Isulykker 2016-17

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med i tabellen for læring, men slike hendelser tas ikke med i statistikken vår, da faren for tap av liv var svært liten. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.   Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vann/sted
Høyde
kommune, fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.   Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse,
pdf, bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer under ulykkestabellen.
Svært god: Flere i følge med avstand, ispigger, isstaver og kasteline.
God: Alene, men med ispigger, isstaver og kasteline, og holdt seg nær land i rolig fart.
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 01.02.2021

Minst 46 gikk gjennom isen vinteren 2016-17
Dato
Døde
Gjennom isen
Vann/sted
Høyde
Kommune
Fylke
Aktivitet
Vanntype
Istype
Påvirket
Regobs
Presse
pdf
bilde
10.06.2017
0
1
Savostanjavri
474 moh
Kautokeino
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse1
presse2
bilde
Snøskuter kjørte over is som var delvis i oppløsning med mye sørpe. Skuteren gikk gjennom det øverste islaget og stanset i det neste, eller grunnstøtte. Føreren var usikker og vurderte faren ved å gå av skuteren som stor. Han ringte etter hjelp og ble hentet ut med helikopter. Våt og litt nedkjølt, så han ble bare fløyet til Masi. Fra posisjonen vi fikk fra hovedredningssentralen virker ikke vannet så grunt på flybildet, men vi vet ikke sikkert om det bare var flere islag. Snøen i terrenget rundt er godt nedsmeltet, og en viss risiko er det å ferdes på vannet så sent.
28.04.2017
1
5
Tempelfjorden
0 moh
 
Svalbard
Snøskuter
Fjord
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Et skuterfølge på 20 russere med 4 guider krysset Tempelfjorden på svært dårlig is. Minst 5 havnet i vannet og en omkom. Video viser flere råker i skutersporene, dvs at skuterne svekket isen såpass at isen gikk opp kort tid etterpå. Lærdom er at dette er for dårlig is å krysse fjorden på, og en må ikke kjøre i samme spor når man ferdes på dårlig is. Den første skuteren kan svekke isen og neste gå gjennom.
16.04.2017
0
1
Opptjennet
325 moh
Kongsvinger
Innlandet
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse
Mann og hund gjennom isen på Opptjennet i Speismark på ettermiddagen. Kona fikk hjelp av andre til å dra han opp. Det er ikke opplyst om det var nær et elveinnløp, eller om hunden rotet seg ut i en råk, men det var så dypt at han gikk under flere ganger i forsøket på å komme opp. Hunden ble reddet av brannvesenet som kom til unnsetning. Husk at vårisen blir dårligere utover dagen, den er sjelden god etter kl 12, og dersom det ikke har vært nattefrost kan den være dårlig hele dagen. Posisjon usikker.
14.04.2017
0
1
SøndreUlvsjøen
649 moh
Trysil
Innlandet
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Familie var på isfisketur på Søndre Ulvsjøen, og en liten gutt skulle gå mellom to fiskehull da han havnet i en råk uten at det ble oppdaget med en gang. Det er usikkert hva slags råk det var, men veien som er letteste adkomst er nær utløpet. Gutten sank heldigvis ikke og ble reddet opp, men hadde ligget med hodet i vann en stund. Han ble gitt livreding og fløyet til sykehus hvor de senere på kvelden meldte at han ikke var livstruende skadd. Posisjon usikker.
10.03.2017
0
2
Isesjøen
38 moh
Sarpsborg
Viken
ATV
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse
Etterforskingen er ikke ferdig, men mest sannsynlig var det en ATV som gikk gjennom isen. Isen er i begynnende oppløsning, men det var ennå et solid stålislag nederst som gjorde at de mente det var trygt å kjøre. De har nok kommet ut på et svakere område, enten en sprekk hvor isen er blitt mer svekket, eller inn i strømmen fra den østligste innsjøarmen. Dit renner Buerelva som drenerer et forholdsvis stort område. Isen kan da smelte nedenifra. ATVen ble for tung for isen og gikk gjennom. En person havnet i vannet og måtte hentes med helikopter. En annen gikk i vannet i forsøket på å redde han som ikke kom seg opp. Begge klarte seg.
10.03.2017
0
3
Sennalandet
323 moh
Kvalsund
Troms og Finnmark
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse1
presse2
En CV90 tanks gikk gjennom isen på et vann på Sennalandet. Det er ikke opplyst noe om ulykken. Bilder viser tårnet over vann, og alle kom seg ut. Ofte skyldes slike ulykker at føreren ikke visste at han hadde kommet ut på et vann, elv eller våt myr. Selv om isen er tykk i Finnmark, så er vekten av en stridsvogn enorm. Posisjon ukjent!
23.02.2017
0
1
Langvatnet
203 moh
Bodø
Nordland
Skøyteløper
Elv
Midtvinters
Ingen regulering
presse
To damer på skitur gikk gjennom isen og ble våt på beina. Fikk skiftet, men mørket seg på og de ble usikre på hvor de var. Ble hentet ned av Røde Kors. Usikkert hvor dette skjedde, men isen på vannene i området er tykk nok. Det skjedde trolig ved et innløpsos eller i en av elvene inn til Langvatnet.
21.02.2017
0
1
Nervatnet
218 moh
Narvik
Nordland
Skiløper
Elv
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Skiløper gikk gjennom isen enten på Peppartuvelva eller ved utløpet av den i Nervatnet. Nervatnet er påvirket av regulering og har svekket is. Elveisen i området er heller ikke sterk etter flommen i januar. Strøm under isen er alltid farlig. Skiløperen kom seg opp selv.
19.02.2017
0
1
Stor-Bronken
367 moh
Løten
Innlandet
Skiløper
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Skiløper gikk gjennom isen på Stor-Bronken i et trangt sund. Den lille bukta har tilførsel av myrvann som ofte er varmere enn vannet i bekkene. På vei ut av bukta er det en innsnevring hvor vannhastigheten øker, og dermed smeltingen. Her var isen bare 2 cm, mens den ute på innsjøen trolig er nærmere 50 cm. Skiløperen berget seg heldigvis. Det var flere andre skispor i området. Dersom en bukt er bred og det ikke kommer bekker inn i den er ofte isen tykkere enn i hovedbassenget, men svært smale bukter med tilsig kan ha betydelig svakere is.
15.02.2017
0
1
Femunden
662 moh
Os
Innlandet
Skiløper
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Et ektepar var ute på skitur på Femunden når de traff på reinsdyr og ville legge ruta rundt dem. Det førte dem ut på isen ved utløpet av Tufsinga. Når de kom til området med mest strøm gikk mannen gjennom og ble stående på myrbunn med isvann til livet. Kona fikk han ikke opp og ringte etter hjelp. Han ble plukket opp 30 minutter senere, og alt endte godt. Innløpsoser er alltid farlige.
13.02.2017
1
1
Øvervatnet
1 moh
Fauske
Nordland
Snøskuter
Innsjø
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
70 år gammels skuterkjører ble savnet på vei fra hytta til bilen. Han måtte over Øvervatnet hvor det er flere råker. Det ble antatt at han hadde kjørt uti en råk, men ingen spor ble funnet. Mannen ble funnet 18. mai i vannet mellom Løktodden og Sjønstad gård, langt unna den naturlige hovedruta. Snøskuteren er ikke funnet, så han har trolig drevet ditt etter ulykken.
11.02.2017
1
1
StoreEitlandsvatnet
393 moh
Flekkefjord
Agder
Skiløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Skiløper gikk ut fra hytten ved Sporkeland og ut på Store Eitlandsvatnet fra nord. Isen var snødekt og trygg i bukta i nord, men ble dårligere når det gikk mot hovedbassenget. Når man går på ski fordeles vekten godt, og man kan komme langt på tynn is. Det kan derfor være langt tilbake til tykk nok is til å komme seg opp uten at isen brister på nytt. Mannen fikk av seg ski og staver, men klarte dessverre ikke å komme seg opp på isen igjen. Han ble funnet omkommet på 3 meters dyp. Ofte er isen tykkere i bukter enn ute i hovedbassenget, særlig kort tid etter islegging. I dette området har det vært svak is i hele vinter, særlig på vann av litt størrelse.
10.02.2017
0
1
Maridalsvannet
148 moh
Oslo
Gående
Innsjø
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
presse3
Mann gikk på isen midt i innløpsoset fra Dausjøelva. Området var islagt med et tynt snødekke, men her er isen alltid svakere, og han gikk gjennom når han traff hovedstrømmen. Heldigvis var det rett ved veien og en septikbil kom forbi. De fikk rullet ut septikslangen så han holdt seg fast til hjelpen kom. Han var i vannet i ca 15 minutter. Hadde ulykken skjedd et annet sted ville det blitt fatalt, for han var alene. Innløpsoser må alltid unngås. I 2000 var det også en ulykke i dette innløpsoset.
