Isulykker 2020-21

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med for læring. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.   Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vann/sted
Høyde
kommune, fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.   Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.   Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Presse,
pdf, bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.   Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer under ulykkestabellen.
Svært god: Flere i følge med avstand, ispigger, isstaver og kasteline.
God: Alene, men med ispigger, isstaver og kasteline, og holdt seg nær land i rolig fart.
Dette vil vi unngå!

Siste oppdatering: 30.11.2020

3 kjente isulykker/hendelser fra vinteren 2020-21
Dato
Døde
Gjennom isen
Vann/sted
Høyde
Kommune
Fylke
Aktivitet
Vanntype
Istype
Påvirket
Regobs
Presse
pdf
bilde
29.11.2020
0
2
Næra
340 moh
Ringsaker
Innlandet
Skøyteløper
Innsjø
Nylagt is
Regulert, men trolig ikke årsaken
243202
243120
presse
To skøyteløpere gikk uventet gjennom den nylagte isen på Næra 50-60 m fra land. På en såpass stor innsjø må man regne med vesentlige forskjeller i istykkelsen, så skøyting på nylagt is gir betydelig fare for å gå gjennom. Nå var de to sammen, som er bra, men de har enten gått for tett slik at begge gikk gjennom, eller manglet kasteline slik at nummer to gikk gjennom i forsøket på å hjelpe. De klarte å komme seg opp av hullet, men var forkomne etter det som skjedde. Brannvesenet kom til og fikk dem trygt til land.
29.10.2020
0
1
Rágesluobbalat
361 moh
Kautokeino
Troms og Finnmark
Snøskuter
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Det er tidlig i issesongen, og mann gikk gjennom isen på snøskuter. Ulykken skjedde kun 3 meter fra land, så både mann og snøskuter ble berget i land. Forsto det slik at det var noe snø på isen som trolig har forsinket istilveksten, da den vil virke som et isolerende lag på isen. Snøen gjør det også vanskelig å vurdere istykkelsen. Problemet nå tidlig i issesongen er at det kan være store forskjeller i istykkelsen fra vann til vann, og innefor samme vann, da is kan ha lagt seg på forskjellige tidspunkt avhengig av strørrelse og dybdeforhold. Ellers så har vi registrert at mange vann har islagt seg under snøfall. Det dannes da sørpeis, som er en lys istype, og som er svakere enn klar stålis. Vannet som ulykken skjedde på er langt og smalt og har trolig godt med gjennomstrømning som svekker isen, særlig tidlig i issesongen. Det er ikke klart hva som var årsaken til denne ulykken, vær derfor ekstra forsiktig nå tidlig i sesongen da det er store variasjoner i istykkelse.
20.10.2020
0
1
NedreBjønntjønna
947 moh
Sør-Fron
Viken
Redde et dyr
Innsjø
Nylagt is
Ingen regulering
presse
Alle hundeeieres mareritt endte heldigvis bra. Støveren jagde trolig en hare og gikk gjennom den tynne isen på Nedre Bjønntjønna. Heldigvis hadde eierne GPS-sporing og skjønte raskt situasjonen. Da eieren ikke rakk bunnen lenger klarte han å åle seg på isen ut til hunden og dra den med tilbake. Han visste at kameraten var like bak og at de kunne fyre bål for å tørke seg etterpå. Dette hendte heldigvis bra, men man må være klar over hvor farlig en redningsoperasjon uten tau er. Ved farlig tynn is anbefales det å ha med kasteline, og som disse, være to sammen.

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2005-2010
2000-2005
1990-2000
1980-1990
før 1980
Til oversikten