Grafer - Nord-Norge

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme. Følg vannføringen ved utvalgte målestasjoner nedenfor. De tre horisontale linjene i grafene viser nivå for gult, oransje og rødt varslingsnivå.

 

234.18 Polmak i Tana

234.13 Veahkkava i Iesjokka

224.1 Skoganvarre i Lakselva

223.2 Lombola i Stabburselva

212.10 Masi i Altavassdraget

212.11 Kista i Altavssdraget

212.48 Sagafoss i Tverrelva

213.2 Leirbotnvatn i Leirbotnelva

206.3 Manndalen bru (Kåfjord)

203.2 Jægervatn (Lyngen)

196.35 Målselvfossen

196.36 Fosshaug i Målselvvassdraget

196.12 Lundberg i Målselvvassdraget

196.21 Skogly i Målselvvassdraget

196.11 Lille Rostavatn i Målselvvassdraget

191.2 Øvrevatn i Salangselv

174.3 Øvstevatn i Håkvikelva

168.2 Mørsvik bru

166.1 Lakshola

163.5 Junkerdalselv

161.18 Selfors bru i Beiarelva

152.4 Fustvatn i Fusta

151.28 Laksfors i Vefsnvassdraget

151.21 Joibakken i Vefsnvassdraget

151.15 Nervoll i Vefsnvassdraget

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

Jordskredvarslingens vakttelefon

Tlf.: 400 28 777 (ikke sms - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (ikke sms - Døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)