Avalanche forecast for Hallingdal Wednesday 2021-01-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware that persistent weak layers can be hidden in the snow pack. Be careful in and close to terrain traps and on steep slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from west.
-20 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

27.01.2021 kl. 14:10

1411 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot n. Sentrumsfjella med skurvefjell og kyrkjebønøse.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Overflaterim, opptil 10 mm store.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mye vindtegn I overflaten. Rim og noen cm kantkorn på mange steder knallhard fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Dyner I overflaten. Stammer fra sø vind.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Jevnt fordelt snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

2 cm F SH 10 mm D, 6 cm F FC 2 mm D, 40 cm K RG 0 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 1 cm 1F MFcr D, 5 cm F MFcr D, 7 cm F DH 4 mm D -15.7 °C @ 0 cm, -10.7 °C @ 10 cm, -9.9 °C @ 20 cm, -8.7 °C @ 30 cm, -6.9 °C @ 50 cm, -2.7 °C @ 60 cm 1400 moh, ø-vendt Lbt og ect brudd i kantkornlag under fokksnø, men testresultat er irrelevant da overliggende fokksnø er bærende, og vel så det.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 900 masl Mykere fokksnø I skogen over kantkornlag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Jeg tolker situasjonen dit hen at det skal generelt stor tb, men at det enkelte steder med "rette" oppbygging av kantkorn under fokksnø, på tynt snødekke spesielt, kan løses ut av en person. Jeg mener dette gjelder få steder og at stor tb bør høre med skredproblemet og forbeholdet bør med i tekst.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø er etter min mening i all hovedsak stabil. Mange steder er det svært harde flak. Kantkorn har jeg skrevet litt om. Ligner en 2X situasjon. Liten sannsynlighet for at en enkelt skiløper treffer de punktene der kantkorn under fokksnø kan påvirkes, men hvis det skjer - stor konsekvens! Skoggrensa er obs område. Her kan flakene være myke nok til å kunne påvirkes og det er aktivt kantkornlag, selv om utbredelse varierer. Store rimkrystaller I overflaten i alle himmelretninger, også på hardt underlag. Lite, men noe løs snø i flere himmelretninger kan flyttes på av vind. Mest I østvendte leområder. Forecast correct Fg er jeg enig i, men skredproblemene bør vurderes.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Snødekket over tregrensa er vindpåvirket I ulik grad, mye harde flak. Snøoverflaten har noen cm med kantkorn og rim, under dette generelt knallhard fokksnø. Kraftig vind fra både øst og vestlig retning har ført til et ganske jevnt fordelt snødekke. Det finnes løsere snø i skjerma områder og andre (!) i høyfjellet, jeg har inntrykk av mest løsere snø i østvendte områder. I skogen er det mye løssnø. Overgang mellom skog og høyfjell er mest kritisk nå. Der har du myke nok flak for påvirkning og aktivt kantkornlag.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kjørt rundt i skianlegget, også i tidligere ukjørte områder og en tur på Hamarfjellet. Ingen faretegn. Bortsett fra velutvikla rim I overflaten, mange steder på hardt underlag.

Weather

No precipitation -14 °C 5 m/s from W → Kulda synker med høyden i dag. Kaldt og surt over tregrensa , selv med sol.

Avalanche Activity

27. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 252257

Hallingdal / Hemsedal

Snow

26.01.2021 kl. 12:33

1026 masl

PetterB (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  PetterB Comment:  : Mens fokksnøen på fjellet virker til å ha stabilisert seg, er det fortsatt i øvre tregrense og overgangen fortsatt ustabilt. Opplevde masse drønn og sprekker idag ned stor forplantningsevne. Oppmoder til varsomheit i dei områdene der dette skulle være aktuelt- der det er bratt nok og åpent nok vil det være svært lett å påvirke fokksnø på ustabilt underlag.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  PetterB

Danger Sign

Whumpf sound

Recent cracks

Notes

Mens fokksnøen på fjellet virker til å ha stabilisert seg, er det fortsatt i øvre tregrense og overgangen fortsatt ustabilt. Opplevde masse drønn og sprekker idag ned stor forplantningsevne. Oppmoder til varsomheit i dei områdene der dette skulle være aktuelt- der det er bratt nok og åpent nok vil det være svært lett å påvirke fokksnø på ustabilt underlag.

ObsID: 251949

Hallingdal / Hemsedal

Snow

25.01.2021 kl. 13:01

1604 masl

MathiasDudek (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  MathiasDudek

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vinden fra helgen har gjort snøen her avblåst og vindpakket, meget vanskelig å påvirke. Øverste fokksnøflaket på 5cm hadde så og si stabilisert seg. Eventuelle skred trenger stor belastning og blir små. Forecast correct Akkurat her er det stabile forhold. Generelt i området er det mer snø i lesiden, hvor det kan være mer lagdelt.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry

Danger Sign

No signs observed

Tests

LBT@4cmQ3 Meget stor belastning for å få brudd i fokksnøflak

Weather

No precipitation Skyfritt og tilnærmet vindstille

Avalanche Activity

25. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 251795

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 15:36

1160 masl

JonasØ@nortind (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JonasØ@nortind

Avalanche Observation

24. Jan 15:30 Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered SW-facing Avalanche release at 1160 masl and ended at 1160 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 40 cm high and 10 m wide fracture Close to ridge Skred fjernutløst av gruppe på 7 stk som sto på mykt og tynt snødekke. (På trygg avstand)

ObsID: 251657

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 14:38

1378 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1500 masl

ObsID: 251630

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 13:45

1467 masl

MidtNatLed (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MidtNatLed Comment:  Fronten mot vest
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MidtNatLed Comment:  Høyde ca 50-60 cm høye. Retning mot vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  MidtNatLed Comment:  Tendens til rimdannelse. Ca. 3-5 mm høye.

Snow Cover

Nydelige sastruger med retning rett vest!

ObsID: 251794

Hallingdal / Ål

Snow

24.01.2021 kl. 13:16

1689 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  Storebottegge V vavatn
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  NØ på Hallingskarvet. Tjørnbotn
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  rød linje viser området som det er flydd i

Notes

Dette er observasjoner gjort fra fly. har forsøkt å plassere selvstendige skred- observasjoner i kart i egnen registreringer. Inntrykket er generelt lite skredaktivitet!. Jeg vet ikke når de observerte skredene har gått, men de virker ikke å være særlig nedføyket. Få områder som er virkelig avblåst. Det er tydelige vindtegn på snøoverflaten i hele regionen, mest dyner og mindre skavler. Var merkbar økning i stabilitet fra torsdag kveld til fredag utpå dagen. kulden har nok bidratt til å stabilisere etter mildvær og vind.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1500 masl Har flydd Hydalen -høgeloft -bjøberg -jungsdalen-Hallingskarvet-reineskarvet-veslehorn-leinenøse-skogshorn. Generelt lite skredaktivitet. De skredene som har gått er fra st 2-3. fyldigere obs kommer

ObsID: 251603

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 12:50

1509 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert selv i svært bratte lesider på strekningen sudndalen-reineskarvet-blåbergi-såta-storehorn-Kjyrkjeønøse-skogshorn.

ObsID: 251637

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 12:30

1777 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity fløy langsetter sydstupet på skarvet. ingen skredaktivitet observert

ObsID: 251632

Hallingdal / Hol

Snow

24.01.2021 kl. 12:30

1397 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE. Above 1600 masl vanskelig å se på bildet, men tydelig bruddkant i botnen. størrelse 2-3

ObsID: 251636

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 12:00

1423 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1700 masl Langt utløp pga gunstig profil. Ikke så store skredmasser

ObsID: 251626

Hallingdal / Hemsedal

Snow

24.01.2021 kl. 09:41

1055 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Flere små flakk av ferdk fokksnø gått i går/ natt

Avalanche Activity

23. Jan. 12-18 Loose dry avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE

ObsID: 251549

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.