Til nedlasting

Alt som er tilgjengelig for nedlasting legges ut med en NLOD-lisens. Det vil si at du kan bruke dette som du vil, så lenge du krediterer Varsom. Les mer om NLOD.

Skredkortet

Bilde av side 1 av skredkortet.
Skredkortet 2019

Varsomplakater

Bilde av flere av varsom-plakatene samlet.
Varsomplakater vinteren 2020

Varsomplakat for snøskuter

Bilde av skuterplakatene til varsom, på norsk og engelsk.

Have you checked Varsom?

Bilde av plakaten for "Har du sjekket Varsom" på engelsk.
Poster - have you checked Varsom?

Faregradskala for snøskred

Bilde av faregradskalaen som snøskredvarslingen bruker.

Varsomkuben

Egner seg fra 30 til 120 cm høyde.

Bilde av en "Varsomkube" på flyplassen i Tromsø.
Varsomkube på Tromsø lufthavn. Foto: Rune Engeset

Felthåndboka

Forsiden på felthåndboka for snø- og skredobservasjoner til NVE.

Veiledere om bruk av regobs

Vi har laget noen veilederer med forskjellige tema for forskjellige målgrupper. De gjør vi etterhvert tilgjengelige her.

ADAM / Avalanche Danger Assessment Matrix

Avalanche danger assessment matrix for å fastsette en snøskredfaregrad.

Bayerske matrisen

Forbedret versjon av den originale Bayerske matrisen, utarbeidet i EAWS arbeidsgruppe 2016.
Forbedret versjon av den originale Bayerske matrisen, utarbeidet i EAWS arbeidsgruppe 2016.

Bratthetskart

Me har laga ein del brattheitskart i A0 storleik. Desse kan du laste ned her. Viss du sjølv har tilgong på ein A0-skrivar og kan skrive ut.

Utklipp av et bratthetskart.

The international classification for seasonal snow on the ground

Forsiden til skrivet "The international classification for seasonal snow on the ground".