Grafer - Drammensvassdraget

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme. Følg vannføringen ved utvalgte målestasjoner nedenfor. De tre horisontale linjene i grafene viser nivå for gult, oransje og rødt varslingsnivå.

 

12.13 Rysna (Drammensvassdraget)

12.15 Strømstøa (Drammensvassdraget)

12.70 Etna (Drammensvassdraget)

12.97 Bergheim (Drammensvassdraget)

12.91 Rudi bru (Drammensvassdraget)

12.171 Hølervatn (Drammensvassdraget)

12.178 Eggedal (Drammensvassdraget)

12.197 Grunke (Drammensvassdraget)

12.200 Kolbjørnshus, Dokka, innløp Randsfjorden (Drammensvassdraget)

12.215 Storeskar (Drammensvassdraget)

12.170 Krøderen (Drammensvassdraget)

12.83 Sperillen (Drammensvassdraget)

12.65 Tyrifjorden (Drammensvassdraget)

12.69 Randsfjorden (Drammensvassdraget)

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

Jordskredvarslingens vakttelefon

Tlf.: 400 28 777 (ikke sms - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (ikke sms - Døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)