Grafer - Gudbrandsdalslågen

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme. Følg vannføringen ved utvalgte målestasjoner nedenfor. De tre horisontale linjene i grafene viser nivå for gult, oransje og rødt varslingsnivå.

2.434 Ofossen (Otta, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.416 Vågåvatn (Otta, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.346 Lesjaverk (Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.481 Jora v/Nysetra (Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.303 Dombås (Jora, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.13 Nedre Sjodalvatn (Sjoa, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.595 Faukstad (Sjoa, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.415 Espedalsvatn (Vinstra, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.290 Brustuen i Bøvra (Otta, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.268 Akslen i Bøvra (Otta, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.291 Tora (Otta, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.284 Sælatunga i Finna (Otta, Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.25 Lalm i Otta (Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.460 Eide, mellom Kvam og Vinstra i Gudbrandsdalslågen (Oppland)

2.28 Aulestad i Gausa (Gudbrandsdalslågen, Oppland)

2.145 Losna i Gudbrandsdalslågen (Oppland)

2.463 Vismunda ved Biri, vestsiden av Mjøsa (Oppland)

2.101 Mjøsa v/Hamar (Hedmark)

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

Jordskredvarslingens vakttelefon

Tlf.: 400 28 777 (ikke sms - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (ikke sms - Døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)