Grafer - Vestlandet

Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data. Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme. Følg vannføringen ved utvalgte målestasjoner nedenfor. De tre horisontale linjene i grafene viser nivå for gult, oransje og rødt varslingsnivå.

 

 

112.27 Surna v/Skjermo

 

109.42 Elverhøy bru i Driva

 

109.20 Driva v/Grensehølen

 

103.40 Rauma v/Horgheim

 

103.3 Rauma v/ Stuguflåten

 

103.1 Ulvåa v/Storhølen (Raumavassdraget)

 

83.2 Viksvatn (Gaularvassdraget)

 

77.3 Sogndalsvatn

 

62.5 Vosso v/Bulken

 

62.10 Myrkdalsvatn (Vossovassdraget)

 

50.1 Hølen i Kinso

 

48.5 Reinsnosvatn (Opo)

 

48.1 Sandvenvatn i Opo

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

Jordskredvarslingens vakttelefon

Tlf.: 400 28 777 (ikke sms - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (ikke sms - Døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)

Kontakt MET