Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige regnbyger, oransje nivå (MET)

Nord-Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnfjord

Publisert: 28.08.2019 10:34 Gyldig: fra 28.08.2019 17:00 til 29.08.2019 07:00

Varseltype

Styrtregn

Fra seint onsdag ettermiddag til torsdag morgen er det ventet svært kraftige byger, lokalt 40-60 mm/3t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 28.08.2019 17:00:00
29.08.2019 07:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Svært kraftige regnbyger, oransje nivå, Nord-Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnfjord, 28 August 15:00 UTC til 29 August 05:00 UTC.
Svært kraftige regnbyger, oransje nivå, Nord-Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnfjord, 28 August 15:00 UTC til 29 August 05:00 UTC.
Oversiktskart