Grafer - Numedalslågen og Telemark

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme. Følg vannføringen ved utvalgte målestasjoner nedenfor. De tre horisontale linjene i grafene viser nivå for gult, oransje og rødt varslingsnivå.

 

15.23 Bruhaug (Numedalslågen)

15.53 Borgåi (Numedalslågen)

15.79 Orsjoren (Numedalslågen)

15.171 Kongsberg (Numedalslågen)

16.66 Grosettjern (Skiensvassdraget)

16.122 Grovåi (Skiensvassdraget)

16.128 Austbygdåi (Skiensvassdraget)

16.132 Gjuvå (Skiensvassdraget)

16.140 Kvenna (Skiensvassdraget)

19.73 Kilåi bru (Arendalsvassdraget)

19.78 Grytå (Arendalsvassdraget)

19.79 Gravå (Arendalsvassdraget)

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

Jordskredvarslingens vakttelefon

Tlf.: 400 28 777 (ikke sms - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (ikke sms - Døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)