Du kan hjelpe oss å gjøre farevarslene enda bedre. Ta undersøkelsen her.

Naturfarevarseler i Norge

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar