Isulykker 2018-19

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med i tabellen for læring, men slike hendelser tas ikke med i statistikken vår, da faren for tap av liv var svært liten. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.   Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vann/sted
Høyde
kommune, fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.   Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse,
pdf, bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer under ulykkestabellen.
Svært god: Flere i følge med avstand, ispigger, isstaver og kasteline.
God: Alene, men med ispigger, isstaver og kasteline, og holdt seg nær land i rolig fart.
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 01.02.2021

Minst 30 gikk gjennom isen vinteren 2018-19
Dato
Døde
Gjennom isen
Vann/sted
Høyde
Kommune
Fylke
Aktivitet
Vanntype
Istype
Påvirket
Regobs
Presse
pdf
bilde
05.05.2019
0
2
Aursunden
689 moh
Røros
Trøndelag
Snøskuter
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
To menn på en snøskuter gikk gjennom vårisen på Aursunden. De fikk tatt seg inn på en liten sandholme midt ute på vannet. Det tok over et halvt døgn før de ble funnet og hentet med helikopter og fraktet til Tynset sykehus for observasjon. De var kalde, men ikke kritisk. Hvis de ikke hadde blitt observert fra land kunne det gått verre. Vannet er regulert og var nedtappet etter vinteren. To på en skuter fører lettere til gynging og gjennomslag på dårlig våris.
28.04.2019
0
2
Breielva
205 moh
Fauske
Nordland
Gående
Elv
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse1
presse2
presse3
Far og sønn skulle krysse islagt elv på vei til Sætervatnet. Sønnen gikk gjennom det øverste islaget, mens faren gikk helt gjennom når han skulle hjelpe. Han rakk bunnen, men ble våt opp til hodet. Heldigvis var det en varm dag og dermed gikk dette godt. På våren smelter isen nedenifra der vann strømmer under isen, og isen forandres til våris med svært dårlig bæreevne. Det kan være vanskelig å se fra oversiden. Elver blir vanligvis ufarbare tidligere enn innsjøisen. Det er opplyst at det var siste elva før Sætervatnet, så trolig var det et sted i Breielva.
22.04.2019
0
1
NordreVælsvatnet
340 moh
Jevnaker
Viken
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse
Et turfølge på 3 personer gikk gjennom isen. Lite opplysninger fra Politiet. Nær noen øyer. Nødetatene rykket ut, men siste rapport var at de ikke var våte mer enn til knærne. Også usikkert om det var på beina eller på ski. I hvert fall var vårisdannelsen kommet svært langt i området, og de burde ha holdt seg unna isen.
19.04.2019
0
2
Rokosjøen
216 moh
Løten
Innlandet
Isfisker
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, og derfor svakere is
presse
Far og sønn var ute på isfiske på Rokosjøen i Haverbekkvika. På vei tilbake gikk de med litt avstand da de hadde fått mistanke om dårlig is fra boringene side. Plutselig gikk sønnen gjennom, og faren det samme da han skulle hjelpe. De holdt på lenge, men med hjelp av hverandre og ispiggene kom de seg opp. Dette skjedde sent på året og isen var i ferd med å omdannes til ikke bærende våris. I tillegg kommer det en bekk ut i vika som kan ha smeltet isen nedenifra og skapt variabel istykkelse. Bra de hadde ispigger, da de mener de ikke hadde klart det uten dem. Det de burde hatt i tillegg var et tau (kasteline) og holdt 10 m avstand, så hadde trolig bare en endt i vannet.
19.04.2019
0
1
Røgden
278 moh
Grue
Innlandet
Ri på hest, vogn, slede
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, og derfor svakere is
presse
Travkusk trente på den snøfrie isen da hesten gikk gjennom mens sulkyen ble igjen på isen. Den måtte reddes med helikopter. Bildene viser klare tegn til vårisdannelse (grå is). Problemet er at da kan tykk is ha liten bæreevne. Kusken sier at isen var 60 cm for en uke siden, men en uke med sol, og manglende nattefrost de siste dagene, hadde svekket isen mer enn han vurderte.
12.04.2019
0
1
Bogstadvannet
144 moh
Oslo
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
Mann gikk gjennom vårisen på Bogstadvannet, men ble reddet opp. Usikkert hvor det skjedde, men trolig nær land eller i strømdraget mellom innløp og utløp. Vårisdannelsen var begynt når ulykken skjedde.
09.04.2019
0
1
Åletjern
99 moh
Skien
Vestfold og Telemark
Gående
Innsjø
Is i oppløsning
Ingen regulering
presse
Ung mann gikk gjennom isen på Åletjern og ble reddet opp av en annen mann på stedet. Han stakk våt fra stedet før nødetatene kom, men ble funnet og kjørt hjem.
23.03.2019
0
1
Glomma
181 moh
Elverum
Innlandet
Isfisker
Elv
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
presse1
presse2
Ispilker dristet seg ut på isen på Glomma, som nå har fått vårispreg. Han gikk gjennom, men naboer kom til og hjalp han opp. Elveis er generelt skummelt da strøm under isen kan smelte nedenifra. Om våren blir elveisen vanligvis raskere dårlig enn på innsjøene. Noe usikkert hvor det skjedde. Oppgis til Strandbygda.
09.03.2019
0
1
Kolbotntjernet
95 moh
Kolbotn
Viken
Isfisker
Innsjø
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
185551
Isfiskeren beveget seg inn på et område hvor isen svekkes av et rørutslipp relativt langt ute på vannet. Dette området er markert med rødt i iskartet og kommunen har advart med skilter. Han kom seg opp på isen selv. Det anbefales ikke å ferdes på isen i området fra land til 50 meter ut på østsiden av Storebukta.
Egensikring: God
08.03.2019
0
2
Ørteren
1145 moh
Hol
Viken
Kiter
Innsjø
Midtvinters
Regulert, og derfor svakere is
185506
To kitere kjørte gjennom et sperregjerde på den regulerte Ørteren og havnet i en åpen råk. På grunn av tappingen og naturlig tilrenning renner det en liten elv fra Lægreidvatnet under riksvei 7. Det svekker isen under brua og på nordsiden av veien. Kraftverkseierne har sperret av området med bånd, men slikt er vanskelig å se når det fokker, dvs. når det er gode forhold for kiting. Så vidt vi vet kom de seg opp selv, eller ved hjelp av kamerater. Lærdommen må være å sette seg inn i hvor potensielt farlige områder er før man farer i vei. Men det er lett å miste kontroll over hvor man er i stor fart og fokksnø.
03.03.2019
0
1
Storvatnet
136 moh
Harstad
Troms og Finnmark
Skiløper
Innsjø
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse1
presse2
Skiløper gjennom isen på drikkevannskilden Storvatnet Nord i Harstad. Isen var generelt god i området, selv etter noen kortvarige mildværsperioder med regn. Det er høyst usikkert hva som har skjedd. En mulighet er at han har kommet over et gammelt slukhull som var skjult av snø. Et slukhull er et sted hvor vann renner opp eller ned gjennom isen, enten opp etter et kraftig snøfall som dytter ned isen, eller ned etter mildvær/regnvær. Fra bildet av helikopteret virker det ikke som at han var rett ved et innløp.
03.02.2019
0
1
Eidangerfjorden
0 moh
Porsgrunn
Vestfold og Telemark
Isfisker
Fjord
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Isfisker gikk gjennom isen nær Nystrand båthavn. Det var flere råker i området han gikk gjennom, og isen lå ikke langt utover Eidangerfjorden. Han ble tatt hånd om av ambulansepersonell, men var ikke alvorlig skadd.
23.01.2019
0
1
Storvatnet
130 moh
Indre Fosen
Trøndelag
Isfisker
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Isfisker gikk gjennom isen og varslet politiet etterpå. Han tok seg opp selv med ispigger etter å ha studert video om hvordan man gjør det. Isen var stort sett 10 cm, men han kom på et sted med lagdelt is hvor lagene bare var et par cm tykke. Usikkert hvor på vannet det skjedde.
Egensikring: God
16.01.2019
0
1
Losna
181 moh
Øyer
Innlandet
Traktor
Innsjø
Midtvinters
Regulert, men trolig ikke årsaken
presse
Traktor gjennom isen da det skulle brøytes bilbane. Han brøytet på et område han ikke hadde vært på tidligere på vinteren og kom inn på et område med svakere is. Isen var snødekt. Traktoren gikk gjennom, men han fikk hoppet av før den sank til 15-20 m dyp. Posisjon omtrentlig.
14.01.2019
0
3
myr/tjern
308 moh
Målselv
Troms og Finnmark
Tråkkemaskin, beltevogn
Innsjø
Midtvinters
Ingen regulering
presse
Beltevogn gjennom isen på grunt vann i Mauken skytefelt. Det gikk bra denne gangen. I 2003 omkom en soldat i en tilsvarende ulykke. Antall om bord i vogna er ukjent. Har satt 3 for ikke å overdrive.
30.12.2018
0
2
Vansjø
24 moh
Moss
Viken
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
 
To skøyteløpere gikk gjennom isen i Nesengsundet. De hadde isbrodder, men isen var så tynn at de måtte bakse seg gjennom isen og inn på Dillingøya. Så vidt vi har fått høre hadde de ikke med tørt skift, men at det gikk bra likevel. Dette sundet er en gjenganger. Alle erfarne skøyteløpere går i land enten på Dillingøya eller Feøya for å passere dette sundet. Sundet sør for Feøya har også ofte farlig is. Isen kan være mer enn 10 cm rundt, men for tynn i sundet. Årsaken er at sundet er grunt, og at varmere bunnvann presses til overflaten på vei til Mosseelva. Dermed smelter isen fra undersiden.
16.12.2018
0
1
Gjevillvatnet
656 moh
Oppdal
Trøndelag
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
171737
Skøyteløper ble våt ved forsering av oppsprukket is langs land. Skiftet til tørt tøy og fortsatte turen som planlagt. Posisjon usikker, men langs land i oppsprukket strandsone pga. regulering.
Egensikring: God
11.12.2018
0
1
Hakkloa
372 moh
Oslo
Skiløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
 
To personer var på tur langs land, en langs land til fots og en på ski litt lengre ut. Skiløperen gikk gjennom isen ca 30-40 meter fra land akkurat på en skillelinje, dvs fargeforskjell i isoverflaten. De hadde med langt tau så redningen gikk veldig bra. De burde sjekket isen på nytt ved skillelinjen, da det ofte er ulik alder på isen, og dermed ulik tykkelse/styrke. Det kan skyldes strøm under isen, eller vind som har holdt isen åpen en stund på det dypere partiet.
Egensikring: God
27.11.2018
0
1
Fjorda
388 moh
Gran
Innlandet
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, og derfor svakere is
bilde
Skøyteløper gjennom isen i Kleivsundet på Fjorda. Fjorda er regulert og har flere vanligvis farlige partier med svekket is. Vann strømmer under isen i trange sund og smelter nedenifra. Han gikk gjennom midt i et slikt sund og måtte bakse seg 30 m til land med 2 cm stålis. Heldigvis hadde han ispigger og pose med tørre klær, så dette endte godt. Gode råd: Hold nær land i trange sund. Når man går gjennom er sikreste veien til trygg is tilbake den veien du kommer. Der bar jo isen deg. Han hadde håpet på tykkere is mot land, men isen bar han først veldig nær fra land.
24.11.2018
0
3
Frøylandsvatnet
42 moh
Sandnes
Rogaland
Gående
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse1
presse2
To fire år gamle gutter dristet seg ut på den nylagte isen på Frøylandsvatnet. Den ene gikk gjennom. To voksne forbipasserende fikk reddet gutten, men måtte selv i vannet for å få det til. Heldigvis var det så nær land at dette gikk bra for alle tre. En av de voksne ble så nedkjølt at han ble sendt til sjekk på sykehuset. Islagte vann vil alltid være en magnet for unger. De må få grundig opplæring om farene om man bor nær et vann.
29.10.2018
0
1
Nigardsvatnet
284 moh
Luster
Vestland
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
168277
Skøyteløper gikk gjennom isen. Kom opp igjen ved eiga hjelp. Vart våt. Gjorde over 10 målingar på 7cm is. På denne staden var det 3 cm.
Egensikring: God

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten