Snøskredulykker- og hendelser

Snøskredulykker alle figurer

Her holder vi oversikt over skred som har gitt nestenulykker, dødsfall og skader - så langt vi klarer.

Hensikten er å få frem fakta og læring, slik at nye ulykker og skader kan unngås.

Del din informasjon og erfaringer, det kan hjelpe andre! (se faktaboksen)

Figurene viser snøskredulykker fra høsten 2008 til idag innhentet av NGI, NVE, Røde kors og søk på Internett og i www.regobs. "Skredtatte" viser antall personer som har vært i kontakt med skredet når det var i bevegelse. De fløt enten oppå skredet, klarte å kjøre ut av skredet eller ble helt eller delvis begravd. "Døde" viser hvor mange av disse som omkom. 

Du kan se detaljer om alle hendelsene i tabell.

Statistikken er trolig riktig på antall døde, men er nok undervurdert på antall "Skredtatte" og antall "involverte", da det antagelig er mange ulykker som gikk "bra" og ikke registreres. Antall "skredtatte" er lavere enn antall "involverte" (som du finner i tabellen), da ikke alle i gruppene som ble rammet, ble ført med eller begravd. Registrering av nestenulykker og involverte startet vinteren 2014-15, mens NGI har systematisk registrert dødsulykker i perioden 1992-2015 (se NGI).

Forklaring til kategoriinndelingene:

Ski På ski eller snøbrett, i terrenget eller i preparerte løyper.
Til fots Til fots (også med truger og stegjern).
Snøskuter Snøskuter eller ATV i terrenget eller i preparerte løyper.
Tråkkemaskin Tråkkemaskin, som regel i alpinbakker eller i preparerte løyper.
På bilvei Bil, buss, brøytebil osv. på definert vei.
Tog Tog truffet av snøskred.
Bygning Hus, hytte, offentlige bygg eller andre anlegg.

Del dine erfaringer med oss!

Har du fakta om årsaken og forløpet, samt refleksjoner om hvordan skredet kunne vært unngått? Deling av erfaringer er viktig for å lære og for å unngå slike hendelser i framtiden.

Vi har laget til et word dokument som du kan fylle ut om selve hendelsen.
Hvor mye informasjon du ønsker å legge til der er opp til deg. Ferdig utfylt dokument sender du til snoskredvarsling@nve.no Husk å fokusere på læring og fakta, ikke spekuler eller fordel skyld. All informasjon som sendes til oss anonymiseres. Har du bilder kan du sende de til oss. I de tilfellene vi ser at det kan komme mye god læring ut av hendelsen vil snøskredvarslingen skrive en rapport.  Ferdige rapportert finner du under Nytt - Ulykkesrapporter snø.
 

På www.regobs.no kan du registrere fakta om terrenget, snøskredet, vær og observasjoner gjort på snødekket. Bilder av terrenget og skredet kan lastes opp på regobs.