Hendelsesoversikt

22.-28.06 (uke 26)

 

Nord-Norge:

 - Idrettsanlegget og motorcrossbanen i Ramfjord er lørdag 27.06. delvis oversvømt ifølge Nordlys.

- Fv 84 midlertidig stengt pga. flom i Spandalen på strekningen Fossbaken-Sørreisa i Troms iflge Vegtrafikksentralen.

 

Sør-Norge:

- En flomstor bekk ved Tinnsjøveien i Tinn tok med seg deler av veibanen natt til mandag 22.06. ifølge Rjukan Arbeidsblad

- Utglidning langs Hæreidselvi i Årdal i Vestland fylke mandag 22. juni.

- Liten utglidning på fv 2604 ved sør Klomstad i Nord-Fron i Oppland mandag 22. juni.

- Redusert framkommelighet pga. oversvømmelse på Fv 2650 ved Gjøingslii i Ottadalen mandag morgen 22.06 ifølge Vegtrafikksentralen.

- Fv 610 mellom Sande og Viksdalen, ved Hestad kapell i Sunnfjord er stengt pga. flom mandag ettermiddag ifølge Vegtrafikksentralen.

- Gangvegen til Aurmo, og vannverket i Aurmo i Skjåk er stengt pga. flom mandag morgen 22.06 ifølge Fjuken.no.

- På Årdalstangen i Sogn har vannet funnet nye veier og førte til erosjon/skred og at gangvegen langs Hæreidselva er stengt mandag morgen 22.06 ifølge NRK Vestland.

- Undergangen på Otta er stengt pga. flom mandag 22.06 ifølge NRK Vestland.

- Øya økocamp i Skjåk som ligger nede ved Ottaelva er delvis oversvømt mandag morgen 22.06 ifølge Fredriksstad Blad og NRK.no

- Hytteeiere langs Lesjaskogsvatnet i Lesja er innesperret på grunn av flommen mandag morgen 22.06 ifølge Østlendingen.no

- 200 dekar jordbruksareal står under vann i Fåvang i Gudbrandsdalen mandag 22.06. ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

-Oversvømmelser i Kleivenes Camping ved Strynvatn. Det utført tiltak med sanssekker og 13 vammpumper ifølge TV2.no.

- Sandsekkar og gravemaskin måtte til mandag for å unngå at elva rann gjennom et kafelokal i Feiga på sørsida av Lustrafjorden ifølge Sogn Avis.

- Utgligdning langs vassdrag (erosjon) i indre Fosen i Trøndelag 24. juni.

- Liten utglidning på fv 760 ved Bergmo i Grong i Trøndelag observert 24. juni.

- I løpet av få timer mandag ettermiddag og kveld kom det en betydelig mengde flomvann inn over Otta sentrum oversvømt den store parkeringsplassen ved kjøpesenteret Amfi Otta ifølge Østlendingen.no.

- Liten flomskred på fv 289 i Hurum i Buskerud 28.06, samt flere veier med redusert framkommelighet (E18 ved Blommenholm, Operatunnel i Oslo  og fv 118 ved Sarpsbua (Sarpsborg - Moss) (styrtregnvarsel)

- Pga. flom og høy vannføring har flere hjorter har druknet bl.a. i Flåmsvassdraget de siste ukene rapportert NRK Vestland søndag 28.06.

- Fire av åtte anløp til Skibladner er stengt man dag 29.06 pga. høy vannstand i Mjøsa ifølge oa.no.

 

 

15.-21.06 (uke 25)

Nord-Norge:

- Fylkesvei 84 ved Fossbakken i Lavangen er stengt mandag morgen (15.06) pga flom ifølge Vegtrafikksentralen

- Redusert framkommeligheten på Fv 822 Ved Husvik på strekningen Kaldjord - Austpollen i Nordland (Vegtrafikksentralen)

 

Sør-Norge:

-  I Gisnadalen i Sør-Trøndelag ble veier og bruer hardt rammet av store vannmengder. Det ble registrert en kortvarig flom på oransje nivå på målestasjon Gisnås som skyldes lokalt styrtregn torsdag kveld 17.06.

- Flomskred (evt. sørpeskred) ved Geithellerskaret (Tyimnkrysset) i Vang i Innlandet 17. juni (Styrtregnvarsel)

- Vannet fra Mjøsa steg over plattingen på Steinvik Camping i Moelv lørdag 20.06. Det er foreløpig ikke fare for flomskader ifølge Ringsaker Blad.

- Store jordbrukareal langs Strynelva i Vestland fylke er under vatten lørdag 20.06 ifølge smp.no og NRK Vestland. Det er også mye vann i Grande camping i Oppstryn.