30.01.2017
0
1
Otra
38 moh
Vennesla
Agder
Gående
Elv
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Mor med tre unger skulle mate endene ved Mostranda. Det lå litt kantis langs elva, og i et ubevoktet øyeblikk gikk den ene gutten ut på isen til iskanten. Moren prøvde å rope han tilbake, men måtte til slutt gå etter og gikk gjennom. En forbipasserende sprek 82-åring sprang til, ålte seg på magen ut til gutten og reddet moren etterpå. Det gikk bra med alle.
29.01.2017
0
1
Mosjøen
233 moh
Enebakk
Viken
Sykkel
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Syklist syklet ned i umerket hull som trolig isbadere hadde laget. Hullet var dekket med nysnø og ikke synlig før syklisten syklet rett nedi hullet. Isen rundt var god og tykk, så kameratene reddet han enkelt. Men man må merke med granbar eller lignende når man lager så store hull at folk kan ramle nedi. Syklisten fikk varmet seg på Vangen som var like ved.
16.01.2017
1
1
Kornsjø
141 moh
Halden
Viken
Sparkstøtting
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Kvinne på spark druknet. Hun var ute på tur med hunden da isen brast. Det ble hørt to skrik og sparken er funnet på bunnen i en råk. Hunden returnerte våt, mens kvinnen ble først funnet noen dager senere på 15 m dyp ikke langt fra råken. Det er en del strøm i vannet og varierende dybde. I tillegg ligger det lavt og forholdsvis kystnært. Isen er ofte variabel på Kornsjø fra sted til sted på vannet. Ulykken skjedde et par hundre meter inne på svensk side av innsjøen.
15.01.2017
0
1
Krikvatnet
471 moh
Askvoll
Vestland
Skiløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skiløper gjennom isen på Krikevatnet. Isen holdt inne ved land og litt utover før han gikk gjennom. Ble godt nedkjølt før han var hjemme igjen. Vannet har ikke særlig gjennomstrømning, men det kommer en del nedbør i dette området. Generelt er isen tynn ennå etter en mild desember, og han kan ha kommet på et område med litt strøm under isen.
15.01.2017
0
2
Akersvannet
14 moh
Stokke
Vestfold og Telemark
Isfisker
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
En isfisker gikk gjennom isen, og tre andre løp til for å hjelpe. En av disse gikk også gjennom. Det ble slått alarm og de ble hentet opp av isen med et redningshelikopter. Ukjent foreløpig hvor på isen det skjedde. Isen er generelt tynn, og trolig har han kommet for nær ett av innløpene. Hadde de hatt med seg kasteline kunne førstemann ha blitt reddet på en trygg måte.
14.01.2017
0
1
Nesengsundet
24 moh
Moss
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
 
Skøyteløper gikk gjennom tynn stålis i Nesengsundet. Vansjø er regulert og vann tappes ut gjennom mosseelva i vest. Store vannmengder beveger seg fra Østre Vansjø gjennom sundene mot utløpet, og generelt er det dårlig is i de fleste sundene. Nesengsundet er ett som nesten alltid har tynnere is, så ofte må man passere her på land. Her strakk de strikken vel langt, og variasjonen var vanskelig å se fra oversiden av isen. Han slet med å komme inn på isen da den brast på nytt, men kjempet seg inn til de andre som strakk ut en stav og dro han opp.
12.01.2017
0
1
Kolbotntjernet
95 moh
Oppegård
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Utenfor Tangen var det også i år et svakt område på bare noen få kvadratmeter som hadde frosset til med tynn is. Rundt området var isen trygg. Kvinne kom på skøyter og så det for sent. Hun gikk gjennom isen og kom seg selv opp. Meldte til politiet at alt hadde gått bra så ikke noen skulle se hullet, slå alarm og sette i gang en leteaksjon. I lokalavisen ble det rapportert om at det hendte på Lille Kolbotntjern. Det er feil. Vi har hatt kontakt og det var samme sted som det var en ulykke 21. desember 2012. Dette området er ikke direkte berørt av pumpeanlegget, men strømmer i vannet må av og til lage svakt område her. Vi oppfordrer til forsiktighet ved ytre del av Tangen. Området skilte seg tydelig ut, men det er raskt å være uoppmerksom når man forventer at isen er tykk.
Egensikring: God
11.01.2017
0
1
Mjermen
164 moh
Aurskog-Høland
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skøyteløper gikk på snølagt is og kom ut på et område som var snøfritt. Av nysgjerrighet gikk han nærmere, og det viste seg å være et område som isen hadde lagt seg senere. Isen var ennå for tynn og han gikk gjennom. Men med redningsvest, ispigger og tau fikk kameraten reddet han greit.
