Om tabellen med isulykker

Tabellen viser ulykker hvor en eller flere har gått gjennom isen og opplevd det som så skremmende at det kom i avisen eller i sosiale medier. Noen hendelser skjedde med god egensikkerhet og er tatt med i tabellen for læring, men slike hendelser tas ikke med i statistikken vår, da faren for tap av liv var svært liten. Hendelsene ble også rapportert for å hindre unødvendige redningsaksjoner når noen plutselig ser et hull i isen.

Nøkkeltallene over tabellen viser:

  • Døde - Omkom når de gikk gjennom isen
  • Gjennom isen - Antall personer vi har registrert som gikk gjennom isen. Inkluderer også de som døde.
  • Dårlig sikret - Av de som gikk gjennom isen, har vi vurdert at disse var lite forberedt og utfallet kunne blitt verre. Dette tallet inngår i vår ulykkesstatistikk og omtales som "Gjennom isen" i figurene om isulykker.
  • Nøkkeltallene viser også hvilke vintersesonger som er med i tabellen, og filtreringer dersom det er valgt.

Tabellen viser:

Døde,
Gjennom
isen
Antall mennesker som gikk gjennom isen, og hvor mange av dem som døde i ulykken.
Vann/sted,
Høyde,
kommune,
fylke
Stedet hvor ulykken skjedde. Klikk på navnet for å åpne iskartet på stedet.
Aktivitet Type ferdsel som førte til ulykken.
Vanntype Innsjø, elv eller fjord.
Istype Nylagt is, is som har ligget en stund (Midtvinters), eller is i oppløsning.
Påvirket Var isen svekket på grunn av vannkraftutbygging?
Regobs Link til Regobs dersom ulykken er registrert der.
Presse,
pdf,
bilde
En eller flere linker til avisartikler, sosiale medier, pdf-filer eller bilder. Dessverre krever mange avislinker nå abonnement.
Beskrivelse Beskrivelse av hendelsen følger på neste linje i tabellen. Dersom personen som gikk gjennom isen hadde god egensikring vil det beskrives etter teksten. Slike hendelser tas ikke med i ulykkesstatistikken. Les mer om vurderingene av Svært god og God egensikring i neste avsnitt.

Vurdering av egensikkerhet av Isvarslingen
Fra informasjonen vi får om en ulykke/hendelse vurderer vi egensikkerheten på ulykkestidspunktet. Med det tenker vi på redningsutstyr, avstand fra hus/bil, tørt skift, fart, avstand fra land, alene eller flere sammen, isens tilstand. Årsaken er at man kan sikre seg så godt at det er ufarlig å gå gjennom isen de fleste steder på en innsjø, og at det oppfattes som feil å kalle det en ulykke. Dersom vi mener at sikkerheten var god vil den ikke tas med i ulykkesstatistikken. Våre viktigste kriterier er:

Svært god:
Flere sammen med god avstand, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og de har trent på redning.

God:
Alene, nær land, liten fart, isstav, ispigger og kasteline. Isen er stort sett bærende og vedkommende har trent på egenredning.

Dersom du mener at sikkerheten var god eller svært god ved en hendelse som er registrert her, er det fint om du melder fra til aask@nve.no, selvsagt med en begrunnelse. 

Motorisert ferdsel er nesten alltid risikabelt om man går gjennom. Vi vurderer derfor ikke egensikkerheten ved slike ulykker, selv om tiltak som ispigger, kasteline og tørt skift selvfølgelig også øker sikkerheten ved motorisert ferdsel.