- Landbruksareal ved Langleitehaugen ved Bismo i Ottadalen står under vatten i Skjåk kommunen, søndag kveld 21.06. ifølge Fjuken.no.

Svalheim bru i Årdal er stengt på grunn av flaum søndag kveld 21.06. ifølge NRK Vestland.

 

08.-14. juni (uke 24)

Nord-Norge:

- Flere veier oversvømt og stengt i Finnmark, bl.a. E 6 ved Skoganvarre, samt Gagga-, Klemstad-, -Skogvarre- og Sagovannseien i Porsanger, mandag 09.06.

- Redusert framkommeligheten på E45 ved Eiby i Alta pga. flom. Bruen i Bælgiouda er også stegt ifølge iFinnmark.no, mandag ettermiddag 09.06

- Oversvømmelser på Alta River Camping mandag ettermiddag 09.06

- Oversvømmelse over en golfbane i Karasjok mandag ettermiddag 09.06

- Hytter under van ved Gagggavann i Porsanger mandag 09.06

- Isolert gård pga. oversvømmelse ved Gargia i Altadalen ifølge iFinnmark.no mandag 09.06.

- Tverrelva har gått over sine bredder i Alta: Flere hus har vannet faretruende nærme i Alta og blant annet en skole er stengt mandag ifølge iFinnmark.no.

- Jordskred (utglidning) ved Øvre Stengelsen i Alta som førte at veien er stengt mandag ettermiddag 09.06

- Store vannmengder i Kautokeino stenger flere kommunale veier bl.a. i Maze mandag ettermiddag 09.06. Vann har tengt seg inn i pumpehuset til den kommunal vannmagasinet ifølge iFinnmark.no.

- Politiet har stengt Klementstadveien i Porsangen, pga. at flommen i Lakselva har tatt veien mandag ettermiddag 09.06 ifølge Altaposten.

- Mange hus befinner seg på en øy eller er under vann ved Masi i Kautokeino tirsdag ettermiddag 09.06 ifølge tv2.no.

- En familie i Lakselv i Porsanger kommune er totalisolert tirsdag ettermiddag etter at både hengebrua til huset og veien har rast ut ifølge NRK Troms og Finnmark.

- Oversvømmelse fra elva Njuorjojohka av dyrka mark i Kåfjorddalen  Kåfjord onsdag og torsdag 11.06 ifølge Framtid i Nord.

- Jordskred ved Øverskred i Basfjord i Troms mellom fredag 12. og søndag 14. juni 

 

01.- 07.06.2020 (uke 23)

Nord-Norge:

- Elva vokser ut etter et snøskred og truer fabrikken Akvafarm ved Bergsbotn på Senja, mandag ettermiddag 01.06. (Kilde: NRK Troms og Finnmark)

- Jordskred på Ev 8 ved Laksvatn på strekningen Tromsø-Nordkjosbotn mandag ettermiddag 01.06. redusert framkommeligheten, rapportert av Vegtrafikksentralen. Skredtypen er ikke bekreftet.

- Jordskred utløst av et vått snøskred i LyngenVeien Fv 868 sør for Pollfjelltunnelen er sperret som følge av skredet, mandag ettermiddagen 01.06. (Kilde: NRK Troms og Finnmark)

- Innsnevring av Fv 98 ved Sjusjok bom mellom Ifjordjellet g Tana bru, i Finnmark pga. oversvømmelse, tirsdag morgen 02.06 rapportert av Vegtrafikksentralen.

- Flomskred på fv 141 mellom Tennevoll og Marines (Lavangen) i Troms 02. juni ifølge Salangen-Nyheter.

- Store mengder vann ved siden av veibanen på E6 ved Saltneslia i Saltdal. Vannet har gjort et stort innhogg mot veibanen, og deler av asfalten ytterst i veibanen har rast ned i vanndammen tirsdag 02.06. ifølge Avisa i Nordland an.no.

- Jordskred (utglidning) ved Badjebjarga like ved Karasjok sentrum, tirsdag kveld 02.06.

- Redusert framkommelighet pga. oversvømmelse på Fv 98 ved Suolojavri på strekningen Ifjordfjellet tirsdag 02. juni

- Flomskred/sørpeskred (usikkert type), stenger et kommunal vei i Indre Nordnes i Kåfjord kommune i Finnmark onsdag 03. juni.

- Jordskred/steinskred ved Kleppstad i Vågan, natt til onsdag 03.06.

- Stort Kvikkleireskred i strandsone ved Kråkneset i Alta, onsdag ettermiddagen 03.06. Totalt åtte bygninger ble feid på sjøen i det 650 meter store skredet. Rapportert av bl.a. NRK Troms og Finnmark.

