, men nysnøen på isen har isolert og hindret isvekst. Bakerste mann fikk hjulpet den uheldige ut av vannet. det var knappe to meter dypt, men det er nok til å drukne. Etter 20 kalde minutter kom de til folk og fikk skiftet klær. Isen viste seg altså å være tykkere nær land, noe som er ganske vanlig, særlig på større vann tidlig på vinteren. En må også huske at nysnø isolerer svært godt. Vannet ligger 545 moh og har nok vanligvis tykkere is på denne årstiden. Det er også ofte en faktor som fører til feilvurderinger.
05.01.2016
0
3
Tyin
1082 moh
Vang
Innlandet
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
Beltevognen kjørte ut på isen i sørenden og langs land på østsiden. Nær Lortevikodden la de om kursen og kjørte vestover til dypere vann hvor isen har lagt seg senere. Der gikk vognen gjennom. Alle tre kom seg ut gjennom takluka før vognen sank til bunns. Dette kunne gått helt galt uten takluke! Istykkelsen ute på vannet var målt til 7-8 cm like før hendelsen. Datoen og posisjonen er omtrentlig.
22.11.2015
1
1
Sør-Mesna
521 moh
Ringsaker
Innlandet
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
presse3
Skøyteløper gikk gjennom isen på Sør-Mesna 100-200 m fra land. Han gikk ut fra bryggene nedenfor Mesnali. Han var alene og ble funnet omkommet i råken ca 1 km unna. Isen hadde bare ligget noen dager, og på en såpass stor innsjø som Sør-Mesna må man forvente variasjoner i istykkelsen tidlig i sesongen. Merk at mannen hadde ispigger, men omkom likevel. Det er dessverre ingen garanti for at man kommer opp. Når man er i fart er det lett å skade seg på den skarpe iskanten og besvime. Det er også mulig å komme ut på så tynn is at isen brister når man prøver å dra seg opp, og kreftene ebber raskt ut. På nylagt is er det derfor en stor fordel å være to så man kan bruke kasteline eller i verste fall ringe etter helikopterhjelp.
22.11.2015
0
1
Lauvvatnet
103 moh
Gildeskål
Nordland
Hundespann
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Hund gikk gjennom isen på nylagt is, og kvinne gikk selv gjennom i forsøket på å redde hunden. Kvinnen kom seg på land selv, så Sea king'en som var på vei snudde . Hunden er dessverre kritisk skadd. Det er et svært vanskelig etisk dilemma når dyr faller i vannet. Man må da fysisk ha en person ut til hunden da den ikke klarer å holde en kasteline. Men det er svært risikabelt. Heldigvis gikk det bra denne gangen for den reddende engelen, og forhåpentligvis for hunden også.
20.11.2015
1
1
Áhkkanasjohka
417 moh
Karasjok
Troms og Finnmark
Snøskuter
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Reinsgjeter krysset elva flere ganger uten å gå gjennom, men når han prøvde å kjøre i elveretningen kom han til et sted hvor isen var nede i 3 cm og gikk gjennom. Det var 2 m dypt på stedet og mannen ble funnet omkommet i råken med hendene på iskanten. Elveisen er generelt ikke trygg ennå, og pleier heller ikke være det på denne årstiden. Ennå kommer det 'varmt' vann fra myrer og innsjøer som tærer på isen.
14.11.2015
0
2
3 km fraTråstølen
1245 moh
Eidfjord
Vestland
Hundespann
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
Ett eller to hundespann gikk gjennom isen, mest sannsynlig på et lite tjern. To personer ble våte og nedkjølte. Minst ett hundespann gikk ikke gjennom og kunne bistå i redningen, samt bidra med tørre klær. En hund omkom, mens menneskene klarte seg greit. Det ble satt i gang en større redningsaksjon. Dårlig vær hindret luftambulanse. Svært usikker posisjon. Skal ha skjedd 3 km fra Tråstølen.

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten