Grafer - Glomma

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme. Følg vannføringen ved utvalgte målestasjoner nedenfor. De tre horisontale linjene i grafene viser nivå for gult, oransje og rødt varslingsnivå.

 

2.129 Dølplass (Glomma, Hedmark)

2.479 Li bru (Glomma, Hedmark)

2.32 Atnasjø (Glomma, Hedmark)

2.265 Undsetåa (Glomma, Hedmark)

2.227 Barkaldfoss (Glomma, Hedmark)

2.267 Mistra bru (Glomma, Hedmark)

2.112 Nye Stai (Glomma, Hedmark)

2.451 Nordre Osa (Glomma, Hedmark)

2.439 Kvartadseter (Glomma, Hedmark)

2.43 Glomstadfoss (Glomma, Hedmark)

2.604 Elverum (Glomma, Hedmark)

2.393 Norsfoss (Glomma, Hedmark)

2.122 Skarnes (Glomma, Hedmark)

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

Jordskredvarslingens vakttelefon

Tlf.: 400 28 777 (ikke sms - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (ikke sms - Døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)