Egensikring: Svært god
01.01.2017
0
2
Steinsfjorden
63 moh
Ringerike
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
To skøyteløpere gjennom isen ved noen grunne partier nær Braksøya. De kom seg opp og fortsatte, men det ble slått alarm og leteaksjon en stund uten funn. De meldte seg senere. Husk å meld fra til politiet om du går gjennom isen i et område hvor folk ser hullet. Det kan hindre en dyr unødvendig leteaksjon. Grunne partier og småøyer har ofte dårlig is rundt seg, særlig etter mildvær og vind.
Egensikring: God
01.01.2017
0
1
Tussetjern
92 moh
Ski
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Skøyteløper gjennom isen på Tussetjernet. Han kom for nær innløpet i sørøst. Isen var 15-20 cm og mange var ute på skøyter, men ved innløp og er den tynnere. Det er alltid lurt å sjekke på kartet hvor innløp og utløp er, eller snakke med lokalkjente. Han fikk rask og god hjelp av folk rundt som hev ut en redningsbøye og dro han opp på iskanten. Han er selv i tvil om han ville klart det uten hjelpen. Her ser man også viktigheten av å ta med tau. Du kan redde andre om du er på et vann uten redningsbøye. Kilde Oppegård avis og den uheldige skøyteløperen.
31.12.2016
0
1
Eksjø
136 moh
Vegårdshei
Agder
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Mann gjennom isen. Ble reddet av to lokale med båt mellom seg. Vannet har mange sund som kan ha svekket is på grunn av strøm, og dette skjedde i ett av dem.
29.12.2016
0
1
Langen
128 moh
Ski
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
 
Det skjer ofte ulykker i innløsosen ved Bru. I perioder med høy vannføring, særlig tidlig på vinteren, kan det være usikkert i strømdraget mange hundre meter nedover vannet.
Sitat fra kilde:
Fra Regobs: Mann gjennom isen langs østre side, helt nord ved Bru. Her er det ofte svært dårlig is.
Egensikring: God
28.12.2016
0
2
Øvredammen
120 moh
Frogn
Viken
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
107849
Gutt gikk igjennom isen innerst i nordre bukt. Kamerat gikk også igjennom i forsøk på å hjelpe. Tilstrekkelig grunt til at guttene sto men ropte på hjelp og ble hjulpet opp på land. Istykkelsen varierte fra 17 cm stålis i sør til 5 cm i nord. Helt isfritt innerst i buktene i nord. Kilde regObs. Guttene undervurderte istykkelsen i området.
28.12.2016
0
1
Lyseren
161 moh
Spydeberg
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
107866
presse
Skøyteløper gjennom isen i bredt sund på Lyseren. Det har blåst kraftig og vært mildt. Isen på en såpass stor innsjø som Lyseren vil da kunne dras med av vinden. Der land stopper bevegelsen for deler av isflaten kan is bli skjøvet over annen is, eller flak gli fra hverandre. Det dannes en råk. Det blir ofte dårlig is ved slike råker da vinden skaper sirkulasjon i vannet i råken. Varmere vann på dypet kommer opp og smelter is. Her har det dannet seg en slik råk som skøyteløperen nok så, men feilvurderte. Han havnet i isen, men kom seg opp selv. Stavene lå igjen i råken, og han tenkte ikke på å varsle nødetatene (død mobil og kald). Noen så stavene og det ble satt i gang stort søk etter mulig drukning. Heldigvis gikk det bra. Stedet er helt på grensen til Enebakk.
Egensikring: God
28.12.2016
0
1
Steinsfjorden
63 moh
Hole
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
 
En erfaren skøyteløper gikk gjennom isen på Steinsfjorden. Vanligvis omtaler vi ikke dette som ulykke da han hadde tørre klær i sekken og var forberedt på at dette kunne skje. Vi tar det med for å markere at nå er det et ganske stort område sørvest av Herøya med svært tynn is. For skøyteløperen endret det seg fra 12 cm til 1 cm på kort strekning. Et område har blåst fri for is i stormen på julaften, og er nå i ferd med å fryse til igjen.
Egensikring: God
28.12.2016
0
1
Årungen
33 moh
Ås
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Person gjennom isen, trolig på skøyter. I følge kilde i Ås avis skal det ha skjedd nær flytebryggene i sør. Trolig er det innløpsbekkene i området som har svekket isen sammen med den milde vinden som har vært i det siste. Det kan også være at det har dannet seg en råk der pga sterk vind fra nord som har presset isen mot flytebryggene. Ellers på vannet ble isen nylig målt til 13 cm. Men alle svake steder er blitt svakere de siste dagene.
