Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Fordeling av snøskredulykker

Viser snøskredulykker med døde og/eller skadete.