- Flom i- Seterveien oversvømt av Møkelansvannet i Harstad, tirsdag/onsdag 04.06. ifølge Harstad Tidende.

- Flom i Porsanger som truer et flomverk, hytter og dyrka mark, rapportert av Porsanger Kommune tirsdag morgen 04.06.

- Sørpeskred (sredtype usikkert) i Reinebringen fjell i Moskenes i Lofoten torsdag 04. juni.

- Bjørknesveien oversvømt og stengt pga. flom i Neiden torsdag morgen 04.06 ifølge Sør.Varanger Avis Pluss

- Jordskred (evt. sørpeskred) over Fv 7352 i Leirskaldalen i Rana i Nordland torsdag kveld 04.06. Veien er stengt. Rapportert av vegtrafikksentralen og VG.

- To jordskred i Kåfjord (Kommunal vei skadet), torsdag ettermiddagen 04.06, rapportert til NVE.

- Snøskred/Sørpeskred i fjellet i Moskenes i Lofoten, torsdag kveld 04.06, rapportert av Lofotenposten.

- Jordskred på Fv 7902 ved Hans Larsa-neset på strekningen Kantomes - Sørbotn i Ramsfjord i Troms, fredag kveld 05.06. Veien var delvis sperret og ble stengt. 

- Undersjøisk skred som tok moloen til Mo industri park i Mo i Rana, fredag kveld 05.06, rapportert bl.a. av NRK Nordland.

- Et nytt men liten skred ved Kråknes i Alta som har tatt deler av den gamle E6, natt til lørdag 06.06, rapportert av bl.a. NRK Troms og Finnmark.

- Jordskred i skog og landbruksareal i Skjervøy i Troms 06. juni

- Flomvannet fra Storvannet i Hammerfest truer flere bygninger. Sivilforsvarer bistår med sandsekker. søndag morgen 07.06 ifølge iFinnmark.no og NRK Troms og Finnmark.

- Oversvømmelser flere steder i Finnmark som stenger veier og bruer i Porsanger (Ev6 ved Skoganvarre) og i Alta kommune søndag kveld  ifølge NRK Toms og Finnmark og Vegtrafikksentralen.

 

Sør-Norge:

- Jordskred (utglidning) ved Fv 63 ved Eidsdal i Stranda i Møre og Romsdal mellom 01. og 06. juni.

 - Jordskred på Fv 6492 ved Ristbakken i Melhus kommune, Trøndelag, tirsdag ettermiddagen 02.06.

- Erosjonskader på innmark langs Driva i Sunndal i Møre og Romsdal tirsdag 02. juni.

- Jordskred (utglidning av vei). Fv 705 er delvis stengt ved Stuggusjøen i Tydal i Trøndelag onsdag 03. juni

- Jordskred (usikkert skredtype) på Fv 38 mellom Vrådal og Holtebru i Vrådal, onsdag kveld 03.06, rapportert av vegtrafikksentralen

- Sørpeskred i fjellområde Omen ned mot Melselva ved Rosendal i Kvinnherad, torsdag ettermiddage 04.06 (skredtatabase ID66796).

- Redusert framkommelighet ved Fv55 i Sognefjellet pga. oversvømmelse torsdag kveld 04.06.

- Leirskred ved Utheim sør, Vesteråa i Overhalla i Trøndelag mellom 1. og 4. juni.

- Sørpeskred (skredtype ikke bekreftet) ved Nigardsbrevatn i Luster natt til fredag 05.06 

- Jordskred utøst av steinsprang ved Steiggjeelvi i Årdal i Vestland fylke 05. juni. 

- Fv 4030 ved Bortelid i Agder er midlertidig stengt fredag kveld 05.06. pga. flom ifølge Vegtrafikksentralen

- Jordskred ved Tømmedalsvegen i Melhus i Trøndelag fredag ettermiddagen 05.06. Veien delvis stengt. Hendelsen rapporten av Vegtrafikksentralen.

- Jordskred (utglidning) på Fv 63 ved Eidsdal i Stranda i Møre og Romsdal, lørdag formiddagen 06.06.

- Elva Åsta i Åmot kommune i Innlandet flommer over ifølge NRK Innlandet og Ringsaker-blad lørdag ettermiddagen 06.06.

- Elva Driva ved rv 70 graver seg innover åkeren og truer dyrka mark i Sunndal i Møre og Romsdal søndag morgen 07.06. ifølge avisa Tidens krav.

- Store vannmasser i Ålma en sideelv til Driva i Oppdal kommune i Trøndelag søndag morgen 07.06. rapportert av Ukeavisa Opp. 

- Sørpeskred ved Storgrovi i Jotunheimen i Lom (Innlandet) søndag 07. juni.


 25.-31.05.2020 (uke 22)

Nord-Norge:

- Jordskred ved Slettelva i Kalvøya mandag 25.05. (eller tidligere).

- Jordskred på Fv 7464 i Saltdal i Nordland (stengt vei) mandag kveld 25.05.

- Jordskred på E6 like sør for Roavvegieddi i Tana (stengt vei), mandag formiddag 25.05

- Jordskred (utglidning) på Fv 7806 ved Marines i Lavangen (delvis stengt vei), natt til tirsdag 26.05.

- Jordskred (utglidning) på Fv 84 ved Elevlundelva i Salangen, tirsdag formiddag 26.05.

- Redusert framkommelighet pga. flom på Ev 75 Varangerbotn-Nyborg i Finnmark 26.05 (Vegtrafikksentralen)

- Jordskred ved Ytre Baklia i Nordkapp kommune, onsdag ettermiddag 27.05.

- Redusert framkommelighet på Fv 822 Husvik-Vangvollen i Troms onsdag 27.05 (Vegtrafikksentralen) 

- Jordskred på Fv 7934 ved Gaiskeriidi på strekningen Løkvollen - Sommervoll i Troms 28.05 (Vegtrafikksentralen)

- Jordskred ved Kråknesveien i Talvik i Alta, fredag kveld 29.05.

- Oversvømmelser i Bodø pga. at Futelva gikk ut over sine bredder fredag 29.05, ifølge an.no.

- Mye vann som skaper problemer på Magerøya ved Holmbukt i Nordkapp kommune (Kilde radioNordKapp.no), fredag 29.05.

- Jordskred på Fv 7902 ved Isbergan i Tromsø stengt fra lørdag formiddag 30.05

- Fv 888 stengt pga. flom ved Torskefjorddalen i Lesby kommune i Finnmark lørdag 30.05

- Jordskred på E6 ved Storsandnes i Alta, søndag kveld 31.05.

- Redusert framkommelighet på Ev6 ved Langfjord i Alta kommune (Vegtrafikksentralen)

 

 Sør-Norge:

- Jordskred på Fv 62 ved Grytneset i Sunndal (stengt vei), mandag ettermiddag 25.05.

- Jordskred på Fv 715 ved Bukkespelen i Indre Fosen i Trøndelag (Skyldes brud på et vannrør - stengt vei), natt til onsdag 27.05.

- Jordskred på Fv 660 ved Steinfonnkjeften i Eresfjord i Molde (delvis stengt vei), onsdag morgen/natt til onsdag 27.05.

- Jordskred (utglidning) i skråning mot Sjetnemarka ned mot Øvre Leirfoss Kraftverk i Trondheim natt til onsdag 27.05.


 22.-24.05.2020 (uke 21) 

Nord-Norge:

- Jordskred (utglidning) sperrer Fv7934 i Manndalen i Kåfjord lørdag ettermiddag 23.05.

- Jordskred på oversiden av boligfeltet Slettaelva i Tromsø 23.-25.05

- Jordskred som tok høyspentmast ved Årbostad på Andørja søndag formiddag 24.05.

- Jordskred ved Beisfjord i Narvik i Nordland søndag ettermiddag 23. eller 24.05.

 

Sør-Norge:

Flomskred ved Amhol i Luster (stengt vei), fredag 22.05. rundt kl. 22.

- Oversvømt vegbane på Fv 55 mellom Vestland og Innlandet i Sognfjellet (stengt vei). Rapportert av Vegtrafikksentralen og NRK søndag morgen 23.05. (Snøpropp i elva Bøvra).

- Redusert framkommeligheten pga. et jordskred ved Fv 505 mellom ved Trømra i Trøndelag lørdag morgen 23.05. (Kilde: Vegtrafikksentralen). Skredtypen er ikke bekreftet.

 

Flomvarslingens vakttelefon:

Tlf.: 40 43 60 00 (ikke SMS - 08:00-21:00)

Jordskredvarslingens vakttelefon

Tlf.: 400 28 777 (ikke sms - 08:00-21:00)

NVEs beredskapstelefon:

Tlf.: 909 92 231 (ikke sms - Døgntilgjengelig)

Pressetelefon:

Tlf.: 489 97 667 (ikke sms)

Hjelp oss å få god oversikt over hendelser!

Send oss bilder av flom og skred med Regobs.no eller Varsom Regobs appen! Du kan også sende oss bilder med e-post til jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no

Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flom- eller skredfare.

Hvis du ser elver eller bekker som går over sine bredder og som kan skape farlige situasjoner så meld fra til beredskapsansvarlig i din kommune.

Sperret vei pga. skred eller oversvømmelser skal meldes til vegtrafikksentralen (tlf. 175)