27.12.2016
0
1
Langen
128 moh
Ski
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
107797
107794
Skøyteløper kom fra 15 cm is i Vellumstadbukta og inn på tynn is i sundet mot Kilevika. Tilsiget til Kilevika må gjennom dette sundet på sin vei mot havet, og den lille strømmen det skaper er nok til å svekke isen vesentlig. Skøyteløperen gikk gjennom, men var godt sikret med ispigger og kamerat med tau og tøre klær. Det ble derfor relativt udramatisk. Husk at isen ofte er svekket i sund. Kilde regObs.
Egensikring: Svært god
18.12.2016
0
1
Lyseren
161 moh
Spydeberg
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
106558
Mann gjennom isen i Vøyenkanalen i Lyseren. Ellers på innsjøen var det 20 cm is og gode skøyteforhold. Av og til er det mulig å gå gjennom denne kanalen, men isen er tynnere her pga strøm under isen, og trær og bru som hindrer utstråling. Slike kanalerer har ofte tynnere is enn hovedbassenget. Det var også tydelige skillelinjer som han burde ha sett. Skillelinjer er overganger mellom is som har lagt seg til ulik tid. Den ene siden kan da være tynnere. Ofte er det fargeforandring og en liten forhøyning (noen mm) ved overgangen. Da må man sjekke isen på nytt før man krysser skillet.
12.12.2016
0
1
Finsevatn
1215 moh
Ulvik
Vestland
Skiløper
Innsjø
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
bilde
Skiløper gjennom isen i strandsonen ca 20 m fra land ved en stor stein. Plutselig var det ikke is under snøen og hun falt ned. Klarte å holde armene på iakanten og ble "bare" våt til brystet. Det var god is der hun kom fra så hun kom seg relativt greit opp med hjelp av en stav fra venninnen. Løp tilbake 1 km til hytta og fikk varmet seg. Var tilbake dagen etterpå og tok vedlagt bilde. Det var heller ikke da noe tegn til at isen skulle være dårlig der. Trolig skyldes det en kombinasjon av vindforsterking ved steinen samt regulering med endring av vannstanden, noe som særlig påvirker strandsonen. Hullet var trolig ikke stort, men er ikke undersøkt. Resten av vannet hadde ca 40 cm is. Foto: Sigri Sandberg
05.12.2016
0
1
Joatkajávrrit
381 moh
Alta
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Snøskuter gjennom isen utenfor Joatka Fjellstue. Denne skuteren har kommet for nær innløpet fra Øvrevannet. De som reddet opp skuteren sa at isen var 10-15 cm, men uten bæreevne, altså i oppløsning, men det var flere dager etter ulykken, og det har kommet mye snø (trolig) etter hendelsen. Generelt blir alle områder med strøm under isen farligere når de er snødekt. Det gikk bra med sjåføren. Datoen er omtrentlig.
19.11.2016
0
1
Bulandsvatnet
252 moh
Stjørdal
Trøndelag
Sparkstøtting
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
presse4
Mannen var på sparketur når han gikk gjennom isen ca 10 m land på Bulandsvatnet. Isen var relativt fersk og dekket med et tynt snølag så det var umulig å se endringer i istykkelsen. Han ropte om hjelp og en nabo ringte etter hjelp. Luftambulansen kom raskt frem da naboen som ringte hadde Nødplakat på hytta med riktig posisjon. I mellomtiden hadde mannen klart å knuse isen innover mot land til den ble så tykk at han klarte å dra seg opp på isen og inn til land. Heldigvis gir snøen litt friksjon så det lot seg gjøre uten ispigger. Han ble fløyet med luftambulansen til sykehuset godt nedkjølt, men klarte seg fint. Man bør ha med seg både tørre klær og ispigger når man ferdes på tynn snødekt is.
07.11.2016
0
2
Alna
120 moh
Oslo
Gående
Elv
Nylagt is
Ingen regulering
presse
To barn gikk gjennom den nylagte isen på en dam i Alna-elva nær jernbanestasjonen på Grorud. Heldigvis ble ropene hørt av en forbipasserende kvinne som først varslet og deretter fikk dratt barna opp ved selv å gå litt ut på isen og deretter strekke ut en pinne som barna tok tak i. Nylagt is er dessverre en magnet på unger, og det er viktig å få dem til å forstå konsekvensene av å gå gjennom isen.

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten