Rapporter snøskredulykker

Vi ønsker å samle inn så mye informasjon som mulig om ulykker, nestenulykker og andre hendelser knyttet til snøskred. Dette vil være en del av det forebyggende arbeidet med å unngå skredhendelser i framtiden.

Bare det å sende inn et bilde av skredet og fylle ut feltet skadeomfang vil gi mye god informasjon. Mer informasjon vi er interessert i kan være fakta om selve skredet, årsak eller forløpet, samt refleksjoner om hvordan skredet kunne vært unngått. Hvor mye informasjon du ønsker å dele er opp til deg. Fyll gjerne ut så mange felt som mulig slik at vi får god info om forholdene rundt skredet, som også er viktig for de som skriver varslene.

Det finnes to måter å rapportere en ulykke:

Last ned Varsom-Regobs app’en på App Store eller Google Play.